SP Limburg

Ruime meerderheid voor aanvalsplan Asbest en Energie

05-02-2016Een ruime meerderheid van Provinciale Staten is akkoord gegaan met het aanvalsplan Asbest & Energie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor het saneren van asbestdaken voor zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast komt er een versnelling in de duurzame energieopgave die de provincie heeft en is dit plan heel goed voor de Limburgse economie. 

› Lees verder

Eindelijk duidelijkheid N280 Leudal

05-02-2016In Provinciale Staten is er eindelijk duidelijkheid gekomen over het N280-traject Weert-Leudal. Twee jaar geleden werd al een weloverwogen keuze gemaakt voor het traject bij Baexem. Door weinig constructief optreden van het College van B&W in de gemeente Leudal heeft de zaak stilgelegen. Daarmee bleven veel van hun inwoners in onzekerheid. Met name voor hen is het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is geschapen.

› Lees verder

SP in gesprek met omwonenden Buitenring Brunssum

01-02-2016Afgelopen oktober heeft de provinciale SP-fractie onder voorwaarden ingestemd met het beschikbaar stellen van extra geld voor de Buitenring. Er mogen wat de SP betreft geen aanpassingen worden gedaan die ten koste gaan van leefbaarheid en natuur. Hierdoor wordt de aanpassing bij Brunssum op dit moment  nog nader onderzocht. Samen met SP-afdeling Brunssum is de provinciale fractie in gesprek met omwonenden om van hen te horen hoe men tegen deze aanpassing aan kijkt.

› Lees verder

Prevoo: 'Sluit Tihange, herstart Clauscentrale'

18-01-2016Gedeputeerde Daan Prevoo wil dat de Clauscentrale in Maasbracht weer in gebruik wordt genomen. De gascentrale zou energie kunnen leveren aan België, dat de omstreden kerncentrale in Tihange dan zou kunnen sluiten. De gedeputeerde maakt zich in Brussel en Den Haag hard voor het plan. Inmiddels is er volop media-aandacht voor het plan. 

› Lees verder

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade opgericht

15-01-2016Op initiatief van SP-gedeputeerde Daan Prevoo is een Stichting opgericht die in noodsituaties eventuele schade aan woningen als gevolg van stijgend mijnwater kan vergoeden. Voorzitter is Jan de Wit, voormalig lid van Eerste en Tweede Kamer namens de SP. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in behandeling als sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in gevaar is. De Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld voor een goede afwikkeling van een verzoek om schadevergoeding.

› Lees verder

Heeft Sabic haar zaken op orde?

11-01-2016Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat er bij chemisch bedrijf Sabic in 2012 twee storingen zijn geweest die tot zeer ernstige ongelukken hadden kunnen leiden. Sabic heeft beterschap beloofd en naar eigen zeggen procedures aangepast. Statenlid Peter Visser vraagt zich af of het bedrijf haar zaken nu wel op orde heeft. 

› Lees verder

Voorkom onnodige Wob-verzoeken, maak inzage eenvoudiger

11-01-2016Voor het opvragen van dossiers, die burgers nodig hebben voor het behartigen van hun belangen bij het nemen van provinciale besluiten, verplicht de provincie Limburg om schriftelijk een WOB-verzoek per reguliere post in te dienen. 'In andere provincies gaat dit een stuk makkelijker, dan moet dit in Limburg ook kunnen', aldus Peter Visser die er vragen aan Gedeputeerde Staten over stelde.  

› Lees verder

Besteed DECL-gelden aan duurzaamheid

14-12-2015Het is al enige tijd duidelijk dat de Duurzame Energiecentrales Limburg (DECL) niet kunnen worden gerealiseerd zoals oorspronkelijk bedoeld. Het geld wat in deze aanbesteding gestopt is, zit vast in de failliete boedel van Imtech. Daarmee kan het niet besteed worden aan waar het geld eigenlijk voor bedoeld is: duurzaamheid. Reden voor SP en D66 om gezamenlijk vragen te stellen.

› Lees verder

Limburgs Maatwerk: Woningen voor vluchtelingen én Limburgers

09-11-2015Voor de tweede keer in korte tijd hebben Provinciale Staten een debat gehad over de opvang van vluchtelingen. De SP vindt het belangrijk om het debat aan te gaan over deze ingewikkelde kwestie. Aan de ene kant hebben duizenden vluchtelingen acuut hulp nodig, maar aan de andere kant maken veel mensen zich zorgen over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van mensen met een verblijfsstatus. De SP wil de ogen niet sluiten voor de zorgen van mensen, maar zeker ook niet voor de vluchtelingen in nood. De SP is daarom ook blij dat de provincie, onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo, met het plan ‘Limburgs Maatwerk’ komt waarbij het mes aan twee kanten snijdt.

› Lees verder

Geluid SP klinkt door in Limburgse begroting

08-11-2015Voor het eerst is er in Limburg een begroting waar de SP veel in terugziet wat voor de partij belangrijk is. Met twee bestuurders in dit college heeft de SP nu volop gelegenheid om beleid te maken dat goed is voor Limburg. Voor het eerst is er serieuze aandacht voor sociaal beleid en is de provincie Limburg leidend in duurzaamheid. De start is goed en dat laat de begroting ook zien. De SP zal de vinger stevig aan de pols houden van het college, zodat waargemaakt wordt wat in het coalitieakkoord is beloofd. Dit is wat fractievoorzitter Bram Schaminée benadrukte tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting voor het jaar 2016. Daarnaast haalde de SP op onderdelen waar de partij kritisch was de nodige toezeggingen binnen. 

› Lees verder

Pagina's