h

OV en werkgelegenheid hoofdthema's in beschouwingen SP

4 november 2016

OV en werkgelegenheid hoofdthema's in beschouwingen SP

Foto: Arriva / regionoordwestfryslan.nl

De begroting bevat met de SP mede aan het roer weer voldoende positieve zaken waar we als provincie Limburg mee vooruit kunnen. Fractievoorzitter Bram Schaminée richtte zich tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting van de provincie Limburg voornamelijk op de thema's openbaar vervoer en werkgelegenheid. Zo kwam hij met het voorstel voor leerwerkplekken op de buurtbussen van de nieuwe vervoerder Arriva. Daarnaast moeten haalbaarheidsonderzoeken die mede gefinancierd worden door de provincie voortaan openbaar zijn. 

Goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde voor een leefbare en sterke provincie. Met het openbaar vervoer gaan mensen naar school of naar hun werk. Het verbindt kleine kernen met elkaar en met grotere plaatsen, waardoor voorzieningen ook voor mensen in het buitengebied bereikbaar blijven. Het is ook een belangrijke voorwaarde voor een sterke toeristische sector, zonder goede verbindingen zijn veel mooie en leuke plekken in Limburg nauwelijks te bereiken. Vanwege het grote publieke belang is de SP altijd tegenstander geweest van marktwerking in het OV. Het liefst zouden wij een provinciaal vervoersbedrijf oprichten, maar daar krijgen we helaas niet genoeg handen voor op elkaar. De nieuwe concessieperiode gaat eind dit jaar van start. De SP vindt het belangrijk dat we er alles aan doen om het openbaar vervoer de komende 15 jaar toegankelijk, dekkend en betaalbaar te maken. Daarnaast is de vervoerder in Limburg een grote werkgever, dus ook het personeelsbeleid verdient aandacht. De overgang naar een nieuwe vervoerder is voor het personeel een onzekere tijd. Blijft mijn baan behouden? En hoe zit het met mijn Cao in de toekomst? We hebben namelijk vernomen dat buschauffeurs zich zorgen maken dat een gedeelte van hen een taxi-Cao gaat krijgen in plaats van een OV-Cao. Dit vinden wij een slechte ontwikkeling! De gesprekken en onderhandelingen hierover lopen nog en de SP zal de ontwikkelingen scherp blijven volgen. Ook over de dubbele bezetting van stewards op de treinen liggen nog geen definitieve afspraken. Wij hebben daar eerder vragen over gesteld en zullen daar met het oog op de veiligheid op blijven inzetten.
In het Programma van Eisen hebben PS gesteld dat de regiecentrale van het OV in Limburg gevestigd moet worden. Er hebben ons echter signalen bereikt dat de regiecentrale voor de bussen niet in Limburg, maar in Heerenveen gevestigd zal worden. Dat zou een slechte zaak zijn, want daardoor zouden er banen in Limburg verloren gaan. Daarnaast is het maar zeer de vraag of een Friese medewerker van Arriva wel uit de voeten kan met de vele accenten en dialecten die Limburg rijk is.

De gemeenten zijn op dit moment bezig met het opnieuw inrichten van het doelgroepenvervoer. De SP had liever gezien dat het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer samen georganiseerd zou worden. Wij vinden het van groot belang dat de aansluiting tussen beide soorten vervoer optimaal is. Daarom willen we het college vragen om hierover in overleg te gaan met de Limburgse gemeenten.

De praktijkschool VDL Nedcar bewijst steeds meer haar succes. Vele honderden Limburgers met weinig perspectief op werk krijgen hierdoor de kans om een vakopleiding te volgen bij VDL, MBO-certificaten te behalen en uiteindelijk aan de slag te gaan bij het bedrijf. De SP is blij met dit succes en wil het college aansporen om op zoek te gaan naar meer van dit soort projecten. Zelf hebben wij alvast één idee voor hopelijk een nieuwe succesverhaal in de komende jaren. Eerder benoemde ik al dat Arriva een grote werkgever wordt in Limburg. Aangezien we nu voor 15 jaar een relatie aangaan met de nieuwe vervoerder, is nu het moment om samen met de nieuwe vervoerder te kijken waar mogelijkheden liggen om ook daar mensen op te leiden en aan een baan te helpen. De komende jaren zullen honderden chauffeurs, machinisten, conducteurs en allerlei soorten technisch personeel nodig zijn. Daarom stelt de SP voor om te werken aan een Praktijkschool Openbaar Vervoer, naar voorbeeld van de Praktijkschool VDL Nedcar.

De SP kwam ook met een voorstel over haalbaarheidsonderzoeken. De aanleiding hiervoor is het onlangs opgeleverde onderzoek naar de economische haalbaarheid van Nature Wonder World. De provincie én de gemeente Brunssum hebben daar samen enkele tonnen in gestoken. Maar toen het onderzoek was afgerond, konden we niet vrij beschikken over de resultaten, maar deze slechts onder oplegging van geheimhouding inzien. De SP vindt dat we terughoudend moeten zijn met het financieren van haalbaarheidsstudies. Maar als we dat toch doen, dan moeten de resultaten ook gewoon openbaar gebruikt kunnen worden. De reden van het financieren is toch dat we inzicht krijgen in de haalbaarheid van een project en we die informatie mee kunnen nemen in de uiteindelijke besluitvorming over het project? Maar hoe kunnen we de uitkomsten meenemen in de afweging, als we daar niet in het openbaar over kunnen spreken? Dan wordt het ook bijzonder lastig om het besluit te verantwoorden aan de inwoners van Limburg.

 

Reactie toevoegen

U bent hier