h
6 oktober 2016

SP stelt overlast door goederentreinen aan de kaak

Foto: Roel Hermkes / flickr.com

Het dorp America, gemeente Horst aan de Maas, heeft overlast van de vele goederentreinen die door het dorp razen. Dit blijkt uit een onderzoek van de SP-afdeling Horst aan de Maas dat gisteren is gepresenteerd. Wat de SP betreft moet de overlast tot een minimum worden beperkt. 

Lees verder
19 september 2016

Provincie moet meer doen aan vergroten verkeerskennis

Foto: Shirley de Jong / flickr.com

Meer dan een derde van de weggebruikers is onvoldoende op de hoogte van geldende verkeersregels. Deze kennis neemt al jaren af. Dit is een gevaar voor de verkeersveiligheid. In Limburg heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) een rol in bijvoorbeeld het geven van verkeerslessen. Wat SP-Statenlid Bianca Evers betreft gaat de provincie met het ROVL een extra inspanning doen om de kennis van Limburgers in het verkeer te vergroten. Ze wil weten hoe Gedeputeerde Staten hier tegenover staat.

Lees verder
13 september 2016

Idee SP voor opwaardering Maaslijn nu echt op de rails

Foto: Rob Dammers / flickr.com

Provinciale Staten neemt binnenkort een besluit om geld beschikbaar te stellen voor de opwaardering van de Maaslijn. Hiermee kan er op meerdere stukken dubbel spoor worden aangelegd en het traject elektrisch worden gemaakt, waardoor meer treinen kunnen rijden en dus meer passagiers vervoerd kunnen worden. Het is een eerste stap op weg naar het idee wat de SP in 2012 na uitgebreid onderzoek en actie al lanceerde: volledige verdubbeling en elektrificatie van het traject.

Lees verder
12 september 2016

SP: Bezuinigen op veiligheid in OV slechte zaak

Foto: Arriva / regionoordwestfryslan.nl

Vakbond CNV is bezorgd over sociale veiligheid Arriva. Het lijkt er volgens de vakbond op dat veiligheid bij de aanbesteding van het OV alleen maar als kostenpost wordt gezien. De SP vindt samen met de vakbond dat er op veiligheid niet zou mogen worden geconcurreerd en pleit daarom voor de invoering van een veiligheidsstandaard. Fractievoorzitter Bram Schaminée is benieuwd wat het College hier van vindt. 

Lees verder
9 september 2016

Super Zaterdag Venlo: SP'ers buurten in voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Op 10 september is het Super Zaterdag van de SP in Venlo. Tussen 11:00 en 15:00 uur gaan tientallen SP'ers samen de Blerickse wijk de Vossener in om met mensen in gesprek te gaan. Ze gaan vragen wat men vindt van de zorg en het initiatief voor een Nationaal ZorgFonds en het afschaffen van het eigen risico. Partijvoorzitter Ron Meyer en gedeputeerde Daan Prevoo doen ook mee aan deze dag. 

Lees verder
1 augustus 2016

Zorgen om plan grootschalig wijndomein Vrakelberg

Foto: wytze / flickr.com

Ondernemers in Voerendaal hebben het initiatief genomen tot een grootschalig wijndomein in het gebied Vrakelberg tussen Fromberg en Colmont. De SP heeft zorgen over de gevolgen van deze plannen voor het landschap en en de natuur in dit gebied. Vandaar dat de SP vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin men oproept duidelijk te zijn over wat we als provincie nu wel en niet willen met het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg.

Lees verder
25 juli 2016

SP zet vraagtekens bij benoeming voorzitters Nationale Parken

Foto: Erwin Bongaerts / flickr.com

De SP maakt zich zorgen over de benoeming van drie van de vier nieuwe voorzitters van Nationale Parken en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze drie kersverse voorzitters hebben een verleden waarbij vraagtekens zijn gezet bij hun integriteit. Hoe kan het dat deze mensen van CDA-gedeputeerde Patrick van der Broeck erebaantjes krijgen in de 'Vriendenrepubliek Limburg’?

Lees verder
19 juli 2016

CDA en SP verbaasd over mogelijke Chinese overname Attero

Foto: Todd Lappin / flickr.com

De Limburgse Statenfracties van CDA en SP hebben verbaasd gereageerd op het bericht dat Chinese partijen afvalverwerker Attero, het voormalige Essent Milieu, voor ongeveer 1 miljard euro zouden willen overnemen. Zij vrezen dat, indien deze berichtgeving klopt, de Limburgse schatkist miljoenen euro’s is misgelopen. Namens CDA en SP hebben de fractievoorzitters Hubert Mackus en Bram Schaminée schriftelijke vragen hierover aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld. 

Lees verder
11 juli 2016

Zorg voor succesvolle integratie statushouders

Foto: steantheman / flickr.com

De SP in het Limburgs Parlement vindt dat er oog moet zijn voor draagvlak onder buurtbewoners als grote aantallen mensen met een verblijfsvergunning op één plek worden gehuisvest, zoals nu in Blerick gaat gebeuren.

Lees verder
1 juli 2016

Randweg Manifestatie: 6 juli in Nederweert

Foto: SP

Op 6 juli vindt er in Zaal Centraal in Nederweert een Randweg Manifestatie plaats, waarbij de plannen voor de Randweg N266 kritisch besproken en bediscussieerd worden. Op 12 juli moet de gemeenteraad van Nederweert namelijk een belangrijk besluit nemen over de Randweg N266. Heeft u een duidelijke mening over de Randweg-plannen, kom dan naar deze Randweg Manifestatie en laat je stem horen. SP-fractievoorzitter Bram Schaminée is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. 

Lees verder

Pagina's