h
2 juni 2014

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2015

De kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen Limburg van 18 maart 2015 is geopend. SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Limburg kunnen zich tot uiterlijk 1 juli 2014 melden bij de kandidatencommissie. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling schriftelijk duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen naar limburg@sp.nl ter attentie van de Kandidatencommissie Provincie Limburg.

Lees verder
19 mei 2014

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

De SP in Provinciale Staten Limburg vindt het onaanvaardbaar dat steeds meer werknemers ontslagen worden en vervolgens voor een korte tijd en minder loon weer in dienst worden genomen. De SP wil dat de provincie, die deel uitmaakt van het netwerk Regionale Overleg Arbeidsmarktbeleid, onderzoekt en rapporteert welke organisaties op deze wijze handelen. Als het aan de SP ligt worden met door de overheid gesubsidieerde organisaties keiharde afspraken gemaakt over het duurzaam behoud van banen. De SP roept het provinciebestuur op nu actie te ondernemen.

Lees verder

Eijssen geïnstalleerd als nieuw SP-Statenlid

(Bron: L1) Leny Eijssen is geïnstalleerd als nieuw statenlid voor de SP. Zij volgt Ben Rewinkel op. Die stopt als Statenlid omdat hij onlangs wethouder in Landgraaf is geworden. Formeel zijn beide functies verenigbaar. Maar volgens Rewinkel zou toch op diverse momenten de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan.

Leny Eijssen was eerder Statenlid van 2003 tot 2011. Van 2006 tot maart 2014 was zij fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Maastricht. Bij de verkiezingen in maart stelde zij zich niet meer herkiesbaar.

Lees verder
16 mei 2014

Programma van Eisen Openbaar Vervoer vastgesteld

Op 25 april is tijdens een vergadering van Provinciale Staten het ‘Programma van Eisen’ vastgesteld voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer (OV). Hierin zijn een hele reeks voorwaarden opgenomen voor het OV in Limburg. Het contract met Veolia, de huidige vervoerder, loopt af per december 2016. Om een nieuwe vervoerder tijd te geven om zich voor te bereiden gaat de inschrijving van bedrijven nu al gebeuren. De SP had liever gezien dat de provincie een eigen vervoersbedrijf zou starten. Helaas staan we hierin alleen, ondanks dat we het regelmatig aankaarten.

Lees verder
13 mei 2014

SP Wethouder Ben Rewinkel verlaat Provinciale Staten

SP Statenlid Ben Rewinkel heeft na zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Landgraaf d.d. 22 april 2014 besloten zijn zetel in Provinciale Staten op te geven. Hij zal worden vervangen door oud SP-Statenlid Leny Eijssen uit Maastricht. Ben Rewinkel maakte sinds de verkiezingen in 2011 deel uit van de SP Statenfractie. Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 16 mei aanstaande zal de Landgraafse Wethouder afstand doen van zijn zetel en zal Leny Eijssen worden geïnstalleerd als diens opvolger.

Lees verder

Ben Rewinkel geeft Statenzetel op voor Wethouderspost

(Bron: L1) Ben Rewinkel stopt als Statenlid voor de SP. De reden is dat hij onlangs wethouder in Landgraaf is geworden.

Formeel zijn beide functies verenigbaar. Maar volgens Rewinkel zou toch op diverse momenten de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. "En dat wil ik voorkomen", zo zegt hij.

Lees verder

SP pleit voor vrachtluchthaven Maastricht

(Bron: Limburger) Het noodlijdende Maastricht Aachen Airport moet zich geheel gaan richten op vrachtvervoer. Van alle geschetste scenario’s is dat de enige kans om de luchthaven te redden, aldus de Statenfractie van de SP. Het aanhouden van passagiersvluchten is in de ogen van de partij ‘gebakken lucht’. Dat zegt SP-fractievoorzitter Daan Prevoo aan de vooravond van een debat over de toekomst van het vliegveld, donderdag.

Lees verder
27 maart 2014

SP daagt provinciale PVV uit voor debat

De SP in Provinciale Staten van Limburg zal tijdens de Statenvergadering vrijdag 28 maart a.s. de provinciale PVV om uitleg vragen over de onvoorwaardelijke steun aan voorman Geert Wilders en diens uitspraken over de 'uitzetting van Marokkanen'. De SP daagt de PVV hiermee uit voor een debat over deze kwestie. De kans is echter groot dat de PVV het debat uit de weg zal gaan, net zoals Geert Wilders deze week verklaarde bij een door GroenLinks aangevraagd debat in de Tweede Kamer niet te zullen verschijnen.

Lees verder
21 maart 2014

SP wil extra Statenvergadering Rapport Gemeenten

De Statenfractie van de SP wil naar aanleiding van de publicatie van het zogenaamde rapport van Geel op korte termijn een extra Statenvergadering. Het rapport beoordeelt of de gemeenten goed voorbereid zijn om de decentralisatie van de jeugdzorg, de AWBZ en bezuinigingen in de zorg aan te gaan. De belangrijkste conclusie is dat niet alle Limburgse gemeenten er goed voor staan.

Lees verder

SP eist harde cijfers extra banen bouw

(Bron: L1) De SP wil weten hoeveel werkloze bouwvakkers weer een vaste baan hebben gekregen dankzij de miljoenensubsidies van de provincie aan de Limburgse bouw. De provincie heeft de afgelopen jaren een groot aantal bouwprojecten gesteund. Dat gebeurde als crisismaatregel om de bouw te stimuleren. Bedoeling was dat hierdoor werkloze Limburgse bouwvakkers weer een baan zouden krijgen. De SP vreest dat het geld vooral is ingezet om mensen tijdelijk aan het werk te krijgen.

Lees verder

Pagina's