h

1Limburg: Plan voor nieuwe windmolens in Midden-Limburg

Vier Midden-Limburgse energiecoöperaties gaan samen met gemeenten en provincie zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens in de lijn Neer-Nederweert- Weert en van daaruit richting de Noord-Limburgse Peelregio. Eerder deze maand pleitte SP-gedeputeerde Daan Prevoo in Dagblad de Limburger nog voor het opzetten van windmolenparken via dit soort burgerinitiatieven. Alleen op die manier kan Limburg de achterstand inlopen bij de door het rijk opgelegde bouw van windmolens. Nu komt er dus al vaart in deze ontwikkelingen. 

Lees verder

1Limburg: Limburgse SP: Wachtlijsten voor huurwoningen aanpakken

SP-fractievoorzitter Bram Schaminée vindt dat gemeenten samen met de provincie plannen moeten maken voor de bouw van sociale huurwoningen in plaats van het afbreken van dit soort woningen. De SP denkt dat gemeenten ook kunnen bekijken of particuliere woningen tijdelijk verbouwd kunnen worden om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten.

Lees verder
23 oktober 2015

Wachtlijsten sociale huurwoningen snel aanpakken

De Statenfractie van de SP in Limburg wil dat de provincie snel aan de slag gaat om de wachtlijsten in de sociale huursector aan te pakken. De wachtlijsten zijn al lange tijd een doorn in het oog. Mensen moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Daar komt bij dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De druk op de sociale huursector wordt hierdoor nog groter. De SP wil dat de provincie samen met de gemeenten de wachtlijsten nu aanpakt, zodat de druk op dit deel van de woningmarkt juist kleiner wordt.

Lees verder

De Limburger: Vijf voor twaalf voor asbestsanering in Limburg

Op vrijdag 16 oktober was er volop aandacht van Dagblad De Limburger voor het asbestplan van de provincie Limburg onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. De asbestsanering biedt volgens de gedeputeerde kansen. Behalve in het investeren in duurzame energie wijst hij ook op de impulsen voor de economie en werkgelegenheid. Prevoo wil dat Limburg samen met Overijssel koploper wordt bij de aanpak van de asbestsanering.

Lees verder

1Limburg: Provincie akkoord met zes miljoen extra voor Buitenring

We hebben eenmalig 'met grote tegenzin' ingestemd met extra geld en reservepotje voor de Buitenring Parkstad. Onder meer een SP-motie om geen versoberingen meer toe te staan die ten koste gaan van natuur en leefbaarheid haalde het met grote meerderheid. 

Lees verder
9 oktober 2015

SP stemt eenmalig in met extra geld Buitenring

Foto: European Roads / flickr.com

In de laatste Statenvergadering werd een voorstel van het College besproken om extra geld beschikbaar te stellen voor het afmaken van de Buitenring Parkstad. Voor de SP een gevoelig onderwerp want vanaf het begin zijn we tegen deze weg geweest. Nu is er eigenlijk geen weg meer terug en staan we met de rug tegen de muur. Het enige waar nu nog voor gezorgd kan worden is dat eerder gemaakte afspraken worden nagekomen. Aan deze voorwaarden wordt nu al bijna helemaal voldaan. De natuurvoorziening bij Reijmersbeek wordt niet geschrapt, het besluit over de randweg bij de Kranenpool in Brunssum wordt uitgesteld. Vandaar dat de SP eenmalig heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van extra geld voor de Buitenring. 

Lees verder
7 oktober 2015

SP bezorgd over ontwikkelingen Belevenispark Heel

Op 12 januari ondertekenden de provincie Limburg, gemeente Maasgouw en stichting Daelzicht de samenwerkingsovereenkomst belevenispark Daelzicht te Heel. In deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat er binnen 12 maanden een business case zou liggen. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond, maar de business case is nog steeds niet opgeleverd door stichting Daelzicht. In de tussentijd groeit de weerstand in de samenleving tegen dit belevenispark op de locatie Daelzicht in Heel. Dit blijkt naar aanleiding van het artikel “Protestgroep tegen belevenispark krijgt veel steun” in Dagblad de Limburger op 24 september jongstleden. Reden voor de SP om kritische vragen te stellen. 

Lees verder
2 oktober 2015

Discussieavond in Venlo: TTIP bedreiging of uitkomst?

Foto: Christian Mang / Campact

Wie bepaalt wat u gaat eten? Liggen er binnenkort chloorkippen op uw bord? Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica? Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat multinationals bijvoorbeeld Nederland aanklagen over onze eigen handelswetgeving via commerciële rechtbanken in Washington. Willen we dat of kunnen we hier nog iets aan veranderen? Om hier antwoord op te krijgen vindt aanstaande maandag 5 oktober in Venlo een informatie- en discussieavond plaats over TTIP.

Lees verder

1Limburg: Provincie wil einde aan pettenprobleem Kledingbank

De provincie wil dat de Kledingbank Limburg een einde maakt aan de 'dubbele pet' in het bestuur van de stichting. Deputé Marleen van Rijnsbergen noemt het "onwenselijk" dat de eigenaar van de loods die de Kledingbank in Maasbracht huurt, ook in het dagelijks bestuur zit.

Lees verder

1Limburg: Forse kritiek op salaris top Bank Nederlandse Gemeenten

Statenlid Bianca Evers uitte forse kritiek op het salaris in de top van de Bank Nederlandse Gemeenten: 'Het salaris van 653.000 euro voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van de BNG is belachelijk.'

Lees verder

Pagina's