h

John Kusters volgt Peter Visser op in de Staten

29 september 2017

John Kusters volgt Peter Visser op in de Staten

Foto: Marleen van Rijnsbergen / www.twitter.com/MvRijnsbergen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 29 september is John Kusters geïnstalleerd als Statenlid. Hij volgt Peter Visser op die er onlangs wegens persoonlijke omstandigheden voor gekozen heeft te stoppen. De Statenfractie van de SP in Limburg is dankbaar voor de inzet en betrokkenheid die Peter in twee Statenperiodes heeft getoond voor met name eerlijke landbouw en mooie natuur in Limburg. Daarnaast wensen zij opvolger John uiteraard veel succes. 

Enige tijd geleden gaf Statenlid Peter Visser bij zijn fractie aan te willen stoppen vanwege redenen die hij verder graag voor zichzelf houdt. Peter is in twee perioden actief geweest voor de SP als Statenlid: 2007 tot 2011 en 2015 tot nu. In zijn eerste periode was hij een gedeelte van zijn tijd als Statenlid ook nog raadslid in de gemeente Valkenburg. Hij was zeer actief in zijn perioden als Statenlid. Peter stelde tientallen schriftelijke vragen en was zeer betrokken bij onderwerpen rondom landbouw en natuur. Zo kreeg hij onder meer het stimuleren van biologische landbouw, het behoud van het mooie landschap en het verbeteren van de luchtkwaliteit prominent op de agenda van de provincie Limburg. De Statenfractie dankt Peter voor zijn enorme inzet en betrokkenheid en wenst hem alle goeds voor de toekomst. 

Peter Visser is inmiddels opgevolgd door John Kusters. John is al jarenlang actief voor de SP, onder meer als bestuurslid en afdelingsvoorzitter van de afdeling in de gemeente Brunssum. Daarnaast is hij als vrijwilliger actief voor een stichting die kinderen uit arme gezinnen een mooie tijd bezorgt. Hij zal in eerste instantie plaatsnemen in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid om hier ervaring op te doen in de politieke arena. De Statenfractie wenst John hierbij veel succes. 

Reactie toevoegen

U bent hier