h

SP wil brede aanpak wateroverlast

7 oktober 2016

SP wil brede aanpak wateroverlast

Foto: Goya Bauwens / flickr.com

Op 6 oktober vond een overleg plaats in de Tweede Kamer over waterschade in aanwezigheid van Staatsecretaris van Dam namens het kabinet. De aanleiding hiervoor waren heftige regen- en hagelbuien zoals op 23 juni in Oost-Brabant en Noord-Limburg voor enorme schade zorgden. Het risico op economische schade geldt niet alleen voor de landbouw. Ook andere bedrijfstakken, het MKB, het stedelijk gebied en particulieren schade kunnen ondervinden door wateroverlast. Vandaar dat de SP van mening is dat een bredere aanpak nodig is dan alleen het vergoeden van schade aan landbouwbedrijven.

Op 23 juni werden Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg getroffen door noodweer met enorme hagelstenen. Daarbij was  juni 2016 de natste maand ooit. Het KNMI sprak van extreem weer dat maar eens in de 100 jaar voorkomt. De nasleep voor ondernemers is in sommige gevallen dramatisch. Op dit moment zijn er 6 bedrijven in de regio die door de extreme weersomstandigheden moeten stoppen. Er zijn 140 bedrijven die uitstel van aflossing hebben aangevraagd en in acute financiële problemen zitten. De verwachting is dat er nog meer soorten bedrijven en particulieren zullen volgen, omdat de schade op dit moment nog niet overal vertaald is in kosten.

Uit de behandeling in de Tweede Kamer op 6 oktober alsmede via de media konden we vernemen dat de provincie Limburg samen met de waterschappen 50 miljoen euro wil investeren in allerhande maatregelen om met name de schade in de landbouw te compenseren dan wel te voorkomen.

De SP volgt deze ontwikkeling op de voet. SP-fractievoorzitter Bram Schaminée: ‘Wij vinden het belangrijk dat het probleem van de wateroverlast en de schade als gevolg daarvan politieke aandacht krijgt. Tegelijkertijd zien we graag dat het probleem over de hele breedte wordt opgepakt. Er moet dus niet alleen aandacht zijn voor de wateroverlast en waterschade voor agrariërs, maar ook voor particulieren en andere bedrijfstakken. Het klimaatbestendig maken van landelijk én stedelijke gebied is wat de SP betreft even urgent.’

De SP wil van het provinciebestuur weten op welke wijze zij samen met de waterschappen de aanpak zoals in het overleg is voorgesteld versneld willen gaan uitvoeren.
Daarnaast wil de SP weten of het College bereid is om extra middelen beschikbaar te stellen voor versnelling op het gebied van waterveiligheid en het klimaatbestendig maken van Limburg.

Reactie toevoegen

U bent hier