h
21 juni 2024

SP STELT VRAGEN BIJ HET GROND- EN VASTGOEDBELEID

Foto: Marianne Winthagen

Lees hier de volledige woordvoering van Laila Kuiper:

Lees verder
21 juni 2024

SP WIL GRIP OP INVESTERINGEN

Foto: Marianne Winthagen

De SP vindt het belangrijk dat de provincie bewust kiest bij het nemen van besluiten over miljoenen investeringen. En daarom vroeg statenlid Cynthia Smeets vandaag bij de Provinciale Staten vergadering met een aangenomen amendement op een kritisch rapport van de zuidelijke rekenkamer ‘grip op investeringen’ aan het college van gedeputeerde Staten, om meer grip op onze investeringen te nemen door een duidelijke inhoudelijke en financiële grens te definiëren bij grote investeringen en deelnemingen met publiek geld. Daarnaast vroeg ze het college ook om toekomstige risico’s van deelnemingen goed in kaart te brengen, te bewaken en hier transparant over te zijn. Ze zei daarover: “Het gaat bij investeringen tenslotte niet om kleingeld, maar om serieus geld van onze Limburgers waar we grip op moeten willen hebben en houden.”

Lees verder
15 april 2024

EEN VRUCHTBARE DAG VOOR DE SP STATENFRACTIE MET 10 AANGENOMEN MOTIES

Foto: Marianne Winthagen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 12-4 jl. zijn er bij de behandeling van het Beleidskader Werken aan een toekomst-bestendige economie 1 eigen motie en 6 mee ingediende moties met een ruime meerderheid aangenomen. Ook bij de behandeling van het Beleidskader Nieuwe energie en een schoon leefmilieu zijn 2 mee ingediende moties aangenomen, evenzo bij de mee ingediende Motie Vreemd inzake verkeersveiligheid. Hiermee komen we op 10 aangenomen moties wat een mooi resultaat is.
Wil je weten om welke moties het gaat? Lees en kijk verder!

Lees verder
5 april 2024

We feliciteren Statenlid Cynthia Smeets met haar Maidenspeech over het Kader Samenleven en Bestaanzekerheid

Foto: Marianne Winthagen

In de vergadering van Provinciale Staten op 5-4-24 heeft Statenlid Cynthia Smeets bij de behandeling van het Beleidskader 'Samenleven en Bestaanszekerheid' haar Maidenspeech gehouden.
Een speech uit het hart gegrepen die de politici in de zaal in hun hart raakte!
De tekst van haar speech staat hieronder:

Lees verder
5 april 2024

We feliciteren Statenlid Laila Kuiper met haar Maidenspeech over het Kader Cultuur en Erfgoed voor iedereen

Foto: Marianne Winthagen

In de vergadering van Provinciale Staten op 5-4-24 heeft Statenlid Laila Kuiper bij de behandeling van het Beleidskader 'Cultuur en Erfgoed voor iedereen' haar Maidenspeech gehouden. Een speech waar haar sterke betrokkenheid bij haar regio uit blijkt!
De tekst van haar speech staat hieronder:

Lees verder
27 maart 2024

BORN, no longer to be wild! op de agenda van de Tweede Kamer

Foto: Marianne Winthagen

Zo opende Statenlid Cynthia Smeets afgelopen vrijdag 22-3 het debat over VDL Nedcar in de Commissie ESA dat op verzoek van de SP samen met PvdA, CDA en BBB was aangevraagd n.a.v. het bericht in De Limburger dat ook de laatste 474 werknemers bij VDL Nedcar worden ontslagen, omdat het beoogde project, waar alle hoop op was gevestigd niet doorgaat. 

Lees verder
5 maart 2024

Kritische vragen over het inzetten van buitenlandse buschauffeurs bij Arriva

Foto: Marianne Winthagen

De Statenfractie heeft kritische vragen gesteld n.a.v. het nieuws dat Arriva als proef buitenlandse buschauffeurs gaat inzetten. De Provincie heeft hiervoor toestemming moeten geven omdat normaal gesproken een van de voorwaarden is dat buschauffeurs Nederlands kunnen spreken. De SP heeft o.a. de vraag gesteld Waarom er geen buschauffeurs onder statushouders worden geworven die al Nederlands spreken? en Waar en hoe deze buitenlandse chauffeurs gehuisvest gaan worden?
Klik voor alle vragen op onderstaande link!

Lees verder
19 december 2023

SP STATENFRACTIE BLIJFT VINGER AAN DE POLS HOUDEN T.A.V. ONTWIKKELINGEN BIJ MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

Foto: Marianne Winthagen

Vorig jaar rond deze tijd heeft een meerderheid van Provinciale Staten, tegen de zin van de SP, het besluit genomen om vliegveld MAA open te houden onder diverse voorwaarden en uitgangspunten.
De SP fractie heeft zich hierbij wel als taak gesteld om de vinger aan de pols te houden en daar waar afgeweken wordt van de gemaakte afspraken en uitgangspunten op de trom te slaan. Zoals het terugbrengen van het aantal Ernstig Gehinderden, het voldoen aan natuur- en milieuregels, het verkrijgen van alle vergunningen en het draaien van een financieel gezonde exploitatie.
Een door de Partij voor de Dieren, in de vergadering van Provinciale Staten op 15-12-23, ingediende motie om een onafhankelijke marktverkenning naar de economische haalbaarheid van MAA te laten uitvoeren, gezien de drastisch dalende vervoerscijfers van zowel vracht als passagiers heeft de SP (nog) niet gesteund.

Lees verder
21 november 2023

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

Foto: Marianne Winthagen

'De winst van alle bedrijven was vorig jaar zelfs groter dan alles wat zij hebben  uitbetaald aan salarissen aan werkende mensen.’                                                                                                                              Maandag 20 november hingen 11 SP-afdelingen in Limburg een banner op om aandacht te vragen voor het stijgende aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Op verschillende plekken zoals viaducten, bruggen en flatgebouwen verscheen een banner met de tekst ‘230.000 kinderen in armoede’ met daarop een kinderpleister en bijpassende tekst ‘pleisters helpen niet, SP stemmen wel’. De partij vindt dat de afgelopen jaren vooral pleisters zijn geplakt, in plaats van dat het probleem bij de wortels werd aangepakt.

Lees verder

Pagina's