h
9 maart 2023

Vol enthousiasme presenteert de SP het 'Limburgs Energiemanifest'

Foto: Marianne Winthagen / Ernst Roelofs

‘Een blauwdruk over hoe er in Limburg vaart kan worden gemaakt met een eerlijke energietransitie. Met een lagere energierekening voor onze huishoudens, met extra en toekomstbestendige banen, en vol kansen voor ondernemend Limburg.’ Volgens lijsttrekker Jorge Wolters Gregório.

Lees verder

Stem voor een beter spoor

De SP komt in actie voor een betere Maaslijn. De treinen zijn te vol, er
zijn te weinig zitplaatsen, de route duurt te lang en de
overstap-mogelijkheden zijn matig.

Een dubbelspoor en elektrische bovenleidingen maken het mogelijk om
meer treinen op het traject te laten rijden. Daarnaast kan er een
intercityverbinding komen met betere aansluitingen naar het noorden en
het zuiden. Deze actie is belangrijk voor Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland. Vele forensen en studenten maken gebruik van deze lijn.
Teken daarom hieronder de petitie!

Lees verder
4 december 2022

Met verkiezingsprogramma kiest SP Limburg voor de werkende klasse!

Foto: Nico van Lier

Tijdens de regioconferentie van 3 december 2022 in Weert is het verkiezingsprogramma van de SP Limburg vastgesteld door de leden. Met de titel “Limburg is van ons!” kiest de SP in het programma nadrukkelijk voor de belangen van de werkende klasse. In het verkiezingsprogramma doet de SP voorstellen die voor een ommekeer moeten zorgen in het provinciale beleid van het neoliberale marktdenken dat de Limburgse samenleving steeds verder in tweeën deelt en het vertrouwen in de overheid ontwricht.

Lees verder
14 november 2022

SP Motie aangenomen voor het uitvoeren van een Ex Ante onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

Tijdens de PS vergadering van 11-11 jl. is de bovengenoemde, door Rene van der Valk ingediende, motie met een ruime meerderheid aangenomen. De motie komt voort uit het feit dat er een zorgelijke  financiële situatie is ontstaan bij de Campus Vastgoed Greenport Venlo door veel hogere onderhoudskosten, m.n. bij Villa Flora, het niet kunnen doorbelasten van de campus-service kosten naar huurders en lagere huuropbrengsten dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is in de begroting van 2020 zichtbaar geworden dat de Campus haar exploitatie niet eigenstandig uit de exploitatie kan dekken en is er naar aanleiding van deze zorgelijke financiële situatie een noodgreep  gedaan om de liquiditeit op korte termijn aan te sterken om een eventueel faillissement van de Campus te voorkomen. Hierop is na diverse analyses aan de Cie. FEB een achttal huisvestingsopties voor de toekomst voorgelegd om een besluit over te nemen. De SP is echter van mening dat voor deze problematiek een overkoepelend en objectief onderzoek nodig is teneinde een juiste keuze te maken voor een bestendige toekomst van de Campus en heeft daarom de Zuidelijke Rekenkamer verzocht om hier een onderzoek naar uit te voeren zodat PS met de uitkomsten van dit onderzoek haar besluitvorming in positieve zin kan ondersteunen.

Lees verder
1 november 2022

PERSBERICHT Jorge Wolters Gregório voorgedragen als nieuwe lijsttrekker SP Limburg

Foto: Nico van Lier

De kandidatencommissie van de SP in Limburg heeft vandaag Jorge Wolters Gregório uit Roermond unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart 2023. Jorge is op dit moment woordvoerder van de SP-Statenfractie in het Limburgs Parlement op het gebied van klimaat, energie en vervoer. Daarnaast is hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Roermond. Na Jorge volgen twee nieuwe ambitieuze vrouwen op de lijst van de SP. Dit zijn Cynthia Smeets uit Maastricht en Laila Kuiper uit Venlo, de hoogste nieuwkomer op de lijst. De top-5 wordt compleet gemaakt door oud-Statenlid Peter Visser uit Valkenburg en huidig Statenlid René van der Valk uit Noorbeek.

Lees verder
11 oktober 2022

3 door SP ingediende moties aangenomen tijdens PS d.d. 30-9-2022

Tijdens de PS vergadering d.d. 30-9 jl. zijn onderstaande 3 door de SP ingediende moties aangenomen:

Lees verder
27 september 2022

EEN GESLAAGDE SP LIMBURG DAG

Foto: Bas Quaedvlieg

We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde SP Limburg Dag die we op 24-9 jl. in het Gouvernement aan de Maas hebben gehouden. We hebben op deze dag zo'n 140 mensen, leden en niet leden, kunnen laten kennis maken met ons werk in Provinciale Staten. Naast een videoboodschap van Lilian Marijnissen, anekdotes van oud Statenleden Peter van Zutphen, Paul Geurts en Thijs Coppus, een toelichting op het belang van PS voor de partij door Arnout Hoekstra, kon men deelnemen aan een rondleiding door het Provinciehuis verzorgt door VVV gidsen, kon men in gesprek gaan met (oud) Statenleden en in de de Statenzaal ervaren hoe het is om een debat te voeren. Daarnaast kon men op de foto met Gouverneur Roemer die helaas niet in levende lijve aanwezig kon zijn. En genieten van live muziek van de band Sjeng, Sjir en d'r Sjele, koffie met vlaai, een heerlijke lunch en ter afsluiting een borrel. Wij danken via deze weg nogmaals alle gasten en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze onvergetelijke dag. 

Lees verder
4 juli 2022

5 Aangenomen SP Moties bij de Voorjaarsnota 2022

Bij het debat over de Voorjaarsnota 2022 op 1-7 jl. zijn onderstaande 5 SP moties met een ruime meerderheid aangenomen in het Limburgse Parlement: 

Lees verder
28 juni 2022

SP Motie Red de boeren uit de knel aangenomen

Naar aanleiding van het in Provinciale Staten op 24-6 gevoerde debat inzake stikstof is de door de SP ingediende motie Red de boeren uit de knel aangenomen. De motie roept het College op om:

Lees verder
17 mei 2022

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

Foto: Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie

Opinie: De discussie over MAA moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen

Lees verder

Pagina's