h

Nieuws uit 2013

25 november 2013

SP wil verlaging particulier vastrecht WML in ruil voor geldlening

De provincie wil een lening van 20 miljoen euro verstrekken aan WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). Het geld is afkomstig uit de opbrengsten van de verkoop van Essent-aandelen (1,2 miljard). Tijdens een commissievergadering op vrijdag 22 november spraken de fracties van Provinciale Staten hierover. In de ogen van de SP is die lening overbodig, omdat WML een gezond en rendabel bedrijf is waarvan de gemeenten en de provincie de enige aandeelhouders zijn. Als de provincie de lening daadwerkelijk gaat verstrekken dan moeten de Limburgse burgers daar volgens de SP rechtstreeks profijt van hebben. In 2012 verhoogde WML het vastrecht met 16 euro. Volgens de SP kan dat weer worden verlaagd.

Lees verder
20 november 2013

SP wil zorgvuldigheid in dossier vliegveld Maastricht-Aachen

De discussie over het voortbestaan van het technisch failliete Maastricht Aachen Airport (MAA) is weer opgelaaid. De provincie wil het vliegveld overnemen. Provinciale Staten moeten hierover op 7 februari 2014 een besluit nemen. De Statenfractie van de SP wil in deze complexe situatie een zorgvuldige afweging kunnen maken over een mogelijke overname óf zelfs eventuele sluiting van de Limburgse luchthaven Maastricht-Aachen.

Lees verder
19 november 2013

Provinciebestuur doof en blind voor onvrede in de samenleving tijdens begrotingsdebat 2014

Op vrijdag 8 november werd in Provinciale Staten de Limburgse begroting voor 2014 besproken. De oppositie had zich goed voorbereid op het debat over de uitgaven van de huidige coalitie van VVD-CDA-PvdA. Het urenlange debat werd vooral overheerst door een arrogant machtsblok van de coalitiepartijen, die maar liefst elf voorstellen indienden waarvan vooraf al duidelijk was dat deze zouden worden aangenomen.

Lees verder
6 oktober 2013

Hoge drempels opgeworpen tegen boringen naar schaliegas

Afgelopen vrijdag is een motie van de SP met overgrote meerderheid aangenomen die diverse hoge drempels opwerpt als de landelijke overheid wil overgaan tot boringen naar schaliegas in Limburg. Door de motie mogen er geen boringen in Limburg komen zolang niet op overtuigende wijze is vastgesteld dat dit veilig kan gebeuren. Ook worden geen boringen toegestaan zolang niet duidelijk is dat er voor nu en later geen onacceptabele milieuschade zal ontstaan. De derde voorwaarde is dat er een breed draagvlak onder de Limburgse bevolking moet zijn.

Lees verder
5 oktober 2013

Acuut ingrijpen bij uitbuiting buitenlandse arbeiders A2-tunnel

De Statenfractie van de SP heeft een brandbrief gestuurd aan het provinciebestuur over de mogelijke uitbuiting van werknemers bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht. Volgens onderzoek van Dagblad De Limburger worden bij het project veel buitenlandse arbeiders ingezet via buitenlandse uitzendbureaus. Die bureaus houden volgens het onderzoek van de krant forse bedragen in op het loon van de arbeiders voor huisvesting en transport en maken daarmee flinke winst over de rug van deze arbeiders. De bedragen lopen op tot over de 900 euro per maand.

Lees verder
16 september 2013

Handelswijze gedeputeerde schaadt vertrouwen politiek

Eind augustus maakte het CDA in Sittard-Geleen bekend dat huidig gedeputeerde in Limburg Noël Lebens bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker wordt. Verder werd bekend dat hij ook de eerste kandidaat is voor een wethouderspost. Volgens de Statenfractie van de SP haalt de CDA-afdeling van Sittard-Geleen hiermee een zeer capabele politicus binnen. Al snel werd duidelijk dat de gedeputeerde echter niet onvoorwaardelijk zou vertrekken naar de gemeentepolitiek. Alleen als het CDA genoeg zou winnen om een of meerdere wethouders te kunnen leveren, dan zou hij de overstap maken. Zo niet, dan wil Lebens graag gedeputeerde blijven. Tot aan de verkiezingen blijft hij in het zadel als provinciebestuurder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier