h

Ruime meerderheid voor aanvalsplan Asbest en Energie

5 februari 2016

Ruime meerderheid voor aanvalsplan Asbest en Energie

Foto: Maarten Breet / flickr.com

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten is akkoord gegaan met het aanvalsplan Asbest & Energie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor het saneren van asbestdaken voor zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast komt er een versnelling in de duurzame energieopgave die de provincie heeft en is dit plan heel goed voor de Limburgse economie. 

Er is al heel veel gesproken over het plan Asbest en Energie. Het plan werd kritisch ontvangen door een aantal partijen, maar heeft ondertussen steeds meer steun gekregen. Een aantal suggesties die gedaan zijn door andere partijen zijn overgenomen. Dit is het plan alleen maar ten goede gekomen en dat vindt de SP een goede zaak.

Er is een enorme opgave wat betreft duurzame energie. De uitstoot van broeikasgassen moet flink worden teruggedrongen en er is dringend behoefte aan nieuwe energie voor de toekomst. Hiermee worden de energielasten verlaagd, zodat mensen meer te besteden hebben wat goed is voor de economie. Om de energiedoelstellingen te behalen moet er nog heel veel gebeuren en dan is dit is in ieder geval een mooi begin. 

We hebben een asbestprobleem. Al vele decennia is duidelijk dat asbest een gevaar is voor de volksgezondheid. Toch is er pas in de jaren negentig een verbod gekomen. In 2024 gaat het verbod op asbestdaken in. Dat betekent dat er in de tussentijd nog enorm veel werk te doen is. Bij de asbestbrand in Roermond hebben we kunnen zien welke impact het heeft als een loods met asbest dak afbrandt nabij een binnenstad. Dit probleem moet nu echt worden aangepakt, want de tijd gaat zo langzamerhand dringen.

Door aan de slag te gaan met duurzame energie en door het asbestprobleem aan te pakken ontstaat werkgelegenheid. Installateurs, bouwbedrijven en asbestsaneerders krijgen meer opdrachten. Het aanvalsplan Asbest en Energie komt dus op vele manieren ten goede aan Limburg. Op GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV na is iedere partij hier inmiddels van doordrongen. 

Reacties

Dan stuur de eerste drone maar naar Amstenrade Kemkensweg 6/7 hier ligt de asbest open bloot

Reactie toevoegen

U bent hier