h

PESsimistisch over duurzame ambities van GS

11 december 2020

PESsimistisch over duurzame ambities van GS

Foto: SP

Vrijdag 11 december werd in het marmeren paleis aan de Maas de Provinciale Energie Strategie besproken. Dat is een beleidsstuk dat als het ware boven de regionale energie strategieën (RES voor de mensen die van ambtelijke afkortingen houden) probeert te hangen. Nou, daar had Jorge wel wat op- en aanmerkingen over te maken. Lees hier zijn verhaal terug:

“Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak. Hét mantra dat deze periode door het Gouvernement aan de Maas galmt. En ook in dit document lezen we het vaak genoeg terug. Volop haalbare ideeën zoals zonneparken, windturbines en warmtenetten staan op de planning en ze zijn nog relatief betaalbaar ook.

Draagvlak komt ook aan bod en dat is maar goed ook.
Want er zijn voorbeelden aan te halen in onze provincie van hoe het wél en zeker ook hoe het níet moet. We moeten “de burgers meenemen” en hen veel laten “par-ti-ci-pe-ren”. Er staat zelfs dat de energietransitie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor alle Limburgers. Makkelijk gezegd en zelfs niet waar; de overheid heeft het zover laten komen en het is ook aan haar om doelstellingen te halen. Veel hordes en lasten die onze inwoners nog voor de kiezen gaan krijgen, maar weinig en oneerlijk verdeelde lusten. Dat stemt ons nog altijd PESsimistisch over dit kader.

Energiearmoede
Het is niet onbekend bij GS dat Provinciale Staten als geheel zich zorgen maakt over de energiearmoede bij onze gezinnen; daar hebben we het in de commissie uitvoerig over gehad. En ik waardeer de toezegging om met Dhr. Dritty te overleggen hoe wij de sociale huursector beter gaan faciliteren met regelgeving en gelden die vanuit Brussel naar Nederland vloeien. Maar is dat voldoende? Wij zien graag bij vaststelling van dit kader een steviger signaal naar alle Limburgers toe en daarom dienen wij een motie in om daadkrachtiger met Duurzaam Thuis aan de slag te gaan.

Oproep tot meer ambitie
2030 en ook 2050 zijn jaartallen die inmiddels op ons netvlies gebrand staan. We werken hard om alle doelstellingen voor die tijd ook gerealiseerd te hebben, maar wat daarna? We hadden gehoopt op meer ambitie voor de lange termijn en op het gebied van innovaties. Maar ik had beter moeten weten, want een wijze man leerde mij ooit dat hoop slechts uitgestelde teleurstelling is. Vandaar onze oproep om (zoals eerder toegezegd) in Q1 2021 het daar samen goed over te hebben, want een toekomst bouwen enkel op techniek van vandaag is een voorbode voor tekortkoming.

Veel tekst en veel moties en amendementen over de PES zeggen denk ik ook iets over de inhoud en ik verwacht dat GS duidelijker met ons kan afstemmen wat ‘de stip op de horizon’ precies is, hoe we daar komen mét alle inwoners en hoe we op elk gegeven moment kunnen zien hoe succesvol we zijn.

Laten we energie krijgen van energie maken

Uitkomst van dit alles is dat er komend jaar:

  • Een plan wordt gemaakt met alle woningcorporaties hoe de verduurzaming eerlijk te laten verlopen; dus zonder dat de totale maandelijkse woonlasten stijgen,
  • Er op alle financiële regelingen vanuit Brussel en Den Haag een beroep wordt gedaan om onze woningcorporaties en gezinnen te ontlasten,
  • We halfjaarlijks bekijken of behaalde resultaten voldoende waren,
  • Er een plan komt om omscholing naar de installatietechniek beter en makkelijker te maken,
  • We het voor onze inwoners nóg voordeliger gaan maken om een Duurzaam Thuis lening te nemen ter verduurzaming van hun woning,
  • We in 2021 gezamenlijk gaan bekijken hoe wij innovatie voor de toekomst naar Limburg gaan halen.
Mooie toezeggingen en we zullen er zeker op toezien dat deze ook worden waargemaakt.

Reactie toevoegen

U bent hier