h

SP stelt overlast door goederentreinen aan de kaak

6 oktober 2016

SP stelt overlast door goederentreinen aan de kaak

Foto: Roel Hermkes / flickr.com

Het dorp America, gemeente Horst aan de Maas, heeft overlast van de vele goederentreinen die door het dorp razen. Dit blijkt uit een onderzoek van de SP-afdeling Horst aan de Maas dat gisteren is gepresenteerd. Wat de SP betreft moet de overlast tot een minimum worden beperkt. 

Er zijn zorgen over de goederentreinen op het spoor in America. Inwoners van het dorp ervaren veel overlast, zoals geluidshinder, trillingen en stank van dieseltreinen. Ook bestaan er zorgen over de veiligheid van passerende giftreinen en gastreinen. Dit blijkt uit een onderzoek van de SP-afdeling Horst aan de Maas onder de omwonenden. De bevindingen zijn in een rapport uiteengezet. Het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld is gisteravond onder grote belangstelling gepresenteerd.

De overlast van het spoor is toegenomen sinds de werkzaamheden aan de Betuweroute. Daardoor kunnen er (tijdelijk) minder goederentreinen rijden over deze route. Eén van de omleidingsroutes is de zogeheten Brabantroute (Rotterdam – Breda – Venlo). Dat betekent dat er gedurende de periode van werkzaamheden aanzienlijk meer goederentreinen over deze route zullen rijden.
Vandaag stond een artikel in dagblad de Limburger met als titel ‘Andere routes voor giftreinen’. Volgens het artikel heeft staatssecretaris Dijksma besloten om het aantal goederentreinen op de Brabantroute te verminderen door de treinen andere routes te laten rijden. Ook zouden de veiligheidssystemen bij Horst en Venlo snel verbeterd worden.

De SP wil dat de overlast tot een minimum wordt beperkt, de veiligheid gegarandeerd blijft en dat omwonenden van het spoor goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Het onderzoek van de SP-afdeling Horst aan de Maas wijst uit dat er op het gebied van maatregelen en communicatie nog wel wat te verbeteren valt. De SP vindt het belangrijk dat er geen verschillen ontstaan tussen gemeenten en provincies als het gaat om veiligheid op het spoor en overlast voor omwonenden. De provincie zou hier als bovenregionaal orgaan op kunnen toezien en in overleg kunnen treden met andere provincies en het Rijk.
De Statenfractie van de SP in Limburg heeft bij monde van fractievoorzitter Bram Schaminée vragen gesteld over de overlast. De SP wilt onder meer weten welke acties het College heeft ondernomen om de overlast tot een minimum te beperken en welke afspraken de provincie over de omleidingsroute met ProRail heeft gemaakt.

Reactie toevoegen

U bent hier