h

Provincie helpt mensen met mijnschadeclaim

24 oktober 2016

Provincie helpt mensen met mijnschadeclaim

Foto: hbvl.be / hbvl.be

Wanneer twee inwoners van Parkstad besluiten om naar de rechter te stappen om het Rijk aansprakelijk te stellen voor ernstige nieuwe mijnschade aan hun woningen, worden zij daarmee geholpen door de provincie Limburg onder aanvoering van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. Met zo'n rechtszaak wordt de verjaringstermijn, die het Rijk ten nadele van gedupeerden hanteert, aan de kaak gesteld. 

Wanneer de schadeclaim van de twee gedupeerden bij het Waarborgfonds Mijnschade zoals verwacht wordt afgewezen zal er een rechtszaak worden aangespannen. Deze rechtszaak is voorbereid door juristen van de provincie Limburg. De provincie draagt ook nog eens alle kosten. Doel is om een uitspraak van de rechter te krijgen over de verjaringstermijn die nu door het Rijk wordt gehanteerd. Minister Kamp hanteert consequent een verjaringstermijn van dertig jaar na de laatste mijnbouwactiviteit in 1974. Hiermee betaalt het Rijk niet meer voor nieuwe mijnschade ontstaan na 2003. De regio vindt dat de verjaringstermijn moet ingaan op 1 januari 1994. Op deze datum stopte namelijk het oppompen van mijnwater in Kerkrade. 

Gedeputeerde Prevoo: "Nog meer geldt voor ons de morele plicht die de overheid heeft om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de nadelige effecten van tientallen jaren mijnbouw waar men al die jaren wel de vruchten van heeft geplukt. Kern van de rechtszaak is die verjaringstermijn en waar mensen hun schade kunnen verhalen. Linksom of rechtsom zal er tocht geld op tafel moeten komen om mensen met schade te helpen. Ik kan niet inschatten wat de omvang wordt van die nieuwe mijnschade, maar we moeten herstellen wat we kunnen herstellen. Als eerste moeten we de mensen helpen die nu in de ellende zitten."

Reactie toevoegen

U bent hier