h

SP VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 PS LIMBURG

LIMBURG IS VAN ONS!

INLEIDING

De Limburgers zijn de laatste jaren geconfronteerd met de ene crisis na de andere. We hebben een wooncrisis, een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een bestuurscrisis, een vluchtelingencrisis, een energiecrisis en nu een koopkrachtcrisis. In elk van deze grote crisissen spelen de keuzes van de provinciale politiek een belangrijke rol. En steeds is de oplossing van de politieke machthebbers dezelfde: crisis na crisis worden de gevolgen afgewenteld op gewone Limburgers. Terwijl bestuurders en aandeelhouders geen centje pijn lijden.

Het huidige beleid in onze provincie is gebaseerd op omgekeerde solidariteit. Het zijn juist de armste buurten die de maatschappelijk zwaarste lasten dragen. Waar energiebedrijven miljarden winst maken, betaalt de werkende klasse de rekening.
In de armste buurten van Limburg reikt de energiearmoede boven de twintig procent. Ook veel mensen met een modaal inkomen kampen met grote problemen, terwijl de aandeelhouders van energiebedrijven volop profiteren. Dát is geen discussie over kruimels, maar bijvoorbeeld over levenskansen van kinderen die veel minder gezond opgroeien.

Door de stikstofcrisis worden natuur en het milieu ernstig bedreigd. Veel boeren dreigen hun bedrijf en hun toekomst te verliezen. Ondertussen harken de grootste vervuilers in de industrie het geld op het provinciehuis binnen, verrommelt het landschap steeds meer met grote loodsen en wordt de natuur volgebouwd met dure villa’s omdat dat meer geld oplevert.

Terwijl de reële lonen van de onmisbare zorgverlener, buschauffeur, leraar, politieman, schoonmaker en bouwvakker al tientallen jaren nauwelijks zijn gestegen en inflatie torenhoog is door woekerwinsten, ontvangen provinciale politici een forse loonsverhoging op een toch al riante vergoeding en kunnen ze er nog niet genoeg van krijgen.

Deze groeiende tweedeling is het gevolg van jarenlange neoliberale politiek, een bewuste keuze voor het rauwe kapitalisme waarbij zaken die ons allemaal aangaan zijn overgelaten aan de markt. Het openbaar vervoer, de energievoorziening, de zorg en de bouw van betaalbare woningen. Ze zijn in handen gekomen van commerciële partijen die vooral oog hebben voor de winst en niet voor de mens.
Dit doorgeslagen individualisme heeft Limburg in de praktijk kwetsbaar gemaakt in tijden van crisis. Dat hebben we gezien tijdens de coronapandemie toen aan alles een tekort was. Tijdens de overstromingen door hevige regenval toen private buitenlandse verzekeraars niet thuis gaven. En nu, met de oorlog in Oekraïne, zien we de gevolgen van de verkoop van Essent voor onze energievoorziening waar we nu niks meer over te zeggen hebben.

Onze inwoners pikken deze politiek niet langer. Het vertrouwen onder de bevolking was nog nooit zo laag. Het beleid van VVD, CDA en D66 en anderen die eraan meewerken moet stoppen in het belang van de gewone Limburgers. Het wordt tijd voor echte oplossingen van hun problemen.

Daarom is onze boodschap:  

Voor mensen is de maat vol, nu zijn wij aan de beurt.
De SP zegt: Limburg is van ons!

Geen enkele andere partij zegt dat. Wij doen dat door fors te investeren daar waar het het hardste nodig is en we betalen dit door het geld te halen daar waar het zit. Dat is niet radicaal, het is de eerlijke keuze.

Hoe we dat doen, laten we zien in dit programma waarin we voorstellen doen voor een eerlijke en sociale politiek. Maar dat doen we als SP ook altijd in de praktijk, door samen met de mensen in actie te komen. Door misstanden aan te pakken en samen echte veranderingen te bereiken. Zo betrekken we mensen bij de politiek en laten we zien dat het ook anders kan.

Op 15 maart 2023 kiest u voor Provinciale Staten van Limburg. De leden van Provinciale Staten waar u op stemt, kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Uw stem bepaalt dus indirect ook de toekomst van het landelijke beleid en daarmee kunt u ook een signaal afgeven naar de regering Rutte.

Kortom: Stem SP!

Benieuwd naar het hele programma?
Open dan onderstaande bijlage!

U bent hier