h
29 januari 2014

Effect mega-investering provincie blijft onduidelijk

Provinciale Staten hebben vorig jaar besloten dat maximaal 165 miljoen euro van de Essent-reserves geïnvesteerd mag worden in de Limburgse samenleving. Dat is 15% van de 1,1 miljard euro die Limburg heeft overgehouden aan de verkoop de aandelen Essent, geld dat is opgebracht door alle Limburgers gedurende tientallen jaren. Voor het huidige provinciebestuur van CDA, VVD en PvdA was dit het sein om met een bundel voorstellen te komen ter grootte van maar liefst 120 miljoen euro. Hiermee wordt het in de samenleving te investeren deel van de Essent-reserve in één klap grotendeels opgesoupeerd.

Lees verder
28 januari 2014

Voorbereidingen nieuwe OV-concessie

De overeenkomst (concessie) van vervoerder Veolia met de provincie Limburg stopt per december 2016. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe aanbesteding. De afgelopen 10 jaar heeft Veolia, na wat startproblemen, meer mensen kunnen verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer en is er met beter materieel gereden. Een prima zaak. De nieuwe concessie krijgt een looptijd van 15 jaar. Het gaat daarbij om enorme bedragen, de bijdragen van de provincie en het Rijk zijn zo’n 110 miljoen per jaar, in totaal ongeveer 1,7 miljard euro.

Lees verder

SP tegen natuurproject Milsbeek

(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement vindt dat de Provincie geen goedkeuring moet verlenen aan het project Koningsven-De Diepen in Milsbeek.

Volgens de partij zorgt de uitvoering van het project Koningsven-De Diepen voor een decennialange aantasting van de bestaande natuur en omgevingskwaliteit.

Lees verder
23 januari 2014

SP eist openbaarmaking onderzoek gemeenten

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over het besluit om het onderzoeksrapport van de 'commissie van Geel' pas daags na de gemeenteraadsverkiezingen openbaar te maken. In dat rapport worden alle Limburgse gemeenten beoordeeld op hun slagvaardigheid om een aantal nieuwe gemeentelijke taken uit te voeren. Volgens de SP is er sprake van manipulatie, omdat Commissaris van de Koning Theo Bovens onder druk van de Limburgse Vereniging van Gemeenten (LVG) heeft besloten het rapport niet voor de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten te brengen, zoals eerder beloofd.

Lees verder
22 januari 2014

SP wil juridische stappen uitbuiting A2 tunnel

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur opgeroepen om de kosten van naleving van de cao-verplichtingen van de buitenlandse werknemers van de A2 tunnel voor te schieten. Ook wil de SP dat de provincie juridische stappen neemt richting de aannemers en uitzendbureaus om naleving van de afspraken via de rechter af te dwingen.

Lees verder

SP: 'Overheid moet Portugezen compenseren'

(Bron: L1) De SP in Provinciale Staten wil dat de Portugese A2-medewerkers ook voor de ingehouden reiskosten moeten worden gecompenseerd.

De oppositiepartij stelt voor dat de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg daarin het voortouw nemen.

Lees verder

'GS gedraagt zich als dolgedraaide flappentap'

(Bron: L1) ‘Het College van Gedeputeerde Staten gedraagt zich als een dolgedraaide flappentap. Er wordt met miljoenen euro’s gestrooid’.

Dat zei SP-statenlid Ben Rewinkel in het L1-radioprogramma De Stemming. Hij reageert op het plan van de Provincie om 130 miljoen te investeren in de versterking van de Limburgse economie.

Lees verder

Onderzoek naar gevolgen sluiting Maastricht Aachen Airport

(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement wil weten wat de gevolgen zijn als Maastricht Aachen Airport wordt gesloten. In schriftelijke vragen stelt de partij dat afgesproken is dat ook het sluitingsscenario serieus zou worden onderzocht.

 

Lees verder
25 november 2013

SP wil verlaging particulier vastrecht WML in ruil voor geldlening

De provincie wil een lening van 20 miljoen euro verstrekken aan WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). Het geld is afkomstig uit de opbrengsten van de verkoop van Essent-aandelen (1,2 miljard). Tijdens een commissievergadering op vrijdag 22 november spraken de fracties van Provinciale Staten hierover. In de ogen van de SP is die lening overbodig, omdat WML een gezond en rendabel bedrijf is waarvan de gemeenten en de provincie de enige aandeelhouders zijn. Als de provincie de lening daadwerkelijk gaat verstrekken dan moeten de Limburgse burgers daar volgens de SP rechtstreeks profijt van hebben. In 2012 verhoogde WML het vastrecht met 16 euro. Volgens de SP kan dat weer worden verlaagd.

Lees verder
20 november 2013

SP wil zorgvuldigheid in dossier vliegveld Maastricht-Aachen

De discussie over het voortbestaan van het technisch failliete Maastricht Aachen Airport (MAA) is weer opgelaaid. De provincie wil het vliegveld overnemen. Provinciale Staten moeten hierover op 7 februari 2014 een besluit nemen. De Statenfractie van de SP wil in deze complexe situatie een zorgvuldige afweging kunnen maken over een mogelijke overname óf zelfs eventuele sluiting van de Limburgse luchthaven Maastricht-Aachen.

Lees verder

Pagina's