h

Provincie moet meer doen aan vergroten verkeerskennis

19 september 2016

Provincie moet meer doen aan vergroten verkeerskennis

Foto: Shirley de Jong / flickr.com

Meer dan een derde van de weggebruikers is onvoldoende op de hoogte van geldende verkeersregels. Deze kennis neemt al jaren af. Dit is een gevaar voor de verkeersveiligheid. In Limburg heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) een rol in bijvoorbeeld het geven van verkeerslessen. Wat SP-Statenlid Bianca Evers betreft gaat de provincie met het ROVL een extra inspanning doen om de kennis van Limburgers in het verkeer te vergroten. Ze wil weten hoe Gedeputeerde Staten hier tegenover staat.

Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van 13 september jongstleden heeft de Limburgse SP-Statenfractie bij monde van Bianca Evers een aantal vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

In het artikel wordt vermeld dat het droevig gesteld is met de kennis van verkeersregels onder Nederlanders. Het is schokkend dat meer dan een derde van de weggebruikers onvoldoende op de hoogste is van de huidige verkeersregels. Vooral met de verkeerskennis van veertigplussers blijkt het droevig gesteld te zijn. De gemiddelde score onder Nederlanders is met een 6,1 aan de krappe kant. Al een aantal jaren wordt er gerapporteerd over de afname van kennis over verkeersregels onder Nederlanders. Ook vorig jaar bleek al uit een onderzoek van de ANWB dat 78% van de 1300 onderzochte automobilisten hun rijbewijs zou moeten inleveren wanneer men opnieuw theorie-examen zou moeten doen. Als Nederlanders niet voldoende verkeerskennis hebben komt dit de verkeersveiligheid niet ten goede. De SP vindt dit dan ook een zorgwekkende ontwikkeling en vindt een actieve aanpak vanuit de provincie Limburg wenselijk. Preventie is een van de beste maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Binnen de provincie streeft het ROVL ernaar om het aantal verkeersdoden op nul te houden en permanente verkeerseducatie is een van de pijlers van het ROVL.

Wat de SP betreft is er een extra inspanning nodig vanuit het ROVL om de kennis van verkeersregels onder 40-plussers te vergroten. Nieuwe verkeersregels zouden bijvoorbeeld veel beter onder het grote publiek bekend gemaakt moeten worden. De SP vraagt zich af welke projecten en programma’s de provincie nog meer in samenwerking met het ROVL gaat opzetten. 

Reactie toevoegen

U bent hier