h

Nieuws uit 2008

30 november 2008

SP Limburg staat achter burgerinitiatief boerenlandbouw

Vrijdag 28 november werd in de commissie van de provincie 'Domein Fysiek' het burgerinitiatief besproken van het actiecomité Behoud
de Parel. Dit burgerinitiatief, dat breed gedragen wordt door de bevolking pleit voor het behoud van Landbouw rond Grubbevorst en wil de industialisering van de veesector met megastallen hiervoor tegen gaan. Daarvoor draagt men vele steekhoudende argumenten aan op het gebied van gezondheid, landschap, dierenwelzijn etcetera.

Lees verder
28 november 2008

SP vraagt zetel terug aan Pierre Diederen

Dinsdagavond heeft Pierre Diederen de Statenfractie van de SP verlaten. Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar e-mails gericht aan het CDA die bij de heer Diederen terecht zijn gekomen en een gebrek aan onderling vertrouwen. Afgelopen woensdag hebben de SP fractie en de heer Diederen een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin het vertrek van Pierre Diederen wordt toegelicht.

Lees verder
27 november 2008

Provincie neemt voorstel SP voor archivering beeld- en geluidsopnamen over

In verschillende archieven van Limburgse gemeenten en musea liggen belangrijke beeld- en geluidsopnamen die verloren dreigen te gaan. Daarom heeft de SP vorige maand aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om snel te inventariseren welke belangrijke beeld- en geluidsopnamen moeten worden behouden en om met een plan te komen om deze opnamen te digitaliseren. Gisteren heeft GS toegezegd om met de voorstellen van de SP aan de slag te gaan.

Lees verder
26 november 2008

Pierre Diederen verlaat Statenfractie SP

Gisteravond is besloten dat Pierre Diederen opstapt als Statenlid voor de SP. Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar e-mails bestemd voor het CDA, die bij de heer Diederen terecht zijn gekomen. Voor de SP fractie was het rapport aanleiding om Pierre Diederen te vragen om zijn Statenzetel op te geven.

Lees verder
25 november 2008

Voorzieningen verdwijnen uit Kerkrade

De stad Kerkrade wordt de laatste jaren ernstig getroffen door een leegloop van allerlei instellingen en bedrijven. Het ziekenhuis is gesloten, binnen 2 jaar zal het CWI naar Heerlen worden verplaatst, defensie is vertrokken en onlangs werd duidelijk dat een onderwijsinstelling zal verdwijnen.

Lees verder
24 november 2008

SP maakt zich zorgen om vakantiedagen chauffeurs Veolia

De SP Statenfractie heeft vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld over de plannen van Veolia om haar chauffeurs te korten in hun vrije dagen. Aanleiding voor deze plannen is de staking van eerder dit jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier