h

Actieplan 'Met energie naar Limburg zonder asbest'

24 oktober 2016

Actieplan 'Met energie naar Limburg zonder asbest'

Foto: Maarten Breet / flickr.com

Afgelopen week presenteerde SP-gedeputeerde Daan Prevoo zijn actieplan voor 2017 met de titel 'Met energie naar een Limburg zonder asbest'. Hij wil met vier voorbeeldprojecten aantonen dat het verwijderen van asbest prima te combineren is met het opwekken van groene energie. Daarnaast wil hij achterblijvende gemeenten aan het werk zetten met het opwekken van windenergie. 

Gedeputeerde Daan Prevoo houdt van aanpakken en legt de lat hoog voor de provincie Limburg. Hij neemt geen genoegen met een 16% duurzamere samenleving in het jaar 2050 zoals beschreven is in het Nationaal Energie Akkoord, maar streeft naar een honderd procent duurzame samenleving in dat jaar. Om dit te bereiken presenteerde hij afgelopen week het actieplan voor 2017 getiteld 'Met energie naar Limburg zonder asbest'. In 2024 zijn asbestdaken die aan de buitenlucht blootgesteld zijn verboden. Limburg neemt onder aanvoering van Prevoo als enige provincie die deadline serieus en wil asbestsanering bevorderen door daar leningen voor te verstrekken.

De provincie wil met vier voorbeeldprojecten aantonen dat het verwijderen van asbest prima te combineren is met het opwekken van groene energie. In Steyl zitten de daken van diverse kloostergebouwen vol asbest. De provincie wil helpen 8000 vierkante meter aan asbest van de kloosterdaken te verwijderen en vervangen door beter geïsoleerde daken met zonnepanelen. Hiermee kan het klooster energieneutraal worden.
In een wijk in Parkstad met honderd koopwoningen uit de jaren '70 wil Prevoo woningeigenaren ontzorgen door asbestsanering grootschalig aan te pakken. Met duurzaamheidsleningen kunnen eigenaren vervolgens zonnepanelen plaatsen waardoor hun woonlasten gaan dalen. In Horst en Venray is een voorbeeldproject gestart om boerenschuren collectief te saneren. Eind dit jaar wordt duidelijk hoeveel agrariërs hiertoe bereid zijn. Ook wordt bekeken waar mogelijkheden liggen voor bedrijven om hun bedrijfshallen te verlossen van asbest om vervolgens energie te kunnen besparen.

Naast het vervangen van asbest door zonne-energie wordt ook gekeken naar windenergie. Limburg heeft met andere provincies afgesproken in 2020 95,5 megawatt windenergie te leveren. Daar zijn ongeveer 35 windmolens voor nodig. Er bestaan al plannen voor 40 windmolens, maar hier neemt Prevoo geen genoegen mee. In slechts 12 van de 19 gemeenten in Limburg waar ruimte is voor windenergie is men met dit onderwerp aan de slag. Prevoo wil onwillige gemeenten desnoods overrulen met een provinciaal inpassingsplan. 

Reactie toevoegen

U bent hier