h
19 juli 2016

CDA en SP verbaasd over mogelijke Chinese overname Attero

Foto: Todd Lappin / flickr.com

De Limburgse Statenfracties van CDA en SP hebben verbaasd gereageerd op het bericht dat Chinese partijen afvalverwerker Attero, het voormalige Essent Milieu, voor ongeveer 1 miljard euro zouden willen overnemen. Zij vrezen dat, indien deze berichtgeving klopt, de Limburgse schatkist miljoenen euro’s is misgelopen. Namens CDA en SP hebben de fractievoorzitters Hubert Mackus en Bram Schaminée schriftelijke vragen hierover aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld. 

Lees verder
11 juli 2016

Zorg voor succesvolle integratie statushouders

Foto: steantheman / flickr.com

De SP in het Limburgs Parlement vindt dat er oog moet zijn voor draagvlak onder buurtbewoners als grote aantallen mensen met een verblijfsvergunning op één plek worden gehuisvest, zoals nu in Blerick gaat gebeuren.

Lees verder
1 juli 2016

Randweg Manifestatie: 6 juli in Nederweert

Foto: SP

Op 6 juli vindt er in Zaal Centraal in Nederweert een Randweg Manifestatie plaats, waarbij de plannen voor de Randweg N266 kritisch besproken en bediscussieerd worden. Op 12 juli moet de gemeenteraad van Nederweert namelijk een belangrijk besluit nemen over de Randweg N266. Heeft u een duidelijke mening over de Randweg-plannen, kom dan naar deze Randweg Manifestatie en laat je stem horen. SP-fractievoorzitter Bram Schaminée is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. 

Lees verder
27 juni 2016

Vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

Foto: Jeroen van Lieshout / flickr.com

De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

Lees verder
17 juni 2016

SP tevreden over eerste jaar in coalitie

Foto: Joep Gielens / Joep Gielens

Tijdens de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota in Provinciale Staten keek SP-fractievoorzitter Bram Schaminée terug op een jaar SP in het provinciebestuur. Hij sprak over de goed lopende samenwerking, wat tot nu toe is bereikt en actief blijvende SP. Hieronder een samenvatting van zijn spreektekst. 

Lees verder
19 mei 2016

Voor slagen IBA Parkstad is duidelijke visie nodig

Foto: Lars-Christian Uhlig / flickr.com

Afgelopen vergadering van Provinciale Staten werden de kaders voor de Internationale Bau Ausstellung (IBA) besproken. De SP maakt zich zorgen over de voortgang van dit project. ‘Om ervoor te zorgen dat IBA Parkstad een succes wordt, is het belangrijk dat er een duidelijke visie ligt over wat er in 2020 allemaal gerealiseerd moet zijn’, aldus SP-Statenlid Yolanda Claessens. In 2017 moet er meer zicht komen op de concrete plannen en de realisatie ervan.

Lees verder
13 mei 2016

Meer aandacht voor biologische en duurzame landbouw dankzij SP

Foto: mvr

Afgelopen maandag verscheen er een alarmerend artikel op de voorpagina van De Limburger en Limburgs Dagblad. In een recent rapport van de Rabobank staat dat twee derde van de ruim 4300 boeren in Limburg binnen 20 jaar noodgedwongen gaat stoppen. Dat is zorgwekkend, niet alleen omdat het slecht is voor de boeren, maar ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in de Limburgse economie. Om de agrarische sector levensvatbaar en toekomstbestendig te maken heeft de SP in Provinciale Staten bij monde van Statenlid Yolanda Claessens met succes gepleit voor maatregelen voor boeren die willen omschakelen naar biologisch en duurzaam. 

Lees verder
13 mei 2016

Burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht' aangenomen

Foto: Dennis van Zuijlekom / flickr.com

Het Limburgs Parlement wil dat er een einde komt aan de hobbyjacht. Met 1 stem verschil (22 stemmen voor en 21 tegen) werd het burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht' aangenomen. 'De SP steunt dit burgerinitiatief. Het past perfect in onze natuurvisie', aldus SP-Statenlid Peter Visser tijdens de vergadering van Provinciale Staten. 

Lees verder
22 april 2016

SP krijgt gelijk over provinciesteun RTL-programma

Foto: CATXALOT / flickr.com

In april vorig jaar wilde de SP als enige de financiële steun aan het RTL-programma Breakfast Club tegenhouden. Dit programma kwam met name in het nieuws door het per helikopter invliegen van bekende Nederlanders voor de opnames. Uit de evaluatie blijkt nu dat het Limburg niks concreets heeft opgeleverd en geven alle partijen de SP achteraf gelijk voor hun stellingname vorig jaar. Gedeputeerde Geurts zegde toe nooit meer een tv-programma op deze manier financieel te steunen. 

Lees verder
14 april 2016

Chris Schilders volgt Angelique Weingarten op

Angelique Weingarten stopt noodgedwongen als Statenlid. Als coördinator van de huisvesting van asielgerechtigden in de gemeente Venlo heeft ze het te druk om het werk als Statenlid te kunnen doen zoals zij dat graag zou willen. Zij zal worden opgevolgd door Chris Schilders uit Sittard-Geleen. De SP-fractie in Provinciale Staten heeft groot respect voor het besluit van Angelique Weingarten en heeft er tegelijkertijd vertrouwen in dat Chris Schilders vanaf 13 mei aanstaande een waardig opvolger zal zijn.   

Lees verder

Pagina's