h

SP wil snel inzicht in risico’s bodemverontreiniging door kunstgrasvelden in Limburg

12 oktober 2017

SP wil snel inzicht in risico’s bodemverontreiniging door kunstgrasvelden in Limburg

Foto: Roel Driever / flickr.com

In een aflevering van televisieprogramma Zembla is te zien dat er bij de aanleg van kunstgrasvelden milieurisico’s ontstaan door mogelijke bodemverontreiniging bij het gebruik van rubbergranulaat, dat ook stukjes zink en zware metalen bevat. De SP wil weten of hier in Limburg ook sprake van is en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Op woensdag 11 oktober 2017 besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan de milieueffecten van kunstgrasvelden, het gebruik van rubbergranulaat en de mogelijke uitspoeling van zware metalen in het oppervlakte- en grondwater. Het risico dat hiermee ernstige bodem- of grondwaterverontreiniging plaatsvindt of al heeft plaatsgevonden, is volgens de deskundigen in de reportage groot. Verbijsterend is het beeld dat zowel het ministerie van I&M alsmede het RIVM al jarenlang weten van de milieurisico’s. In de reportage is zelfs sprake van twintig keer meer zinkuitspoeling dan die we aantreffen in de landbouw door bemesting.

De SP wil dat er snel inventarisatie komt van alle kunstgrasvelden in Limburg, zodat duidelijk wordt bij welke mogelijk sprake is van een risico op bodem- of grondwaterverontreiniging. De SP wil eveneens weten welke milieurisico’s spelen. Ook wil de SP weten waar het mogelijk verontreinigde afval van reeds uitgevoerde verwijdering, vervanging en saneringen terecht is gekomen.

Reactie toevoegen

U bent hier