h

Duurzaamheid aan de keukentafel

29 oktober 2020

Duurzaamheid aan de keukentafel

 “We zijn maar een klein landje”, “het kost veel geld” en “hoezo moeten wij plassen tijdens het douchen”?

Jorge Wolters Gregorio
Jorge Wolters Gregório
Allemaal terechte opmerkingen, maar ze gaan onze samenleving niet verder helpen naar een duurzame toekomst. Ze tonen ook direct aan waar de huidige leiding van ons land momenteel spaak loopt. De ogenschijnlijke onverschilligheid over klimaatverandering aanpakken en onze overgang naar een duurzame samenleving mogelijk maken. Dat het niet gebeurt, komt door twee sterk onderschatte factoren: sociaaleconomische ongelijkheid en een gebrek aan informatie.

Het laaghouden van lonen en de afbraak van onze sociale zekerheid in de afgelopen decennia hebben voor heel veel gezinnen een berg problemen op tafel gegooid. Problemen waar zij zo goed als mogelijk mee om moeten gaan. Pijnlijk voor zo’n welvarend land als Nederland en meteen de reden waarom klimaatverandering en een duurzame toekomst een nog-verder-van-mijn-bed-show zijn geworden.

Zolang we niet van kapitalisme naar een sociale maatschappij gaan, zal de noodzaak om er iets aan te doen pas komen wanneer de gevolgen voor deze grote groep direct merkbaar zijn in het dagelijks leven. Een gebrek aan informatie is er ook in alle klassen van onze samenleving. Informatie over wat nu werkelijk de problemen zijn, wat onze oplossingsrichtingen zijn en hoe we dat kunnen realiseren.

Ouderwetse industriën en politieke volksmenners dragen bij aan een negatief beeld over verandering en zaaien onzekerheid onder ons allemaal in de hoop hun status quo te kunnen behouden. Waarom wij al jaren geen elfstedentocht meer kunnen kijken of we in onze Nederlandse zomers massaal aan de airconditioning zijn gegaan, dat vraagt niemand in de media zich meer hardop af.

Eeuwenlang heeft Nederland voorop gelopen in het maken van de toekomst, dus waarom zou dat de komende 30 jaar niet ook zo kunnen zijn? Sterker nog, bedrijfsmatig is dat nooit gestopt! Wereldwijd zijn er tekenen aan de wand dat industriën een omslag maken naar duurzaamheid en daarmee nog steeds goed renderen, dus waarom blijft de bevolking achter? Laat de Haagse politiek onze lonen verhogen, zorg- en woonlasten verlagen en onze boodschappen gezonder en betaalbaar maken.

Nu zou de coalitie in ons Gouvernement in Maastricht kunnen hopen dat ik aan hen voorbij ga, maar ook voor onze gedeputeerden is een belangrijke taak weggelegd in dit project! Of dat het isoleren van woningen, het stimuleren van duurzame uitvindingen ten behoeve van een circulaire economie is, het verduurzamen van onze landbouw of het investeren in een kwalitatief beter openbaar vervoer. Het zijn provinciale taken.

Ook de opwek van duurzame energie kan fors bijdragen aan lagere lasten voor onze gezinnen, in de vorm van zonnepanelen op elk geschikt dak en een eigen batterij of wijkbatterij om opgewekte energie op te slaan. Of om de komende tien jaar een nieuwe vorm van kernenergie te ontwikkelen, een zonder nadelen voor volgende generaties.

Foto: SP

Alleen door op al deze vlakken vooruitgang te boeken, halen alle Nederlanders direct voordeel en bewegen we richting de rechtvaardige toekomst voor onze kleinkinderen.

Tegelijkertijd maken we door onze ontwikkeling eenzelfde betaalbare toekomst voor andere delen van deze planeet mogelijk en kunnen wij ons weer met recht een ontwikkelde samenleving noemen. 

Mijn tip aan iedereen die hier hoop uit haalt: “Stel een daad!”

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier