h

Sociale duurzaamheid in greenport venlo afgedwongen

4 oktober 2019

Sociale duurzaamheid in greenport venlo afgedwongen

Foto: onbekend / internet

Heldere landen campus groene haven in Venlo, zo zou het moeten heten in plaats van “Brightlands Campus Greenport Venlo”

 Vandaag ligt er een voorstel van de Gedeputeerde Staten om te investeren in deze omgeving, hiervoor wordt een bedrag van 22 miljoen gevraagd om vastgoed te realiseren en een potje reserves van 3,4 miljoen. Daar de Statenleden deel uit maken van het hoogste orgaan van de Provincie werd hen om Wensen en bedenkingen gevraagd én instemming met de voorstellen.

Voor Statenlid René van der Valk een uitgesproken moment om zijn Maidenspeech (maagdentoespraak) oftewel zijn éérste officiële toespraak in de Statenvergadering te houden met daarin de reactie van de SP-Fractie op deze voorstellen.

In een Commissievergadering voorafgaand aan deze Statenvergadering heeft hij al enige opmerkingen gemaakt en deze zijn reeds in de voorstellen opgenomen, zoals bijvoorbeeld een beter én duurzaam openbaar vervoer naar die Campus. Vandaag heeft de SP bij monde van Statenlid René Van Der Valk nog het volgende toegevoegd aan de discussie.

“ De SP ziet de vastgoeduitbreiding als een logische stap in de verdere ontwikkeling van de campus. Uit de stukken blijkt dat er rekening gehouden wordt met de principes “Wieg tot Wieg”  en “Blauwe economie”. Een mooi voornemen maar voor de SP is rekening houden met…  wel wat mager en te vrijblijvend. De SP vindt, zeker gezien de kapitaalinjectie van meer dan 22 miljoen euro, dat het toepassen van deze principes een vereiste is. Moet daar dan alles voor wijken? Voor ons als SP, is na het nog eens overdenken van de gevoerde discussie in de commissie FEB omtrent deze vastgoedontwikkeling het aloude adagium “goed is goed genoeg” van toepassing.  Immers is perfectie niet de vijand van het goede? Zeker als het gepaard gaat met economische wetten als de 20-80 regel…voor de leek…het laatste stukje vereist de meeste inspanning. Zijn wij dan niet voor een zo duurzaam mogelijk gebouw zult u zich afvragen. Natuurlijk wel!!

Maar dan wel gebaseerd op een integrale visie op al onze gebouwen dus zowel voor bestaand of nog te ontwikkelen vastgoed. Voor de SP is het hergebruik van een bestaand ontwerp dan ook acceptabel, zeker gezien de financiële, juridische en planningsrisico’s die er kleven aan een herontwerp.

Als we dan toch duurzaamheidsdiscussie mogen en moeten voeren ziet de SP op dit moment veel meer in een transitie van de bereikbaarheid van de Heldere Landen. Concreet bedoel ik daarmee een doorontwikkeling van slimme openbaar vervoersverbindingen waarmee het echt een Groene Haven voor de Heldere Landen wordt. Met slim bedoel ik modern, eigentijds, op maat en met duurzame energie aangedreven vervoersstromen en dus niet een simpele verhoging van de frequentie van de bestaande buslijn. Graag zien wij dat GS daarin het initiatief gaat nemen en het liefst daarbij ook nog de ommelanden van de campus daarin meeneemt.

Tevens zien wij met de doorontwikkeling van deze groene groeibriljant een uitgelezen kans om te investeren in sociale duurzaamheid. 
De beroepsbevolking op de Heldere Land Campussen is  voornamelijk hoogopgeleid. Voor ons als SP vinden wij dat de successen van de Heldere Campussen die mogelijk zijn gemaakt door alle inwoners van Limburg ook op alle inwoners mogen afstralen. Concreet willen wij, en we hebben daar ook in de commissie FEB op brede steun mogen rekenen, dat met name in het gebruik van het gebouw maar ook bij beheers- en onderhoudswerkzaamheden ook mensen op andere sporten van de arbeidsmarktladder volop kansen krijgen. De SP ziet dan ook graag dat er een concrete, helaas alweer een Engelstalige afkorting, SROI doelstelling, door mij vrij vertaald als een Sociaal Rendement door te Investeren in Mensen, wordt opgenomen.

Na de stemmingen blijkt dat we de meerderheid hebben kunnen overtuigen van onze wensen met betrekking tot een slim duurzaam openbaar vervoer én een programma dat er voor zal zorgen dat er voor alle treden van de arbeidsmarktladder kansen komen.

Reactie toevoegen

U bent hier