h

Uitstel van zorg door VieCuri is onaanvaardbaar

11 november 2016

Uitstel van zorg door VieCuri is onaanvaardbaar

Foto: Reijnders Schilderswerken / reijndersschilderswerken.nl

Op donderdag 10 november 2016 kwam laat in de avond het bericht dat VieCuri Medisch centrum operaties en bezoeken aan de polikliniek zou uitstellen vanwege een tekort aan gelden vanuit de zorgverzekeraars. Vanmorgen stond De Limburger hier bol van. Uitstel van zorg is wat de SP betreft onaanvaardbaar. De SP-fractie in Provinciale Staten heeft om die redenen bij monde van Statenlid Yolanda Claessens vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld. 

Allereerst wil de SP weten of het College de mening van de SP deelt dat uitstel van operaties of polikliniek bezoek van patiënten onverantwoord, onethisch en onzorgvuldig is. Yolanda Claessens: "VieCuri is een belangrijk ziekenhuis met een streekfunctie. Door deze uitstel van operaties en bezoeken aan de polikliniek worden mensen uit deze regio benadeeld, zo niet geschaad in hun gezondheid." Dit roept de vraag op of de zorg in Limburg wel voor eenieder gelijkelijk toegankelijk is. Wat de SP betreft hoort dit zo te zijn. 

Claessens: "Deze stap van VieCuri is een schoolvoorbeeld van de negatieve effecten van marktwerking in de gezondheidszorg. Verzekeraars kennen hun budgetten aan ziekenhuizen toe onder meer op basis van statistieken. Maar statistieken horen onderschikt te zijn aan door inhoudelijk deskundigen geïndiceerde zorg. Door uitstel van behandeling loop je risico dat aandoeningen verergeren, een zwaardere behandeling vragen en arbeidsuitval langer duurt." Vraag van de SP is of dit een motivatie voor het College is om een signaal richting verzekeraars af te geven. 

De provincie Limburg maakt zich sterk voor een gezond en vitaal Limburg. Dit beleid wordt op deze manier door de zorgverzekeraars gefrustreerd. De voorzitter van de cliëntenraad vindt het tijd worden voor een openbare discussie over hoe de financiering anders geregeld kan worden. De SP is dit van harte met hem eens en daar heeft de partij ook goede voorstellen voor. Vele maatschappelijke organisaties, waaronder de SP, zijn actief campagne aan het voeren voor een Nationaal ZorgFonds.

Claessens: "Deze campagne heeft al steun van meer dan 206.000 mensen. Het wordt tijd dat het College van Gedeputeerde Staten deze campagne ook gaat steunen." 

Reactie toevoegen

U bent hier