h
15 januari 2016

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade opgericht

Foto: hbvl.be / hbvl.be

Op initiatief van SP-gedeputeerde Daan Prevoo is een Stichting opgericht die in noodsituaties eventuele schade aan woningen als gevolg van stijgend mijnwater kan vergoeden. Voorzitter is Jan de Wit, voormalig lid van Eerste en Tweede Kamer namens de SP. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in behandeling als sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in gevaar is. De Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld voor een goede afwikkeling van een verzoek om schadevergoeding.

Lees verder
11 januari 2016

Heeft Sabic haar zaken op orde?

Foto: Erik Schepens / flickr.com

Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat er bij chemisch bedrijf Sabic in 2012 twee storingen zijn geweest die tot zeer ernstige ongelukken hadden kunnen leiden. Sabic heeft beterschap beloofd en naar eigen zeggen procedures aangepast. Statenlid Peter Visser vraagt zich af of het bedrijf haar zaken nu wel op orde heeft. 

Lees verder
11 januari 2016

Voorkom onnodige Wob-verzoeken, maak inzage eenvoudiger

Foto: Frédéric Bisson / flickr.com

Voor het opvragen van dossiers, die burgers nodig hebben voor het behartigen van hun belangen bij het nemen van provinciale besluiten, verplicht de provincie Limburg om schriftelijk een WOB-verzoek per reguliere post in te dienen. 'In andere provincies gaat dit een stuk makkelijker, dan moet dit in Limburg ook kunnen', aldus Peter Visser die er vragen aan Gedeputeerde Staten over stelde.  

Lees verder
14 december 2015

Besteed DECL-gelden aan duurzaamheid

Foto: Maarten Breet / flickr.com

Het is al enige tijd duidelijk dat de Duurzame Energiecentrales Limburg (DECL) niet kunnen worden gerealiseerd zoals oorspronkelijk bedoeld. Het geld wat in deze aanbesteding gestopt is, zit vast in de failliete boedel van Imtech. Daarmee kan het niet besteed worden aan waar het geld eigenlijk voor bedoeld is: duurzaamheid. Reden voor SP en D66 om gezamenlijk vragen te stellen.

Lees verder
9 november 2015

Limburgs Maatwerk: Woningen voor vluchtelingen én Limburgers

Voor de tweede keer in korte tijd hebben Provinciale Staten een debat gehad over de opvang van vluchtelingen. De SP vindt het belangrijk om het debat aan te gaan over deze ingewikkelde kwestie. Aan de ene kant hebben duizenden vluchtelingen acuut hulp nodig, maar aan de andere kant maken veel mensen zich zorgen over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van mensen met een verblijfsstatus. De SP wil de ogen niet sluiten voor de zorgen van mensen, maar zeker ook niet voor de vluchtelingen in nood. De SP is daarom ook blij dat de provincie, onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo, met het plan ‘Limburgs Maatwerk’ komt waarbij het mes aan twee kanten snijdt.

Lees verder
8 november 2015

Geluid SP klinkt door in Limburgse begroting

Foto: René Gademann / flickr.com

Voor het eerst is er in Limburg een begroting waar de SP veel in terugziet wat voor de partij belangrijk is. Met twee bestuurders in dit college heeft de SP nu volop gelegenheid om beleid te maken dat goed is voor Limburg. Voor het eerst is er serieuze aandacht voor sociaal beleid en is de provincie Limburg leidend in duurzaamheid. De start is goed en dat laat de begroting ook zien. De SP zal de vinger stevig aan de pols houden van het college, zodat waargemaakt wordt wat in het coalitieakkoord is beloofd. Dit is wat fractievoorzitter Bram Schaminée benadrukte tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting voor het jaar 2016. Daarnaast haalde de SP op onderdelen waar de partij kritisch was de nodige toezeggingen binnen. 

Lees verder
23 oktober 2015

Nieuwe werkconferentie N280-West op initiatief SP

Foto: Provincie Limburg / limburg.nl

Na een werkconferentie over de N280 begin september heeft de gedeputeerde de opdracht gekregen om de kosten per wegonderdeel inzichtelijk te maken. Ook zou in kaart worden gebracht wat het effect zou zijn van het eventueel schrappen van bepaalde maatregelen. Aangezien belanghebbenden tot dusver nauw zijn betrokken bij dit proces, lijkt het de SP een goede zaak om hen goed te blijven betrekken. Uit brieven van belanghebbenden hebben zij het gevoel dat dit op dit moment onvoldoende gebeurt. Vandaar dat de SP in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid het voorstel heeft gedaan om op korte termijn een nieuwe werkconferentie te organiseren. Vervolgens kan dan hopelijk voortvarend aan de slag worden gegaan met de verdere uitwerking van aanpassingen aan deze weg.

Lees verder

1Limburg: Plan voor nieuwe windmolens in Midden-Limburg

Vier Midden-Limburgse energiecoöperaties gaan samen met gemeenten en provincie zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens in de lijn Neer-Nederweert- Weert en van daaruit richting de Noord-Limburgse Peelregio. Eerder deze maand pleitte SP-gedeputeerde Daan Prevoo in Dagblad de Limburger nog voor het opzetten van windmolenparken via dit soort burgerinitiatieven. Alleen op die manier kan Limburg de achterstand inlopen bij de door het rijk opgelegde bouw van windmolens. Nu komt er dus al vaart in deze ontwikkelingen. 

Lees verder

1Limburg: Limburgse SP: Wachtlijsten voor huurwoningen aanpakken

SP-fractievoorzitter Bram Schaminée vindt dat gemeenten samen met de provincie plannen moeten maken voor de bouw van sociale huurwoningen in plaats van het afbreken van dit soort woningen. De SP denkt dat gemeenten ook kunnen bekijken of particuliere woningen tijdelijk verbouwd kunnen worden om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten.

Lees verder
23 oktober 2015

Wachtlijsten sociale huurwoningen snel aanpakken

De Statenfractie van de SP in Limburg wil dat de provincie snel aan de slag gaat om de wachtlijsten in de sociale huursector aan te pakken. De wachtlijsten zijn al lange tijd een doorn in het oog. Mensen moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Daar komt bij dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De druk op de sociale huursector wordt hierdoor nog groter. De SP wil dat de provincie samen met de gemeenten de wachtlijsten nu aanpakt, zodat de druk op dit deel van de woningmarkt juist kleiner wordt.

Lees verder

Pagina's