h
5 oktober 2019

SP wil helderheid voor personeel en reiziger over handhaving verbod op gezichtsbedekkende kleding

Foto: onbekend / internet

Gisteren 4 oktober heeft de SP Fractie een motie mee-ingediend die gaat over het handhaven van de wet op het verbod van het dragen van gezichtsbedekkende kleding. 

Lees verder
4 oktober 2019

Sociale duurzaamheid in greenport venlo afgedwongen

Foto: onbekend / internet

Heldere landen campus groene haven in Venlo, zo zou het moeten heten in plaats van “Brightlands Campus Greenport Venlo”

Lees verder
16 september 2019

SP vraagt opheldering over het achterblijven van te nemen veiligheidsmaatregelen bij Chemelot

Foto: onbekend / internet

Op 9 september jl. bereikte ons via de media het bericht dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de overheid een tik op de vinger geeft in verband met de veiligheid van bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen. 

Lees verder
13 september 2019

Natuur- en zwemrecreatie in de Zuidplas van de Sibelco-groeve in Parkstad vanaf 2020

De Zuidplas in Parkstad (in de Sigrano/Sibelco groeve) biedt een unieke kans voor natuur- en zwemrecreatie. Al 15 jaar wordt openstelling van deze natuurplas beloofd maar niet waargemaakt.

Lees verder
6 september 2019

SP wil dat Rechtshulp voor minderjarigen Gratis en Toegankelijk blijft !

Foto: onbekend / internet
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg (hierna afgekort met KJRW) is een organisatie die op een laagdrempelige wijze juridische informatie en advies aan minderjarigen biedt bijvoorbeeld bij echtscheidingen, arbeidsovereenkomsten, consumentenzaken, waarbij de minderjarige behoefte heeft aan onafhankelijk juridische informatie, advies en eventueel rechtshulp.
Lees verder
23 augustus 2019

Aanvullende vragen MBT stikstof

Foto: onbekend / internet

Op 31mei jl. heeft de SP vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (zie hier). De beantwoording van die vragen laat nog steeds (!) op zich wachten en intussen lezen we in de media dat de rechtbank Limburg een streep heeft gezet door 38 vergunningen, die eerder door de provincie zijn verleend. Dat is voor de SP-Fractie aanleiding tot de onderstaande vervolgvragen.

Lees verder
28 juni 2019

Reactie op Collegeprogramma (De Volledige Tekst)

Psssst! Psssst! Zei het meisje tegen de jongen die smoorverliefd op haar was. “Je mag tegen niemand zeggen dat we samen zijn, want anders proberen ze er een stokje voor te steken. Maar ik hou echt van je,” zei het meisje. De jongen besloot niks te zeggen tegen niemand, omdat hij zo graag bij haar wilde zijn. Hij kon zijn geluk niet op.

Lees verder
7 juni 2019

Gedeputeerde betaalt 15.000 euro, om met Rutte in gesprek te mogen gaan

Onlangs hebben we uit de media vernomen dat gedeputeerde Koopmans in het weekend van 25 en 26
mei tijdens een veiling voor het goede doel (Amsterdam Diner) € 15.000,- zou hebben betaald voor een
gesprek met de premier Mark Rutte, dit is voor ons reden genoeg om er vragen over te stellen.

Lees verder
7 juni 2019

Wij trappen niet in een staatkundig rookgordijn!

Foto: SP

SP stuurt brief aan formateurs:
Wij trappen niet in een staatkundig rookgordijn!

Lees verder
7 juni 2019

Stikstof PAS op de plaats

Foto: onbekend / internet

De PAS( Programma Aanpak Stikstof ) is bedoeld om bedrijven die bij hun activiteiten stikstof uitstoten de ruimte te geven om te ontwikkelen, terwijl er tegelijkertijd maatregelen genomen moeten worden om diezelfde uitstoot terug te dringen. Stikstof is problematisch omdat een teveel aan stikstof een negatieve invloed heeft op natuur en leefomgeving. Zo heeft de biodiversiteit er bijvoorbeeld zwaar onder te lijden. Claessens: “Het probleem met de PAS is dat het eigenlijk voor de natuur niks oplost, aan de ene kant worden er maatregelen genomen om de natuur te beschermen door de uitstoot van stikstof te verminderen, maar aan de andere kant komt er doodleuk weer nieuwe bedrijvigheid bij die weer stikstof toevoegt. Wat schieten we daar uiteindelijk mee op?”

Lees verder

Pagina's