h

Provinciebestuur doof en blind voor onvrede in de samenleving tijdens begrotingsdebat 2014

19 november 2013

Provinciebestuur doof en blind voor onvrede in de samenleving tijdens begrotingsdebat 2014

Op vrijdag 8 november werd in Provinciale Staten de Limburgse begroting voor 2014 besproken. De oppositie had zich goed voorbereid op het debat over de uitgaven van de huidige coalitie van VVD-CDA-PvdA. Het urenlange debat werd vooral overheerst door een arrogant machtsblok van de coalitiepartijen, die maar liefst elf voorstellen indienden waarvan vooraf al duidelijk was dat deze zouden worden aangenomen.

Je zou verwachten dat partijen de voor- en nadelen bespreken, elkaar scherp bevragen en argumenten aandragen die leiden tot weloverwogen besluiten, waarbij ook de oppositiepartijen in de gelegenheid worden gesteld om de scherpe randjes af te vijlen in het belang van alle burgers. Maar helaas, de inbreng van de SP en die van andere oppositiepartijen stuitte op een muur van doofheid. Met gemak strooiden de coalitiepartijen VVD-CDA-PvdA met steun van 50Plus tientallen miljoenen euro's rond. De SP diende zelf 8 voorstellen in. Het zal u niet verbazen dat deze met evenveel gemak door de coalitie werden afgewezen. Ook weigerde het provinciebestuur om enkele vragen van de SP duidelijk te beantwoorden. Alleen gedeputeerde Van den Broeck had het fatsoen om zich hiervoor te verontschuldigen.

De coalitiepartijen deden dus hun uiterste best om de oppositie buiten spel te zetten. Een goed voorbeeld hiervan is de herbestemming van maar liefst 20 miljoen euro die gereserveerd waren voor Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. Er was afgesproken dat opnieuw bekeken zou worden wat er met die miljoenen zou gebeuren. Maar tijdens de vergadering werd duidelijk dat de coalitiepartijen de buit al hadden verdeeld. De PvdA kwam met een voorstel om 15 miljoen euro toe te kennen aan Maastricht, om onder de titel ‘VIA2020’ alsnog de ambities voort te zetten met de Euregio. De overige 5 miljoen werd door CDA-gedeputeerde Lebens gedeclareerd voor de renovatie en herbestemming van kerken. Diezelfde gedeputeerde had eerder toegezegd dat er eerst een plan zou komen waarover de partijen nog mochten spreken. Maar met verkiezingen in aantocht bleek die belofte toch niet zo aantrekkelijk meer.

De SP stelde ook de vraag of het provinciebestuur bereid is om gemeenten financieel te ondersteunen bij de uitvoering van nieuwe taken die ze door het Rijk krijgen opgelegd, zoals de WMO en de jeugdzorg. Het bleef echter stil. Hoewel de provincie een vette beurs heeft, trekt het de coalitiepartijen blijkbaar niet om solidair te zijn in deze moeilijke tijd en daar te ondersteunen waar het echt nodig is.

Bekijk hier de gehele bijdrage van de SP aan het debat

U bent hier