h

Schrap onrealistische Avantis-spoorlijn Definitief

De SP in het Limburgse Provinciebestuur vindt het onnodig om nog energie te steken in de Avantis-spoorlijn

Foto: onbekend / internet
Lees verder
12 november 2019

Stop ultra korte vluchten tussen MAA en Luik !

Foto: byeangel / Flickr

De SP in het Limburgs Parlement vindt dat de provincie als eigenaar en exploitant van Maastricht Aachen Airport (MAA) korte vrachtvluchten naar vliegveld Bierset bij Luik moet verbieden.

Lees verder
7 oktober 2019

De duurzame en energieke toekomst voor Limburg

Foto: onbekend / internet

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en is de energievoorziening en energieopslag decentraal georganiseerd.
 De duurzaamheidsdoelen kent met vooral van het Klimaatakkoord van Parijs, waarin wij de temperatuur tot ruim onder 2°C boven die van 1900 moeten houden. Er is veel debat over de vormgeving van de energietransitie en ook hier in Nederland worstelen de provincies met dit thema.
Het College van Gedeputeerde Staten kwam vandaag met een voorstel welk onder de loep was genomen door de Zuidelijke Rekenkamer. Namens de SP reageerde Jorge Wolters Gregório hier als volgt op:

Lees verder
5 oktober 2019

SP wil helderheid voor personeel en reiziger over handhaving verbod op gezichtsbedekkende kleding

Foto: onbekend / internet

Gisteren 4 oktober heeft de SP Fractie een motie mee-ingediend die gaat over het handhaven van de wet op het verbod van het dragen van gezichtsbedekkende kleding. 

Lees verder
4 oktober 2019

Sociale duurzaamheid in greenport venlo afgedwongen

Foto: onbekend / internet

Heldere landen campus groene haven in Venlo, zo zou het moeten heten in plaats van “Brightlands Campus Greenport Venlo”

Lees verder
16 september 2019

SP vraagt opheldering over het achterblijven van te nemen veiligheidsmaatregelen bij Chemelot

Foto: onbekend / internet

Op 9 september jl. bereikte ons via de media het bericht dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de overheid een tik op de vinger geeft in verband met de veiligheid van bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen. 

Lees verder
13 september 2019

Natuur- en zwemrecreatie in de Zuidplas van de Sibelco-groeve in Parkstad vanaf 2020

De Zuidplas in Parkstad (in de Sigrano/Sibelco groeve) biedt een unieke kans voor natuur- en zwemrecreatie. Al 15 jaar wordt openstelling van deze natuurplas beloofd maar niet waargemaakt.

Lees verder
6 september 2019

SP wil dat Rechtshulp voor minderjarigen Gratis en Toegankelijk blijft !

Foto: onbekend / internet
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg (hierna afgekort met KJRW) is een organisatie die op een laagdrempelige wijze juridische informatie en advies aan minderjarigen biedt bijvoorbeeld bij echtscheidingen, arbeidsovereenkomsten, consumentenzaken, waarbij de minderjarige behoefte heeft aan onafhankelijk juridische informatie, advies en eventueel rechtshulp.
Lees verder
23 augustus 2019

Aanvullende vragen MBT stikstof

Foto: onbekend / internet

Op 31mei jl. heeft de SP vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (zie hier). De beantwoording van die vragen laat nog steeds (!) op zich wachten en intussen lezen we in de media dat de rechtbank Limburg een streep heeft gezet door 38 vergunningen, die eerder door de provincie zijn verleend. Dat is voor de SP-Fractie aanleiding tot de onderstaande vervolgvragen.

Lees verder
28 juni 2019

Reactie op Collegeprogramma (De Volledige Tekst)

Psssst! Psssst! Zei het meisje tegen de jongen die smoorverliefd op haar was. “Je mag tegen niemand zeggen dat we samen zijn, want anders proberen ze er een stokje voor te steken. Maar ik hou echt van je,” zei het meisje. De jongen besloot niks te zeggen tegen niemand, omdat hij zo graag bij haar wilde zijn. Hij kon zijn geluk niet op.

Lees verder

Pagina's