h

Milieu en duurzaamheid

7 juni 2019

Stikstof PAS op de plaats

Foto: onbekend / internet

De PAS( Programma Aanpak Stikstof ) is bedoeld om bedrijven die bij hun activiteiten stikstof uitstoten de ruimte te geven om te ontwikkelen, terwijl er tegelijkertijd maatregelen genomen moeten worden om diezelfde uitstoot terug te dringen. Stikstof is problematisch omdat een teveel aan stikstof een negatieve invloed heeft op natuur en leefomgeving. Zo heeft de biodiversiteit er bijvoorbeeld zwaar onder te lijden. Claessens: “Het probleem met de PAS is dat het eigenlijk voor de natuur niks oplost, aan de ene kant worden er maatregelen genomen om de natuur te beschermen door de uitstoot van stikstof te verminderen, maar aan de andere kant komt er doodleuk weer nieuwe bedrijvigheid bij die weer stikstof toevoegt. Wat schieten we daar uiteindelijk mee op?”

Lees verder
5 februari 2019

Teken de petitie, vóór een rechtvaardig klimaatbeleid.

Foto: SP

Per 1 januari 2019 is de energierekening voor huishoudens flink gestegen. Intussen betalen grote vervuilers als Shell nog steeds amper belasting over hun energiegebruik en maakte Shell afgelopen jaar meer dan 18 miljard euro winst. Deze onrechtvaardige situatie gaan wij omkeren.

Lees verder
24 oktober 2016

Actieplan 'Met energie naar Limburg zonder asbest'

Foto: Maarten Breet / flickr.com

Afgelopen week presenteerde SP-gedeputeerde Daan Prevoo zijn actieplan voor 2017 met de titel 'Met energie naar een Limburg zonder asbest'. Hij wil met vier voorbeeldprojecten aantonen dat het verwijderen van asbest prima te combineren is met het opwekken van groene energie. Daarnaast wil hij achterblijvende gemeenten aan het werk zetten met het opwekken van windenergie. 

Lees verder
7 oktober 2016

SP wil brede aanpak wateroverlast

Foto: Goya Bauwens / flickr.com

Op 6 oktober vond een overleg plaats in de Tweede Kamer over waterschade in aanwezigheid van Staatsecretaris van Dam namens het kabinet. De aanleiding hiervoor waren heftige regen- en hagelbuien zoals op 23 juni in Oost-Brabant en Noord-Limburg voor enorme schade zorgden. Het risico op economische schade geldt niet alleen voor de landbouw. Ook andere bedrijfstakken, het MKB, het stedelijk gebied en particulieren schade kunnen ondervinden door wateroverlast. Vandaar dat de SP van mening is dat een bredere aanpak nodig is dan alleen het vergoeden van schade aan landbouwbedrijven.

Lees verder
5 februari 2016

Ruime meerderheid voor aanvalsplan Asbest en Energie

Foto: Maarten Breet / flickr.com

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten is akkoord gegaan met het aanvalsplan Asbest & Energie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor het saneren van asbestdaken voor zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast komt er een versnelling in de duurzame energieopgave die de provincie heeft en is dit plan heel goed voor de Limburgse economie. 

Lees verder

1Limburg: Plan voor nieuwe windmolens in Midden-Limburg

Vier Midden-Limburgse energiecoöperaties gaan samen met gemeenten en provincie zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens in de lijn Neer-Nederweert- Weert en van daaruit richting de Noord-Limburgse Peelregio. Eerder deze maand pleitte SP-gedeputeerde Daan Prevoo in Dagblad de Limburger nog voor het opzetten van windmolenparken via dit soort burgerinitiatieven. Alleen op die manier kan Limburg de achterstand inlopen bij de door het rijk opgelegde bouw van windmolens. Nu komt er dus al vaart in deze ontwikkelingen. 

Lees verder

De Limburger: Vijf voor twaalf voor asbestsanering in Limburg

Op vrijdag 16 oktober was er volop aandacht van Dagblad De Limburger voor het asbestplan van de provincie Limburg onder regie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. De asbestsanering biedt volgens de gedeputeerde kansen. Behalve in het investeren in duurzame energie wijst hij ook op de impulsen voor de economie en werkgelegenheid. Prevoo wil dat Limburg samen met Overijssel koploper wordt bij de aanpak van de asbestsanering.

Lees verder
20 mei 2015

SP stelt vragen over aanpak ganzenoverlast

Foto: bnr / www.bnr.nl

Tot voor kort stond EU-wetgeving de vergassing van ganzen niet toe. Per 1 juni van dit jaar komt daar echter verandering in en mag CO2 gebruikt worden om ganzen te doden. De maatregel is vooral genomen om schade aan de landbouw te voorkomen. De SP wil onder andere van het College van Gedeputeerde Staten weten of er gekeken wordt naar diervriendelijke alternatieven.  

Lees verder

‘Zet turbo op ontwikkeling duurzame energie’

Kansen genoeg in Limburg, maar het verzilveren ervan gaat niet vanzelf Limburg wil toegroeien naar een energieneutrale provincie. De kansen voor een energietransitie zijn aanzienlijk. Het verzilveren ervan gaat echter niet vanzelf.

Lees verder

SP tegen natuurproject Milsbeek

(Bron: L1) De SP in het Limburgs Parlement vindt dat de Provincie geen goedkeuring moet verlenen aan het project Koningsven-De Diepen in Milsbeek.

Volgens de partij zorgt de uitvoering van het project Koningsven-De Diepen voor een decennialange aantasting van de bestaande natuur en omgevingskwaliteit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier