h

Vragen over afronding OV-concessie Veolia

9 december 2016

Vragen over afronding OV-concessie Veolia

Foto: Etienne Muis / flickr.com

De concessieperiode van Veolia loopt bijna af. Op 11 december 2016 eindigt het contract met Veolia en neemt Arriva het over. De SP vindt het van groot belang dat het vertrek van Veolia uit de provincie Limburg geruisloos verloopt. Qua personeel, toeleveranciers en onderaannemers moeten alle zaken netjes worden afgerond. "De SP-fractie heeft echter signalen ontvangen dat nog niet alle zaken fatsoenlijk zijn afgehandeld en dat Limburgse bedrijven en werknemers in de problemen dreigen te komen na het vertrek van Veolia", aldus fractievoorzitter Bram Schaminée. Vandaar dat hij hierover vragen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.  

De provincie heeft afspraken gemaakt met Veolia over goed werkgeverschap en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf binnen de provincie Limburg. Daarnaast heeft de provincie eerder dit jaar met Veolia afgesproken dat het bedrijf een waarderingssubsidie ontvangt van de provincie ter hoogte van 1,2 miljoen euro, bij de afsluiting van de concessieperiode. De genoemde voorwaarden zijn de geldende concessieafspraken en een goede klantwaardering.

De SP vindt het van groot belang dat Veolia zich houdt aan de gemaakte afspraken en dat er geen problemen achterblijven na het vertrek van het bedrijf uit Limburg. De SP vindt dan ook dat de provincie harde voorwaarden moet stellen aan het uitkeren van de waarderingssubsidie. Nadat Veolia is vertrokken en het bedrag is uitbetaald, heeft de provincie immers geen mogelijkheden meer om eventuele acties van het bedrijf af te dwingen en om zaken fatsoenlijk af te handelen.  

Reactie toevoegen

U bent hier