h

Neem bezwaren tegen golfbaan Rolduc serieus

9 oktober 2017

Neem bezwaren tegen golfbaan Rolduc serieus

Foto: Joep Gielens / maps.google.com

Al enige tijd zijn er plannen voor een golfbaan bij Abdij Rolduc in Kerkrade. Hier is grote weerstand tegen ontstaan van diverse groepen uit de samenleving. De SP vindt dat de uitstraling van de Abdij Rolduc en de omliggende landschappen niet alleen lokaal van grote waarde zijn, maar ook van groot belang zijn voor de gehele provincie Limburg. Vandaar dat Statenleden Huub Quaedflieg en Bram Schaminée schriftelijke vragen hebben gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

De afgelopen maanden is er vaart gekomen in de plannen voor een golfbaan rondom de monumentale Abdij Rolduc in Kerkrade. Tegen de aanleg van deze golfbaan is ondertussen enorme weerstand ontstaan. Diverse groepen uit de samenleving uit zowel binnen- als buitenland maken bezwaar. Het betreft hier actiegroepen zoals de Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc, maatschappelijke organisaties zoals stichting Eurode 2000+ en natuurorganisaties zoals Stichting Dassenwerkgroep Limburg, Natuur en milieufederatie Limburg, De Nederlandse Tuinenstichting en particulieren vanuit Kerkrade en het aangrenzende grensgebied van Herzogenrath in Duitsland.

De groepen benoemen verschillende bezwaren tegen de aanleg van de golfbaan. Alle groepen zijn het er echter over eens dat de aanleg van een commercieel gerunde golfbaan op deze plek een enorme aantasting is van een belangrijk gebied. Het heeft grote cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden. De golfbaan zal een onverantwoorde impact op de leefomgeving gaan betekenen.

Ook de SP in Provinciale Staten heeft grote twijfels over de golfbaan Rolduc. Het zal het aanzien en de waarde van dit belangrijke monument en de landschappen eromheen aantasten. Daarnaast valt de financiële levensvatbaarheid te betwijfelen, want weer een golfbaan in een regio waar nu al een overschot aan golfbanen bestaat zal nooit de gouden bergen opleveren die beloofd worden.

De SP vindt het belangrijk dat er bij grote ingrepen op de leefomgeving van burgers ingezet wordt op een zo groot mogelijk draagvlak. Een dergelijk proces moet met de grootst mogelijke openbaarheid en transparantie verlopen in samenspraak met de betrokken burgers, actiegroepen en maatschappelijke organisaties. De weerstand tegen de aanleg van een golfbaan op de landerijen bij de Abdij Rolduc doet op zijn minst vermoeden dat het inrichten van het proces met stakeholders en belanghebbenden niet afdoende lijkt te zijn ingericht. Ook lijkt de maatschappelijke impact van de aanleg van deze golfbaan behoorlijk te zijn onderschat. 

Reacties

Kerkrade heeft 46.000 inwoners. In het meest gunstige scenario voor de golfbaan zouden er ca 500 leden komen. Zet die 500 maar eens af tegen die 46.000, dan weet je dat er eigenlijk onder de volledige bevolking van Kerkrade geen behoefte aan is. En eigenlijk moet je het ook nog eens veel breder zien dan Kerkrade alleen. Er is nauwelijks behoefte aan deze golfbaan binnen deze Euregio. Kerkrade geeft gronden in erfpacht aan de initiatiefnemers. Maar hoe ziet deze erfpachtconstructie er uit? Ik neem aan dat ze thans voor de gronden huur ontvangen van de pachters. Hoe groot is het verschil in inkomsten tussen de huidige huuropbrengst en de erfpacht? Kerkrade zegt immers geen gelden te steken in de golfbaan, maar gebeurt dit op deze wijze niet toch alsnog? Ontbering van inkomsten, die straks dan wel weer verhaald gaan worden op de gewone burgers? En bij faillissement van de golfbaan, wie draait dan op voor de kosten om alle golfbaangerelateerde voorzieningen te verwijderen? Wie onderhoudt dan het "tot natuur vervallen" gebied? (Tot natuur laten vervallen is een bewoording van de gemeente zelf). Laat men dan het gebied helemaal dichtgroeien? Waarschijnlijk zullen dan ook vele illegale vuilstorten in het gebied het gevolg zijn. De das is dan allang van de honger omgekomen.

Geen Golfbaan op Rolduc !

Een cultuurhistorisch enorm waardevol gebied moet blijven bestaan voor ons en alle generaties erna !!

Teken de petitie:

petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade

Lou Paffen

ik bin dagegen,de Natur soll blijven,so wie se is !!!

En de aanleg van de golfbaan is ook een bedreiging voor het voortbestaan van de hengelsportvereniging HSV Ons Genoegen (350 leden). Men wil het clubhuis verplaatsen en op de eerste vijver waar we 95% van de bescikbare tijd vissen daar mogen we niet meer vissen volgens de plannen omdat dat daar een afslagplaats moet komen en het te gevaarlijk wordt vanwege de overvliegende ballen. We hebben veel oudere leden en die hebben problemen om helemaal naar beneden te lopen met hun spullen. Die zullen geen lid blijven, met alle gevolgen van dien.

behoud het unieke van Rolduc en laat de omgeving met rust.

Reactie toevoegen

U bent hier