h

SP STELT VRAGEN BIJ HET GROND- EN VASTGOEDBELEID

21 juni 2024

SP STELT VRAGEN BIJ HET GROND- EN VASTGOEDBELEID

Foto: Marianne Winthagen

Lees hier de volledige woordvoering van Laila Kuiper:

Beste collega’s, pers en mede Limburgers,

Dank voor een duidelijke nota voor wat het beoogde doel is van deze nota; namelijk het inzichtelijk maken van de instrumenten die de provincie kan en gaat gebruiken voor het grond- en vastgoedbeleid. Wij missen echter een stuk strategisch overzicht. Daarom willen wij GS vragen ons hierover proactief te informeren na het reces, zodat wij als volksvertegenwoordigers onze gedachten hierover kunnen delen om GS nog beter in positie te brengen.

Er zijn vele grote opgaven in Limburg; dat mag duidelijk zijn. De vastgestelde kaders zullen, om tot uitvoering te komen, ook een beroep doen op het grond- en vastgoedbeleid van de provincie. De SP wil de belangen van de inwoners van ons mooie Limburg zo goed mogelijk dienen. Daar is kennis voor nodig en de kans om te controleren. De SP vertrouwt erop dat deze mogelijkheid voor Provinciale Staten beschikbaar zal zijn.

In de commissie heb ik het voorbeeld van het Loobeekdaal aangehaald. Daar is zonder vergunning ontgrond, geëgaliseerd en drainage aangelegd. Daarna is pas een vergunning verleend, wat onze inwoners niet het vertrouwen geeft in een  betrouwbare bestuur. Wij hopen op beterschap met de nieuwe aanpak van en controle op het grondbeheer.

Nu zijn er inmiddels ook terechte zorgen over het Chemelot-terrein ontstaan. De provincie is wellicht voornemens een aandeel te verwerven in het grondeigendom. Kunnen wij ervan uitgaan dat deze situationele aankoop door Provinciale Staten wordt beoordeeld is mijn eerste vraag aan GS.
Het revolverende krediet van 22.1 miljoen dat wij nu ter beschikking hebben, behoeft hiervoor verruiming. Er wordt geen invloed op de vermogensomvang en begrotingssaldo verwacht, maar wel op het risicoprofiel van de provincie. Dat is te verwachten met de aankoop van zwaar vervuilde grond. De kosten van de sanering van deze grond gaan ons risico beïnvloeden, een risico dat wij dan met belastinggeld aan gaan.
De SP is blij met de verduurzaming en werkgelegenheid op ons Chemelot bedrijven cluster, laten we daar ook helder over zijn. Als SP zijn we er echter geen voorstander om de kosten van de sanering, de vervuiling is immers door grote chemische bedrijven veroorzaakt, bij de Limburgse burger neer te leggen.

Wanneer worden wij als PS geïnformeerd over de uitgaven van hoge bedragen inzake grond-en vastgoed aankopen? En op welke wijze? Wellicht kunnen we hier vaste termijnen voor nemen zoals de P&C cyclus? Dat zou het ook nog eens overzichtelijker kunnen maken in de samenhang tussen de kaders, en de Staten optimaal in hun informatie voorzien.

Succes met het benutten van deze instrumenten, en houdt ons op de hoogte!

Dat was mijn eerste termijn voorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier