h
27 september 2022

EEN GESLAAGDE SP LIMBURG DAG

Foto: Bas Quaedvlieg

We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde SP Limburg Dag die we op 24-9 jl. in het Gouvernement aan de Maas hebben gehouden. We hebben op deze dag zo'n 140 mensen, leden en niet leden, kunnen laten kennis maken met ons werk in Provinciale Staten. Naast een videoboodschap van Lilian Marijnissen, anekdotes van oud Statenleden Peter van Zutphen, Paul Geurts en Thijs Coppus, een toelichting op het belang van PS voor de partij door Arnout Hoekstra, kon men deelnemen aan een rondleiding door het Provinciehuis verzorgt door VVV gidsen, kon men in gesprek gaan met (oud) Statenleden en in de de Statenzaal ervaren hoe het is om een debat te voeren. Daarnaast kon men op de foto met Gouverneur Roemer die helaas niet in levende lijve aanwezig kon zijn. En genieten van live muziek van de band Sjeng, Sjir en d'r Sjele, koffie met vlaai, een heerlijke lunch en ter afsluiting een borrel. Wij danken via deze weg nogmaals alle gasten en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze onvergetelijke dag. 

Lees verder
4 juli 2022

5 Aangenomen SP Moties bij de Voorjaarsnota 2022

Bij het debat over de Voorjaarsnota 2022 op 1-7 jl. zijn onderstaande 5 SP moties met een ruime meerderheid aangenomen in het Limburgse Parlement: 

Lees verder
28 juni 2022

SP Motie Red de boeren uit de knel aangenomen

Naar aanleiding van het in Provinciale Staten op 24-6 gevoerde debat inzake stikstof is de door de SP ingediende motie Red de boeren uit de knel aangenomen. De motie roept het College op om:

Lees verder
17 mei 2022

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

Foto: Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie

Opinie: De discussie over MAA moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen

Lees verder
11 april 2022

SP trekt financiële teugels aan in provinciehuis

Foto: Marianne Winthagen

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met het SP voorstel om de financiële teugels van het provinciebestuur aan te trekken. Hiermee wordt het financiële mandaat voor het verstrekken van leningen en subsidies ingeperkt van 2,5 mljn. naar 1 mljn.
“Er wordt veel geld door het Provinciehuis verstrekt aan grote bedrijven, wat naar onze zin onvoldoende transparant is. Dit vraagt om meer checks & balances en democratische goedkeuring door de Staten om te voorkomen dat de Provincie de flappentap van het groot bedrijf is.” aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg. CDA, VVD, Lokaal Limburg en D66 stemden tegen het amendement. Ondanks dat D66 het niet eens was met het amendement hebben ze wel voor het hele voorstel, dat door een eerder aangenomen SP Motie tot stand is gekomen, gestemd.

Lees verder
4 maart 2022

SP roept provincie op om een krachtiger signaal af te geven inzake de oorlog in Oekraïne

Vorige week is de Russische president Poetin een onnodige en onverantwoorde oorlog gestart in Oekraïne met vele onschuldige slachtoffers tot gevolg. Een situatie die moet stoppen, want een oorlog kent geen winnaars, alleen verliezers. De gewone mensen zijn het slachtoffer van agressie en onderdrukking zowel in Oekraïne als in Rusland. Met hen moeten we solidair zijn door de machthebbers die dit veroorzaken te raken waar het pijn doet en wel in hun beurs, want het zijn niet hun kinderen die in het conflict vechten. We kunnen niet langer de kool en de geit proberen te sparen, want dat versterkt de positie van Poetin alleen maar.
De SP is dan ook van mening is dat er alles aan moet worden gedaan om de oorlogsmachine van Poetin niet langer te financieren en de situatie te de-escaleren en we hierover als Provincie een krachtiger signaal moeten afgeven. De SP heeft het College daarom de volgende vragen gesteld:

Lees verder
7 februari 2022

FELICITATIES VOOR DE KINDER EN JONGERENRECHTSWINKEL (KJRW) VAN DE SP STATENFRACTIE

Foto: Marianne Winthagen

Na jaren van onzekerheid over de financiering van de KJRW, is in november vorig jaar door SP Statenlid Yolanda Claessens een voorstel voor een structurele financiering van 15.000 euro p/jr door de Provincie met een ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen. Reden voor Yolanda om samen met fractievoorzitter Marc van Caldenberg de drijvende kracht achter de KJRW, mw. Mr.  Şirin Ayangil, op haar kantoor in Valkenburg te bezoeken en haar te feliciteren met dit succes. 

Lees verder
3 december 2021

PRAAT MEE BIJ DE SP LIMBURG TOUR EN MELD JE AAN

Foto: Marianne Winthagen

De SP Statenfractie organiseert de komende maanden een aantal themabijeenkomsten, voor zowel leden als niet-leden, waarbij interessante sprekers verschillende actuele thema’s die spelen in de regio belichten. Op maandagavond 13-12 vindt de tweede digitale Themabijeenkomst over Wonen met Sandra Beckerman plaats.
Aanmelden kan via limburg@sp.nl
De bijeenkomst wordt ook live gestreamd op Facebook SP Limburg.

Lees verder
6 november 2021

SP draagt het College op om een Visie te ontwikkelen op de Basisinfrastructuur overheidsvoorzieningen voor Limburg

Met de aangenomgen Motie Visie op Basisinfrastructuur overheidsvoorzieningen voor Limburg adresseert Marc van Caldenberg het gegeven dat zichtbare overheidsvoorzieningen zoals (basis)scholen, bibliotheken, huisartsen(posten), eerste hulpposten, ziekenhuiszorg, politieposten en wijkagenten in Limburg afnemen en de OV-armoede d.w.z. het gebrek aan bus- en treinverbindingen groeit, waardoor de afstand tot deze voorzieningen voor de burgers steeds groter wordt. 'Als je voorzieningen uitholt, dan wordt de drempel steeds hoger om er gebruik van te maken. Ondanks dat sommige gebieden misschien dunner bevolkt zijn hebben ook deze mensen recht op publieke voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen' aldus Marc van Caldenberg.  De SP is van mening dat alle Limburgers recht hebben op deze overheidsvoorzieningen binnen een redelijke afstand van hun leefomgeving en de ondergrens bereikt is. Deze Motie roept het College op om voor de zomer van 2022 een Visie te ontwikkelen op de Basisinfrastructuur aan overheidsvoorzieningen voor Limburg.

Lees verder
6 november 2021

SP versterkt de controlerende taak van de Staten om de bestuurscultuur te veranderen

De opnieuw door Marc van Caldenberg ingediende en aangenomen Motie Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen pas na toestemming PS, zorgt ervoor dat de Staten haar controlerende rol t.o.v. het College beter kan uitvoeren en de bestuurscultuur verandert.
'Met deze Motie zorgen we ervoor dat de juiste mensen op de juiste plekken komen in plaats van dat er gebruik wordt gemaakt van het ons-kent-ons netwerk en baantjes onderling verdeeld worden, zoals in de afgelopen jaren veelvuldig is gebeurd' aldus Marc van Caldenberg.

De Motie verzoekt  het College bij het maken van een uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen, waarbij de uitzondering het niet houden van een selectieprocedure is, voorafgaand aan de benoeming of opdrachtverlening deze uitzondering voor te leggen aan Provinciale Staten ter goedkeuring.

Lees verder

Pagina's