h

Voorkom verder kwaliteitsverlies Limburgs water

20 september 2017

Voorkom verder kwaliteitsverlies Limburgs water

Foto: Wolf Zimmermann / flickr.com

De kwaliteit van het Limburgse drinkwater en oppervlaktewater staat onder druk. Er worden steeds meer medicijnresten in het water aangetroffen. De SP wil dat dit zoveel mogelijk voorkomen wordt en heeft bij monde van Statenlid Math Voncken vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

In het Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad van 19 september 2017 was te lezen dat er via het rioolstelsel minstens tiendduizend kilo geneesmiddelen in de Limburgse wateren terecht komen. Dit gaat op den duur problemen opleveren voor de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van het drinkwater en het oppervlaktewater, zoals beken en rivieren.

Het is al langer bekend dat steeds meer bekende en onbekende stoffen in ons oppervlaktewater terecht komen die er niet in thuis horen. Deze zijn niet alleen afkomstig van industrie, landbouw en drugslaboratoria. Ook medicijnresten hebben hier een steeds groter aandeel in.  Door de vergrijzing en toename van het medicijngebruik wordt dit probleem steeds groter. De SP maakt zich hier ernstig zorgen over en is van mening dat moet worden voorkomen dat  stoffen die mogelijk een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en drinkwater hierin terecht komen. De SP wil dat er preventieve maatregelen worden genomen. 

Bij veel gemeenten kan men medicijnresten alleen bij milieuparken inleveren. Wat de SP betreft een omslachtige manier. Voor veel medicijngebruikers, waaronder ouderen, is het zeer lastig om dit te doen. In sommige gemeenten, waaronder Heerlen, zijn apotheken verplicht om medicijnen terug te nemen. Wat de SP betreft wordt dit in alle Limburgse gemeenten verplicht en gaat de provincie samen met Waterschap Limburg hierover met de betreffende gemeenten in in overleg om samen maatregelen te bedenken voor een makkelijke inname van medicijnen, bestrijdingsmiddelen en andere stoffen die mogelijk in de bodem of water terecht kunnen komen.  

 

Reactie toevoegen

U bent hier