h

SP tevreden over eerste jaar in coalitie

17 juni 2016

SP tevreden over eerste jaar in coalitie

Foto: Joep Gielens / Joep Gielens

Tijdens de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota in Provinciale Staten keek SP-fractievoorzitter Bram Schaminée terug op een jaar SP in het provinciebestuur. Hij sprak over de goed lopende samenwerking, wat tot nu toe is bereikt en actief blijvende SP. Hieronder een samenvatting van zijn spreektekst. 

De SP in Limburg heeft haar eerste jaar in het provinciaal bestuur achter de rug. Tijd om de balans op te maken.

De SP is tevreden over de samenwerking binnen de coalitie. Er is een collegiaal bestuur dat veel werk verzet. Dat is meteen ook de kracht van deze brede coalitie. Samenwerken om meer te bereiken in Limburg. Onze oproep aan het college is dan ook om vooral zo verder te gaan. Want ook de komende jaren heeft Limburg behoefte aan een sterk en daadkrachtig bestuur met een duidelijke visie.

De SP heeft twee sterke bestuurders in dit college zitten. Beide hebben hun vuurdoop glansrijk doorstaan toen ze hun plannen begin dit jaar aan Provinciale Staten hebben gepresenteerd. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn. De SP is duidelijk herkenbaar in het provinciebestuur.

Enkele punten die de SP binnen dit bestuur in het afgelopen jaar opgepakt heeft voor Limburg:
- De duurzaamheidsleningen zijn uitgebreid en zijn een groot succes. Daarmee besparen mensen op hun energiekosten, verminderen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en krijgen we een schonere leefomgeving.
- Er is veel aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de provincie heeft de ambitie om 8000 mensen nieuwe kansen te bieden via stages en leerwerkplekken. Dat bereiken we niet met het zoveelste banenplan, maar wel door goede samenwerking met gemeenten, werkgevers en het UWV. De omgekeerde benadering van de arbeidsmarkt, waarin de werkzoekende centraal staat, is ook een succes. Het mobiliteits- en talencentrum Zuid Limburg is van start gegaan en de praktijkschool van VDL stroomt vol.
- Er is vaart gekomen in de opgave voor windenergie en met andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte worden successen geboekt. Ook op andere vlakken loopt de provincie voorop als het gaat om duurzaamheid, zo werd onlangs het plan voor verduurzaming van festivals gelanceerd. Daar snijdt het mes aan twee kanten, het is goed voor het milieu en goed voor de financiële armslag van festivals.
- De ontwikkeling van nieuwe proeftuinen voor positieve gezondheid is in volle gang. Door deze menselijke kijk op zorg en gezondheid kunnen verbeteringen worden behaald, zonder dat de kosten toenemen.
- Er wordt daadkracht en doorzettingsvermogen getoond! Malafide afvalverwerkers worden aangepakt! Het complexe probleem van de mijnschade wordt niet uit de weg gegaan, maar heeft hoge prioriteit.
- En er ligt een stevig plan getiteld ‘Limburgs Maatwerk’, om het tekort aan sociale en betaalbare huurwoningen voor alle woningzoekenden te verkleinen én voor de huisvesting van statushouders, om doorstroming uit de AZC’s te bevorderen.

Ook de SP-fractie heeft het afgelopen jaar bepaald niet stil gezeten, maar heeft het nodige ingebracht en bereikt:
- De SP heeft gevraagd om meer aandacht en kansen voor de biologische landbouw. Dankzij een ruime meerderheid in de Staten gaat dit nu gebeuren.
- De fijnstofproblematiek heeft weer prioriteit gekregen, mede door de expertmeeting in april dit jaar. Dat is hard nodig, want de luchtkwaliteit is op sommige plekken in Limburg nog altijd slecht. Wij gaan hier nog een vervolg aan geven.
- De natuur en leefbaarheid rondom de Buitenring zijn beter geborgd na een voorstel van de SP hierover. En wij zullen infra-projecten kritisch blijven volgen, zodat de provincie te allen tijde breed draagvlak voor ogen houdt en rekening blijft houden met mens en natuur.
- Het project Traffic Informers is behouden gebleven, toen het dreigde te verdwijnen. Bewustwording onder jongeren is in onze ogen de beste manier om verkeersongevallen te voorkomen en daarom is het belangrijk dat dit soort projecten ondersteund worden.
- Er zijn middelen gekomen om kleinere musea te stimuleren om te innoveren, zodat deze meer doelgroepen kunnen aanspreken. En dat is goed voor de diversiteit van het museumaanbod in Limburg.

Wie denkt dat een SP-fractie binnen een coalitie tam of mak wordt heeft het mis. Onzalige plannen zullen we altijd blijven bestrijden. Of het nu een megalomaan Belevenispark in Heel is, of een bedenkelijke financiële bijdrage aan een RTL-programma. Andere plannen proberen we vanuit onze visie te verbeteren. Zoals bij de N280 en de aanpassing Kranenpool van de Buitenring Parkstad. Dat zal de SP blijven doen.

Reactie toevoegen

U bent hier