h

SP pleit voor Provinciaal Steunfonds amateurkunst en -cultuur

10 juni 2020

SP pleit voor Provinciaal Steunfonds amateurkunst en -cultuur

De coronacrisis hakt er in voor de cultuursector, voor de vele verenigingen op het gebied van amateurkunst- en cultuur die Limburg rijk is en voor de grote groep beroepskrachten daarachter. De SP in Limburg ziet dat zij, vanwege verschillende en vaak bureaucratische redenen, geen aanspraak kunnen doen op steunmaatregelen van het Rijk. De SP maakt zich dan ook sterk voor een Provinciaal Steunfonds. Ze startte een petitie om het provinciebestuur te doordringen van de noodzaak de amateurkunst te ondersteunen.

De amateurkunst- en cultuur is op veel plekken het maatschappelijk cement, tienduizenden mensen in Limburg zijn actief in het verenigingsleven. De afgelopen periode merkten zij niet alleen dat de repetities en bijeenkomsten stillagen, ook sponsoracties zijn afgelast. De inkomsten van veel verenigingen bestaan behalve uit contributie van de leden en opbrengsten van acties, ook uit concerten en voorstellingen. Die inkomstenbronnen zijn vanwege de coronacrisis volledig opgedroogd, terwijl huur en loon voor professionele begeleiders gewoon doorbetaald moeten worden. De beroepskrachten zoals muziekdocenten en kunstdocenten hebben vaak kleine contracten en komen niet aanmerkingen voor ondersteuning. Daarmee dreigt de sector zware schade te lijden. De coronamaatregelen hebben ook impact op langere termijn. Immers: bij anderhalve meter afstand kunnen er gewoonweg minder mensen tegelijkertijd van cultuur en kunst genieten. Al met al zijn er dus flink minder inkomsten, terwijl de uitgaven gelijk blijven.

Voor verenigingen en de groep daarachter is dat een flinke klap, die niet zomaar opgevangen is. Gezien de vaak regionale functie van veel instanties in de amateurkunst- en cultuursector is de provincie dé uitgelezen overheid om deze sector te redden. De SP komt daarom in actie en start een petitie. Om op die manier met extra gewicht bij de provincie aan te geven dat het hoog tijd is om de amateurkunst in Limburg te hulp te schieten en te voorkomen dat deze sector omvalt.

Teken hier de petitie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt80TKWUb8RGg2J3I6mEZaU-5CmAai...

U bent hier