h

SP bezorgd over toename inzet vrijwilligers in openbaar vervoer

17 november 2017

SP bezorgd over toename inzet vrijwilligers in openbaar vervoer

Foto: Jean-Philippe Dheure / flickr.com

De SP heeft er grote zorgen over dat er vanaf 2018 weer meer vrijwilligers worden ingezet in het openbaar vervoer. Het aantal zogenoemde buurtbussen, kleine 8-persoons busjes die gereden worden door vrijwilligers, wordt verder uitgebreid. De buurtbussen zijn echter onderdeel van het reguliere openbaar vervoer. In het openbaar vervoer horen wat de SP betreft betaalde chauffeurs. Door de uitbreiding van het aantal buurtbussen verdwijnen banen en dat is een slechte ontwikkeling.

Arriva schrapt vierentwintig OV-shuttles en lijntaxi’s, die gereden worden door betaalde chauffeurs. Hiervoor komen vijf nieuwe buurtbuslijnen in de plaats die gereden moeten gaan worden door vrijwilligers. Daarnaast worden nog eens veertien shuttles opgeheven en ingeschoven in de al bestaande buurtbuslijnen. Dit is verdringing van arbeid en wat de SP betreft totaal onacceptabel. Daarnaast gaan deze buurtbussen op sommige plekken ook nog eens de door de provincie gefaciliteerde wensbussen in de wielen rijden.

Opmerkelijk is dat de shuttles niet worden opgeheven omdat ze te weinig worden gebruikt. De reden is juist dat er te veel vraag is naar vervoer om dit met shuttles te doen. De SP vindt het onbegrijpelijk dat er enerzijds meer vraag is naar vervoer, maar anderzijds banen verdwijnen. Arriva rijdt ook met 8-persoons busjes met betaalde chauffeurs, daar komen er vanaf 2018 ook weer vier van bij. De SP begrijpt niet dat op sommige plekken blijkbaar wél met een betaalde chauffeur op kleine bussen gereden kan worden, maar bij de vijf nieuwe buurtbuslijnen niet.

Vorig jaar heeft de SP een voorstel gedaan om op de buurtbussen die er al zijn leerwerkplekken op te zetten, zodat daar nieuwe chauffeurs kunnen worden opgeleid. Dit voorstel is toen met brede steun aangenomen. Er wordt echter nog weinig werk gemaakt van dit voorstel, pas vanaf 2018 gaan de provincie en Arriva hier verder mee aan de slag. Ondertussen wordt het aantal buurtbussen al wel uitgebreid.

Fractievoorzitter Bram Schaminée: “Zolang er geen werk wordt gemaakt van leerwerkplekken op buurtbussen, ziet de SP verdere uitbreiding hiervan niet zitten. Dit is een hellend vlak en we zijn pas één jaar bezig met deze nieuwe vervoerder. De werkgelegenheid in het openbaar vervoer wordt steeds verder uitgehold. Er wordt genoeg verdiend door de vervoerder en het aantal reizigers neemt toe, dan kan en moet het aantal betaalde chauffeurs dus ook groeien.”

Reactie toevoegen

U bent hier