h

SP wil opheldering over ontslagen tunnelwerkers Maastricht

(Bron: L1) De Statenfractie van de SP wil dat gouverneur Theo Bovens en gedeputeerde Patrick van der Broeck ingrijpen bij de wantoestanden bij de A2-tunnel in Maastricht.

De klokkenluiders die de wantoestanden aan het licht hebben gebracht zouden hun baan kwijt zijn. Dat melden de Limburgse kranten zaterdagmorgen. De SP wil dat het provinciebestuur opheldering vraagt over de gang van zaken. Volgens de partij moeten de opdrachtgevers van het tunnel-project en minister Asscher van Sociale Zaken uitleg geven.

Lees verder
13 februari 2014

SP wil uitleg over sluiting spoedeisende hulp

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur om uitleg gevraagd over de aangekondigde sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp in de ziekenhuizen van Sittard-Geleen (Orbis) en Weert (St. Jans Gasthuis). Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben waarschijnlijk al een akkoord met beide directies gesloten om deze afdelingen te sluiten.

Lees verder

Verkoop aandelen Maastricht Aachen Airport voorbarig

(Bron: L1) De gemeente Sittard-Geleen wil haar aandelen in Maastricht Aachen Airport voor het symbolische bedrag van 1 euro verkopen aan de Provincie.

De SP in het Limburgs Parlement heeft inmiddels vragen gesteld. Volgens de partij wordt in het voorstel sterk de indruk gewekt dat de Provincie daadwerkelijk de luchthaven gaat overnemen. De SP noemt dat voorbarig, omdat het Limburgs Parlement daar nog een besluit over moet nemen.

Lees verder
11 februari 2014

SP voorstel provinciaal vangnet zorgsector overgenomen

Het eerder aangekondigde voorstel van de SP voor een provinciaal vangnet voor de zorgsector is tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 7 februari overgenomen door het provinciebestuur. De provincie kan nu als een speer aan de slag om hieraan te werken.

Lees verder
9 februari 2014

N280 Baexem: PS kiezen voor variant 3

Op 7 februari stemden Provinciale Staten van Limburg over twee varianten voor de opwaardering van de N280 bij Baexem. De spanningen liepen op, omdat de keuze zelfs de coalitiepartijen had verdeeld. Uiteindelijk koos een meerderheid voor variant 3.

Lees verder
8 februari 2014

Provinciale Staten Limburg stemmen in met motie tegen uitbuiting arbeiders

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 7 februari dienden de SP en de PvdA samen een voorstel in om uitbuiting van (buitenlandse) arbeiders te bestrijden en bij aanbestedingen aan de voorkant goede en juridisch bindende afspraken vast te leggen. Het voorstel is met ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder

SP bezorgd over mogelijk failliet Nieuwe Borg

(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement wil weten wat de gevolgen zijn van een mogelijk faillissement van projectontwikkelaar Nieuwe Borg uit Roosteren.

Zij wijst erop dat Nieuwe Borg betrokken is bij grote bouwprojecten in zeven Limburgse gemeenten. Volgens de SP gaat het om kantoor- en winkellocaties en rond de 600 woningen. Ook de provincie is voor een deel bij de projecten betrokken, aldus de partij.

Lees verder
6 februari 2014

SP wil provinciaal vangnet voor zorgsector

Naar aanleiding van de enorme ontslaggolf in de zorg dient de Statenfractie van de SP tijdens de Statenvergadering van vrijdag 7 februari een motie in waarin zij het provinciebestuur oproept om crisismaatregelen voor de zorg te treffen, vergelijkbaar met de provinciale crisismaatregel voor de bouwsector.

Lees verder
29 januari 2014

Effect mega-investering provincie blijft onduidelijk

Provinciale Staten hebben vorig jaar besloten dat maximaal 165 miljoen euro van de Essent-reserves geïnvesteerd mag worden in de Limburgse samenleving. Dat is 15% van de 1,1 miljard euro die Limburg heeft overgehouden aan de verkoop de aandelen Essent, geld dat is opgebracht door alle Limburgers gedurende tientallen jaren. Voor het huidige provinciebestuur van CDA, VVD en PvdA was dit het sein om met een bundel voorstellen te komen ter grootte van maar liefst 120 miljoen euro. Hiermee wordt het in de samenleving te investeren deel van de Essent-reserve in één klap grotendeels opgesoupeerd.

Lees verder
28 januari 2014

Voorbereidingen nieuwe OV-concessie

De overeenkomst (concessie) van vervoerder Veolia met de provincie Limburg stopt per december 2016. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe aanbesteding. De afgelopen 10 jaar heeft Veolia, na wat startproblemen, meer mensen kunnen verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer en is er met beter materieel gereden. Een prima zaak. De nieuwe concessie krijgt een looptijd van 15 jaar. Het gaat daarbij om enorme bedragen, de bijdragen van de provincie en het Rijk zijn zo’n 110 miljoen per jaar, in totaal ongeveer 1,7 miljard euro.

Lees verder

Pagina's