h

De duurzame en energieke toekomst voor Limburg

7 oktober 2019

De duurzame en energieke toekomst voor Limburg

Foto: onbekend / internet

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en is de energievoorziening en energieopslag decentraal georganiseerd.
 De duurzaamheidsdoelen kent met vooral van het Klimaatakkoord van Parijs, waarin wij de temperatuur tot ruim onder 2°C boven die van 1900 moeten houden. Er is veel debat over de vormgeving van de energietransitie en ook hier in Nederland worstelen de provincies met dit thema.
Het College van Gedeputeerde Staten kwam vandaag met een voorstel welk onder de loep was genomen door de Zuidelijke Rekenkamer. Namens de SP reageerde Jorge Wolters Gregório hier als volgt op:

“Wat staat er ook weer op het boodschappenlijstje schat?” “Nou, we hebben instrumenten, tafels en ladders nodig.” is het antwoord. Nu weet ik niet of deze coalitie zo intiem is dat Gedeputeerde Burlet Gedeputeerde Brugman zo aan spreekt, maar het lijkt er wel op dat de voorloper van de duurzaamheidsvisie van dit college tijdens het nuttigen van een portie Allemansrätten en Rösti’s in de IKEA in Heerlen is opgesteld. Tastbare zaken en een duidelijk tijdspad kon ook de Zuidelijke Rekenkamer niet vinden.
Tafels zijn er de afgelopen jaren geweest door heel onze provincie, en inwoners en ondernemers hebben daar actief meegedacht over hoe onze provincie er duurzamer uit kan komen te zien. Jammer is het dan ook te moeten constateren dat er over LEKTA niet meer wordt gesproken in dit huis; middelen en energie worden zo teniet gedaan.
Zoals uitgaven met inkomsten gepaard gaan, gaat verbruik ook gepaard met opwekking. Want waar men de mond vol heeft van burgers die gemotiveerd moeten worden duurzamer te gaan leven, zo wordt er niet gesproken met onze industrie. De Limburger mag geld lenen voor verduurzaming en de industrie mag subsidieaanvragen doen. Naar onze mening is deze redenering scheef en dragen zo de kleinste schouders de grootste lasten, hoe zien de Gedeputeerden dit en hoe gaan zij deze transitie ook een eerlijke laten zijn?
Ontwikkelingen in zowel circulair en duurzamer produceren alsook opwekking van energie uit onze Maas, bodem, lucht en het schijnen van de zon zijn er legio, maar de Gedeputeerden in ons “duurzaamheids-team” in deze Coalitie delen tot op heden niet dezelfde mening/ richting hierin. Hoe komen zij tot een gezamenlijk plan ondanks deze fundamentele verschillen?
Van de telescoop tot mediadragers zoals cd en blu-ray, en van waterkeringen tot bluetooth en Wi-Fi, het zijn allemaal zaken die wereldwijd door miljarden mensen gebruikt worden maar in Nederland zijn uitgevonden. Ontwikkelingen waarvan we versteld staan dat een klein land daar een wereldspeler in kan zijn.
De SP roept de Gedeputeerden op om leiderschap en daadkracht te tonen in de aanpak van dit vraagstuk. Laten wij werken aan en investeren in de toekomst die voor onze mooie provincie in het verschiet ligt. Niet om van het slechtste het beste jongetje van de klas te worden, maar omdat wij ons bewust zijn van onze capaciteiten en de inspiratie die dat elders in deze wereld met zich mee brengt.

“Ik daag de Gedeputeerden uit een toezegging te doen dat niet de kleinste schouders de zwaarste lasten gaan dragen, en dat het systeem van subsidies voor bedrijven en leningen voor de inwoners om te draaien.” Het antwoord van de Gedeputeerde Brugman is dat ze dit hele systeem inderdaad eens goed onder de loep gaat nemen. Uiteraard zal de SP hier later zeker op terug komen en haar eigen plan presenteren.

Reactie toevoegen

U bent hier