h
12 september 2016

SP: Bezuinigen op veiligheid in OV slechte zaak

Foto: Arriva / regionoordwestfryslan.nl

Vakbond CNV is bezorgd over sociale veiligheid Arriva. Het lijkt er volgens de vakbond op dat veiligheid bij de aanbesteding van het OV alleen maar als kostenpost wordt gezien. De SP vindt samen met de vakbond dat er op veiligheid niet zou mogen worden geconcurreerd en pleit daarom voor de invoering van een veiligheidsstandaard. Fractievoorzitter Bram Schaminée is benieuwd wat het College hier van vindt. 

Lees verder
9 september 2016

Super Zaterdag Venlo: SP'ers buurten in voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Op 10 september is het Super Zaterdag van de SP in Venlo. Tussen 11:00 en 15:00 uur gaan tientallen SP'ers samen de Blerickse wijk de Vossener in om met mensen in gesprek te gaan. Ze gaan vragen wat men vindt van de zorg en het initiatief voor een Nationaal ZorgFonds en het afschaffen van het eigen risico. Partijvoorzitter Ron Meyer en gedeputeerde Daan Prevoo doen ook mee aan deze dag. 

Lees verder
1 augustus 2016

Zorgen om plan grootschalig wijndomein Vrakelberg

Foto: wytze / flickr.com

Ondernemers in Voerendaal hebben het initiatief genomen tot een grootschalig wijndomein in het gebied Vrakelberg tussen Fromberg en Colmont. De SP heeft zorgen over de gevolgen van deze plannen voor het landschap en en de natuur in dit gebied. Vandaar dat de SP vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin men oproept duidelijk te zijn over wat we als provincie nu wel en niet willen met het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg.

Lees verder
25 juli 2016

SP zet vraagtekens bij benoeming voorzitters Nationale Parken

Foto: Erwin Bongaerts / flickr.com

De SP maakt zich zorgen over de benoeming van drie van de vier nieuwe voorzitters van Nationale Parken en het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze drie kersverse voorzitters hebben een verleden waarbij vraagtekens zijn gezet bij hun integriteit. Hoe kan het dat deze mensen van CDA-gedeputeerde Patrick van der Broeck erebaantjes krijgen in de 'Vriendenrepubliek Limburg’?

Lees verder
19 juli 2016

CDA en SP verbaasd over mogelijke Chinese overname Attero

Foto: Todd Lappin / flickr.com

De Limburgse Statenfracties van CDA en SP hebben verbaasd gereageerd op het bericht dat Chinese partijen afvalverwerker Attero, het voormalige Essent Milieu, voor ongeveer 1 miljard euro zouden willen overnemen. Zij vrezen dat, indien deze berichtgeving klopt, de Limburgse schatkist miljoenen euro’s is misgelopen. Namens CDA en SP hebben de fractievoorzitters Hubert Mackus en Bram Schaminée schriftelijke vragen hierover aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld. 

Lees verder
11 juli 2016

Zorg voor succesvolle integratie statushouders

Foto: steantheman / flickr.com

De SP in het Limburgs Parlement vindt dat er oog moet zijn voor draagvlak onder buurtbewoners als grote aantallen mensen met een verblijfsvergunning op één plek worden gehuisvest, zoals nu in Blerick gaat gebeuren.

Lees verder
1 juli 2016

Randweg Manifestatie: 6 juli in Nederweert

Foto: SP

Op 6 juli vindt er in Zaal Centraal in Nederweert een Randweg Manifestatie plaats, waarbij de plannen voor de Randweg N266 kritisch besproken en bediscussieerd worden. Op 12 juli moet de gemeenteraad van Nederweert namelijk een belangrijk besluit nemen over de Randweg N266. Heeft u een duidelijke mening over de Randweg-plannen, kom dan naar deze Randweg Manifestatie en laat je stem horen. SP-fractievoorzitter Bram Schaminée is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. 

Lees verder
27 juni 2016

Vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

Foto: Jeroen van Lieshout / flickr.com

De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

Lees verder
17 juni 2016

SP tevreden over eerste jaar in coalitie

Foto: Joep Gielens / Joep Gielens

Tijdens de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota in Provinciale Staten keek SP-fractievoorzitter Bram Schaminée terug op een jaar SP in het provinciebestuur. Hij sprak over de goed lopende samenwerking, wat tot nu toe is bereikt en actief blijvende SP. Hieronder een samenvatting van zijn spreektekst. 

Lees verder
19 mei 2016

Voor slagen IBA Parkstad is duidelijke visie nodig

Foto: Lars-Christian Uhlig / flickr.com

Afgelopen vergadering van Provinciale Staten werden de kaders voor de Internationale Bau Ausstellung (IBA) besproken. De SP maakt zich zorgen over de voortgang van dit project. ‘Om ervoor te zorgen dat IBA Parkstad een succes wordt, is het belangrijk dat er een duidelijke visie ligt over wat er in 2020 allemaal gerealiseerd moet zijn’, aldus SP-Statenlid Yolanda Claessens. In 2017 moet er meer zicht komen op de concrete plannen en de realisatie ervan.

Lees verder

Pagina's