h

SP dient motie van afkeuring in na rapport over papierfabriek Meerssen

19 juni 2020

SP dient motie van afkeuring in na rapport over papierfabriek Meerssen

Foto: Racool_studio / <a href="https://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/achtergrond">Achtergrond foto gemaakt door Racool_studio - nl.freepik.com</a

In 2008 kocht de provincie een papierfabriek in Meerssen, met drie doelen: werkgelegenheid behouden, ambachtelijke productie behouden en de natuurwaarden er omheen verbeteren. Twaalf jaar later is de conclusie van de Zuidelijke Rekenkamer dat al deze drie doelen verre van gehaald zijn. En dat ook de financiële verwachtingen niet zijn waargemaakt. Conclusie: Het gevoerde beleid ten aanzien van de papierfabriek Meerssen is mislukt. En Provinciale Staten zijn daarover niet of onvolledig geïnformeerd. Een pijnlijke constatering, vele miljoenen later. Tijdens het debat diende de SP een motie van afkeuring in.

In de vergadering over het rapport papierfabriek Meerssen werd brede kritiek geuit op dit provinciebestuur en de voorgangers. Belangrijke informatie werd beperkt en onvolledig gedeeld met Provinciale Staten. De manier waarop bijvoorbeeld de onafhankelijke handhaving buiten de deur werd gehouden bij onderzoek naar onderhoud van de panden, dat is kwalijk. De SP noemde ook dat afspraken over investeringen niet werden nagekomen en dat er geen plan van aanpak was. De meeste partijen stelden kritische vragen aan het college: hoe gaan zij zorgen voor verbeteringen voor de toekomst?

Het provinciebestuur beloofde beterschap en beloofde zoiets niet meer te doen. Maar dat betekent niet dat de fouten die er gemaakt zijn zonder politiek oordeel kunnen blijven volgens de SP. Wij willen aangeven dat dit gedrag geen patroon mag zijn. Provinciale Staten moeten goed geïnformeerd worden over dergelijke investeringen en de mogelijkheid hebben om goed gefundeerde besluiten te nemen. Verstoppen van informatie ver weg in jaarstukken staan wij niet toe.

De SP diende daarom vandaag een motie van afkeuring in voor de opeenvolgende colleges van Gedeputeerde Staten. PvdA en 50 Plus steunen deze motie van afkeuring, ook zij kunnen dit gedrag niet goedkeuren. Partij voor de Dieren en GroenLinks denken nog na of ze ons steunen in de afkeuring.

Reactie toevoegen

U bent hier