h

Declaraties moeten transparant zijn

1 juli 2015

Declaraties moeten transparant zijn

Foto: Toine van Bergen / toinevanbergen.blogspot.com

In een artikel in Dagblad de Limburger van 1 juli wordt ingegaan op de declaratieregels voor bestuurders van de provincie. Daarin staat dat de provincie voortaan declaraties censureert uit angst voor nieuwe affaires. Het gaat hierbij om een aanpassing van de regels die nog door het vorige college is gedaan, na de affaire rondom Mark Verheijen. De SP is hierover altijd heel helder geweest. Declaraties moeten transparant zijn, zodat gecontroleerd kan worden of de bestuurders zich aan de regels houden. Daarnaast vindt de SP dat bestuurders zich sober moeten opstellen als ze gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen zijn. Het gaat immers om publiek geld en daarmee moet zuinig worden omgegaan.

Regels voor declaraties moeten duidelijk zijn. Daarmee voorkom je dat deze op verschillende manieren worden opgevat en dat er onbedoeld fouten worden gemaakt. Maar tijdens debatten over integriteit bleek de afgelopen jaren steeds weer dat je met regels niet in alles kunt voorzien. Er blijft altijd een grijs gebied bestaan. En juist in dat grijze gebied is het vaker misgegaan. Daarom vindt de SP het noodzakelijk dat bestuurders zelf ook kritisch blijven op hun declaratiegedrag. Zij moeten zich steeds weer afvragen: is deze uitgave écht nodig voor het uitvoeren van mijn taken en kan het eventueel ook goedkoper? Het gaat hierbij dus niet alleen om declaratieregels, maar zeker ook om de mentaliteit van de bestuurder. 

Fractievoorzitter Bram Schaminée: “Het censureren van declaraties moet wat de SP betreft worden voorkomen. Dat staat immers de controleerbaarheid in de weg. Als de regels duidelijk zijn en elke bestuurder bewust omgaat met gemeenschapsgeld, dan hoeft niemand te vrezen dat er nieuwe affaires aan het licht komen als zijn of haar declaraties openbaar worden gemaakt. Transparantie werkt twee kanten op. Enerzijds vergroot het de controleerbaarheid. Maar anderzijds geeft het ook vertrouwen dat er niets wordt achtergehouden.”

Reactie toevoegen

U bent hier