h

Aanvullende vragen MBT stikstof

23 augustus 2019

Aanvullende vragen MBT stikstof

Foto: onbekend / internet

Op 31mei jl. heeft de SP vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (zie hier). De beantwoording van die vragen laat nog steeds (!) op zich wachten en intussen lezen we in de media dat de rechtbank Limburg een streep heeft gezet door 38 vergunningen, die eerder door de provincie zijn verleend. Dat is voor de SP-Fractie aanleiding tot de onderstaande vervolgvragen.

De PAS( Programma Aanpak Stikstof ) is bedoeld om bedrijven die bij hun activiteiten stikstof uitstoten de ruimte te geven om te ontwikkelen, terwijl er tegelijkertijd maatregelen genomen moeten worden om diezelfde uitstoot terug te dringen. Stikstof is problematisch omdat een teveel aan stikstof een negatieve invloed heeft op natuur en leefomgeving. Zo heeft de biodiversiteit er bijvoorbeeld zwaar onder te lijden. Claessens: “Het probleem met de PAS is dat het eigenlijk voor de natuur niks oplost. Aan de ene kant worden er maatregelen genomen om de natuur te beschermen door de uitstoot van stikstof te verminderen, maar aan de andere kant komt er doodleuk weer nieuwe bedrijvigheid bij die weer stikstof toevoegt. Wat schieten we daar uiteindelijk mee op?”

De gevolgen van de uitspraak zullen volgens de SP groot zijn. Alle nieuwe, nog af te geven vergunningen kunnen niet meer uitgegeven worden op basis van de PAS. De veehouderij is grootverbruiker van de beschikbare PAS-ruimte en zal de gevolgen snel gaan voelen: de veehouderij stoot enorm veel stikstof uit en heeft daarmee veel invloed op onze natuur en leefomgeving en moest bij uitbreidingen daarom een vergunning aanvragen. Dat kan dus niet meer. Dit geldt niet alleen voor de veehouderij, maar voor álle activiteiten die stikstof uitstoten, bijvoorbeeld bij het aanleggen van wegen of uitbreiding van Maastricht Aachen Airport en zelfs woningbouw, ook dat soort activiteiten staan nu op losse schroeven.Uiteraard dringen we er bij het college op aan, nu eindelijk eens met antwoorden te komen én binnen de gestelde termijn die er voor staat.

U kunt de aanvullende vragen hier lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier