h

Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijnwaterschade

18 juni 2015

Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijnwaterschade

Foto: 1limburg / 1limburg.nl

De Provincie Limburg, mede namens voormalige ‘mijngemeenten’, en Minister Kamp regelen op korte termijn de financiering voor een stichting die een nieuw Calamiteitenfonds Mijn(water)schade van twee miljoen euro gaat beheren. Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, Jan de Wit, is bereid gevonden om kwartiermaker/voorzitter van de op te richten stichting te worden.

In het door de stichting te beheren fonds komt twee miljoen euro. Daarvan wordt 0,5 miljoen opgebracht door de Provincie, 0,5 miljoen door de 12 ‘mijngemeenten’ (voorgefinancierd door de Provincie) en 1 miljoen door het Rijk. De kosten voor het treffen van noodmaatregelen bij schrijnende mijn(water)schadegevallen, waarbij de bouwtechnische veiligheid van hoofdwoningen acuut in het geding is, worden via een verdeelsleutel uit het fonds gefinancierd. Deze verdeelsleutel bij een concrete bijdrage vanuit het fonds is 50% Rijk en 25% Provincie; de resterende 25% wordt vanuit de gemeente waarin het specifieke schadegeval is gelegen bijgedragen.

In opdracht van Minister Kamp wordt inmiddels een technisch onderzoek uitgevoerd naar de na-ijlende gevolgen van de steenkoolwinning in Zuid-Limburg. De resultaten hiervan komen medio 2016 beschikbaar. De Minister heeft eerder aangegeven dat hij van mening is dat de schade verjaard is en daarom niet door het Rijk vergoed zal worden. Gedeputeerde Daan Prevoo reageert: “Ik kan mij niet vinden in deze aanname door de Minister. De laatste steenkool is weliswaar al in de jaren ’70 uit de Limburgse mijnen gehaald, maar de verjaringstermijn voor de aangerichte schade begint wat mij betreft op zijn vroegst pas veel later: midden jaren ’90. Toen werd namelijk gestopt met het wegpompen van mijnwater. Ik vind dat het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk moet zijn voor het vergoeden van de nu pas concreet en zichtbaar wordende mijn(water)schade. Het land heeft tijdens de wederopbouw volop geprofiteerd van de Limburgse kolen, nu is het tijd om iets terug te doen. Het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade is wat mij betreft dan ook niet meer dan een tijdelijk lapmiddel, in afwachting van structurele actie door de Minister. Het fonds is voor nu broodnodig, omdat ik Limburgers niet zelf voor de kosten wil laten opdraaien.”

Om een principiële rechterlijke uitspraak te verkrijgen over het vraagstuk van de verjaring van mijn(water)schade, wordt een proefproces gestart voor één of meerdere gevallen waarin zich de mijn(water)schade duidelijk pas ná 2003 voor de eerste maal heeft geuit.

Volgens gedeputeerde Prevoo ligt het vanuit de rol van een Provincie, als activistisch facilitator, voor de hand, dat de Provincie de kosten betaalt van het voeren van dit proefproces. Vervolgens kunnen op basis daarvan de rechtsopvolgers van de voormalige mijnexploitanten (Minister Kamp als beheerder van het Waarborgfonds Mijnbouwschade, DSM, Oranje Nassau Mijnen en Umicore) waarschijnlijk met succes worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden, die in moreel opzicht nog niet gevoeld worden, aldus Prevoo.

(Bron: limburg.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier