SP Limburg

Provincie moet meer doen aan vergroten verkeerskennis

19-09-2016Meer dan een derde van de weggebruikers is onvoldoende op de hoogte van geldende verkeersregels. Deze kennis neemt al jaren af. Dit is een gevaar voor de verkeersveiligheid. In Limburg heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) een rol in bijvoorbeeld het geven van verkeerslessen. Wat SP-Statenlid Bianca Evers betreft gaat de provincie met het ROVL een extra inspanning doen om de kennis van Limburgers in het verkeer te vergroten. Ze wil weten hoe Gedeputeerde Staten hier tegenover staat.

› Lees verder

Idee SP voor opwaardering Maaslijn nu echt op de rails

13-09-2016Provinciale Staten neemt binnenkort een besluit om geld beschikbaar te stellen voor de opwaardering van de Maaslijn. Hiermee kan er op meerdere stukken dubbel spoor worden aangelegd en het traject elektrisch worden gemaakt, waardoor meer treinen kunnen rijden en dus meer passagiers vervoerd kunnen worden. Het is een eerste stap op weg naar het idee wat de SP in 2012 na uitgebreid onderzoek en actie al lanceerde: volledige verdubbeling en elektrificatie van het traject.

› Lees verder

SP: Bezuinigen op veiligheid in OV slechte zaak

12-09-2016Vakbond CNV is bezorgd over sociale veiligheid Arriva. Het lijkt er volgens de vakbond op dat veiligheid bij de aanbesteding van het OV alleen maar als kostenpost wordt gezien. De SP vindt samen met de vakbond dat er op veiligheid niet zou mogen worden geconcurreerd en pleit daarom voor de invoering van een veiligheidsstandaard. Fractievoorzitter Bram Schaminée is benieuwd wat het College hier van vindt. 

› Lees verder

Super Zaterdag Venlo: SP'ers buurten in voor Nationaal ZorgFonds

09-09-2016Op 10 september is het Super Zaterdag van de SP in Venlo. Tussen 11:00 en 15:00 uur gaan tientallen SP'ers samen de Blerickse wijk de Vossener in om met mensen in gesprek te gaan. Ze gaan vragen wat men vindt van de zorg en het initiatief voor een Nationaal ZorgFonds en het afschaffen van het eigen risico. Partijvoorzitter Ron Meyer en gedeputeerde Daan Prevoo doen ook mee aan deze dag. 

› Lees verder

Zorgen om plan grootschalig wijndomein Vrakelberg

01-08-2016Ondernemers in Voerendaal hebben het initiatief genomen tot een grootschalig wijndomein in het gebied Vrakelberg tussen Fromberg en Colmont. De SP heeft zorgen over de gevolgen van deze plannen voor het landschap en en de natuur in dit gebied. Vandaar dat de SP vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin men oproept duidelijk te zijn over wat we als provincie nu wel en niet willen met het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg.

› Lees verder

SP zet vraagtekens bij benoeming voorzitters Nationale Parken

25-07-2016De SP maakt zich zorgen over de benoeming van drie van de vier nieuwe voorzitters van Nationale Parken en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze drie kersverse voorzitters hebben een verleden waarbij vraagtekens zijn gezet bij hun integriteit. Hoe kan het dat deze mensen van CDA-gedeputeerde Patrick van der Broeck erebaantjes krijgen in de 'Vriendenrepubliek Limburg’?

› Lees verder

CDA en SP verbaasd over mogelijke Chinese overname Attero

19-07-2016De Limburgse Statenfracties van CDA en SP hebben verbaasd gereageerd op het bericht dat Chinese partijen afvalverwerker Attero, het voormalige Essent Milieu, voor ongeveer 1 miljard euro zouden willen overnemen. Zij vrezen dat, indien deze berichtgeving klopt, de Limburgse schatkist miljoenen euro’s is misgelopen. Namens CDA en SP hebben de fractievoorzitters Hubert Mackus en Bram Schaminée schriftelijke vragen hierover aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld. 

› Lees verder

Zorg voor succesvolle integratie statushouders

11-07-2016De SP in het Limburgs Parlement vindt dat er oog moet zijn voor draagvlak onder buurtbewoners als grote aantallen mensen met een verblijfsvergunning op één plek worden gehuisvest, zoals nu in Blerick gaat gebeuren.

› Lees verder

Randweg Manifestatie: 6 juli in Nederweert

01-07-2016Op 6 juli vindt er in Zaal Centraal in Nederweert een Randweg Manifestatie plaats, waarbij de plannen voor de Randweg N266 kritisch besproken en bediscussieerd worden. Op 12 juli moet de gemeenteraad van Nederweert namelijk een belangrijk besluit nemen over de Randweg N266. Heeft u een duidelijke mening over de Randweg-plannen, kom dan naar deze Randweg Manifestatie en laat je stem horen. SP-fractievoorzitter Bram Schaminée is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. 

› Lees verder

Vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

27-06-2016De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

› Lees verder

Pagina's