h

Lening aan Toverland is onverantwoord en willekeurig

29 september 2017

Lening aan Toverland is onverantwoord en willekeurig

Foto: Frank van Hevel / flickr.com

De miljoenenlening die de provincie verstrekt aan Toverland voldoet niet aan de eigen beleidsregels. Dit riekt naar willekeur. Daarnaast is de vorige lening nog niet eens afgelost en staat er over enkele jaren waarschijnlijk weer een nieuwe lening op stapel. Het gevaar is dat de provincie hiermee in een vicieuze cirkel terecht komt. Het risico wordt bij een stapeling van leningen alleen maar groter. Vandaar dat de SP hier niet mee in heeft gestemd. 

Twee jaar geleden heeft de provincie een lening verstrekt aan Toverland om Toverland te helpen met het herstructuren van hun kapitaal. Toen stond er helaas geen maatschappelijk rendement tegenover. Geen extra werkgelegenheid, helemaal niets.

Wat dat betreft is deze leningaanvraag beter omdat er dit keer wel maatschappelijk rendement tegenover staat. Voor de SP was het wel belangrijk om van te voren te weten om wat voor soort werkgelegenheid het ging. SP stemt niet blindelings in met een voorstel als we de feiten niet kennen, dit in tegenstelling tot andere partijen.

De SP heeft daarom niet ingestemd met de lening aan Toverland. Begin dit jaar heeft Provinciale Staten beleid vastgesteld waarin duidelijke voorwaarden zijn opgenomen waaraan een leningaanvraag moet voldoen. Een van die voorwaarden is dat de ondernemer minstens 10% zelf moet inbrengen van de totale investering waarvoor de lening wordt aangevraagd. Indien dit niet niet het geval is, zoals nu, mag er dus eigenlijk geen lening verstrekt worden. Wanneer de provincie voorwaarden vaststelt waaraan een leningaanvraag moet voldoen, dan moet zij zich hier wat de SP betreft ook aan houden. Nu riekt dit naar willekeur. De ene onderneming krijgt nu wel de lening, en bij een andere ondernemer wordt de leningaanvraag zometeen afgewezen omdat niet voldaan wordt aan de regels.

Verder is de SP bang dat het verstrekken van leningen aan Toverland een vicieuze cirkel gaat worden. Twee jaar geleden heeft de provincie een lening verstrekt van twee miljoen euro aan Toverland, met als argumentatie dat ze hun kapitaalstructuur wilden herstructureren zodat het in de toekomst ook makkelijker zou zijn om geld te lenen. Nu, twee jaar later, wordt weer een aanvraag gedaan terwijl de vorige lening nog niet afgelost is. In de pretparkindustrie moet je iedere 2 tot 3 jaar investeren om interessant te blijven voor bezoekers, anders blijft men meer en meer weg.

Met de Rabobank heeft Toverland een vaste afspraak gemaakt dat bij toekomstige investeringen er altijd gelijke verhoudingen moeten zijn tussen bancaire leningen, obligaties, eigen vermogen en achtergesteld vermogen. Dus dat houdt in dat door deze afspraak Toverland iedere 2 á 3 jaar weer bij de provincie moet komen aankloppen voor een achtergestelde lening, zodat de verhoudingen gelijk blijven. Het wordt dan voor de provincie steeds lastiger om nee te zeggen omdat de bezoekersaantallen van Toverland op peil moeten blijven om de vorige leningen terugbetaald te krijgen. De SP is bang dat dit een vicieuze cirkel gaat worden. Het risico wordt daarmee te groot om met deze lening in te stemmen.

Reactie toevoegen

U bent hier