h
11 mei 2015

SP stelt vragen over gewijzigde plannen en bomenkap N280 Weert

De SP in Limburg heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de gewijzigde plannen voor de N280 tussen de A2 en Weert. Volgens de nieuwe plannen moeten 400 beeldbepalende bomen langs de huidige weg gekapt worden. Eerder gaf de gemeenteraad van Weert juist voorkeur aan varianten waarbij de bomen behouden zouden blijven. De gemeente lijkt nu totaal verrast te worden door de gewijzigde plannen en de kap van de bomen. De SP heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Ook wil de SP weten in hoeverre het behoud van bomen langs provinciale wegen meetelt bij het maken van plannen.

Lees verder
30 april 2015

Bespreking coalitieakkoord in Provinciale Staten

Woensdagavond 29 april werd het coalitieakkoord van CDA, SP, VVD, D66 en PvdA besproken in Provinciale Staten. De nieuwe fractievoorzitter Bram Schaminée voerde namens de SP het woord, waarbij hij inging op de belangrijkste punten uit dit akkoord voor de SP. Vervolgens werden de nieuwe gedeputeerden (provinciebestuurders) benoemd. Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen benoemd als SP-gedeputeerden. Daarna werden hun opvolgers in de Staten benoemd, Huub Quaedflieg en Yolanda Claessens.

Lees verder
26 april 2015

Unanieme steun voor coalitieakkoord tijdens regioconferentie SP Limburg

Foto: Jan Abbink

Op zaterdag 25 april lag het coalitieakkoord van SP-CDA-VVD-D66-PvdA voor aan de leden van de Limburgse SP afdelingen. Het akkoord werd gepresenteerd door de twee onderhandelaars van de SP. Daarna was het aan de leden om hun reactie te geven en vragen te stellen. Vervolgens mochten zij hun stem uitbrengen. De leden stemden unaniem in met het akkoord en met de twee kandidaten van de SP voor het provinciebestuur. Dat betekent dat Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen de eerste SP-gedeputeerden van Limburg zullen worden. Komende woensdag 29 april wordt het akkoord besproken in Provinciale Staten en zal het nieuwe provinciebestuur worden geïnstalleerd.

Lees verder
24 april 2015

Presentatie coalitieakkoord CDA-SP-VVD-D66-PVDA

Op woensdag 22 april werd het nieuwe coalitieakkoord voor Limburg gepresenteerd. De coalitie bestaat uit CDA-SP-VVD-D66-PVDA. De titel van het akkoord is 'In Limburg bereiken we meer'.

Lees verder
20 april 2015

SP in provinciebestuur Limburg

De onderhandelaars van de SP, CDA, VVD, PvdA en D66 hebben een akkoord bereikt, zowel over de inhoud als over de verdeling van de portefeuilles en het aantal gedeputeerden. Maandagavond 20 april bespreken de fracties het akkoord waarna dinsdag 'de puntjes op de i' gezet gaan worden.

Lees verder
22 maart 2015

SP van 6 naar 8 zetels!

Foto: SP

De SP heeft een flinke winst geboekt bij de Statenverkiezingen in Limburg. De partij gaat van 6 naar 8 zetels en wordt daarmee de derde partij van Limburg. Dit is een geweldige overwinning! In bijna alle Limburgse gemeenten kreeg de SP flink meer stemmen dan vier jaar geleden.

Lees verder
11 maart 2015

SP bespreekt asbestplan met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland

SP fractievoorzitter Daan Prevoo gaat op woensdag 11 maart in gesprek met voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen over het ‘Asbestplan Limburg’. De SP in de provincie Limburg presenteerde op 21 januari 2015 een plan voor een snelle en grootschalige aanpak voor de verwijdering van asbest daken in de provincie Limburg en wil hier na de verkiezingen 100 miljoen euro in investeren. De SP heeft het plan officieel voorgelegd aan Bouwend Nederland en wil graag samenwerken om tot een plan van aanpak te komen, waarbij de expertise van Bouwend Nederland niet mag ontbreken.

Lees verder
7 maart 2015

Provincie moet af van betaalde bijbaantjes!

In de uitzending van Nieuwsuur op 6 maart werd duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen provincies als het gaat om betaalde bijbanen van provinciebestuurders. Een aantal provincies springen er negatief uit, terwijl in andere provincies betaalde bijbaantjes helemaal niet worden toegestaan. De SP in Limburg vindt dat we af moeten van de betaalde bijbaantjes van provinciebestuurders. Daarmee wordt (de schijn van) belangverstrengeling voorkomen en kan hierover geen onduidelijkheid meer bestaan.

Lees verder
5 maart 2015

SP komt met adviesrapport morele integriteit

Naar aanleiding van het spoeddebat op 23 februari over integriteit en de controle op declaraties in de provincie Limburg, heeft de SP een extern accountantsbureau de opdracht gegeven om een onafhankelijk adviesrapport op te stellen. Het rapport zal zijn gericht op het toevoegen van morele en ethische beoordelingscriteria. Volgens de SP moeten deze criteria deel gaan uitmaken van de huidige gedragscode en het controlesysteem op uitgaven en declaraties van gedeputeerden en Statenleden. In de huidige regels ontbreekt die morele en ethische toets, waardoor telkens weer het beeld ontstaat van ‘het kan technisch, dus het mag’. In de ogen van de SP moeten de regels worden aangepast aan wat men maatschappelijk en moreel acceptabel vindt.

Lees verder
12 februari 2015

SP is integriteitschendingen spuugzat

De SP in Limburg wil nog voor de verkiezingen een extra Statenvergadering bijeen roepen om de gedragscode integriteit en het declaratie-controlesysteem aan te scherpen. “De SP is het spuugzat dat Limburgse bestuurders de landelijke media halen vanwege vermeende integriteitsschendingen, verdenking van fraude of fout declaratiegedrag. Het imago van de politiek is op een dieptepunt beland. De schade is onherstelbaar. Volksvertegenwoordigers worden over een kam geschoren terwijl een meerderheid integer is en zich wel gedraagt zoals je van een volksvertegenwoordiger mag verwachten. Alleen wij zelf, als Provinciale Staten, moeten voldoende zelfreinigend vermogen tonen om het tegendeel te bewijzen door het declaratiegedrag van ex- gedeputeerde Verheijen en eerdere voorvallen openlijk te bespreken en regels aan te scherpen”, aldus fractiewoordvoerder Daan Prevoo

Lees verder

Pagina's