h
11 september 2015

SP stelt vragen over niet betaalde medewerkers A2

Foto: A2 Maastricht / A2Maastricht.nl

Afgelopen week verscheen een artikel in Dagblad de Limburger met de kop ‘Onderaannemer Rimec betaalt nog niets na. Buitenlandse arbeiders Maastrichtse A2-tunnel wachten nog steeds op geld’. De SP vindt dit onbestaanbaar en stelt vragen over de mogelijke aansprakelijkheid van de provincie Limburg.  

Lees verder

Miljoeneninvestering om watertekorten tegen te gaan

Er wordt de komende jaren een reeks van maatregelen genomen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende schoon oppervlakte- en grondwater beschikbaar blijft.

  

De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben daarover een overeenkomst getekend met Minister Melanie Schultz van Haegen met de naam Deltaplan Hoge Zandgronden. Ook onder meer waterschappen, drinkwaterbedrijven en landbouworganisaties uit de twee provincies doen mee.

Lees verder

Mogelijk extra geld voor subsidieregeling duurzame energie

Het provinciebestuur probeert extra geld te vinden voor de subsidieregeling duurzame energie voor scholen, verenigingen, gemeenschapshuizen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

De 1,4 miljoen euro die was uitgetrokken is al sinds eind mei op, terwijl de regeling officieel tot 1 september loopt.

Succesvol
Volgens SP-gedeputeerde Daan Prevoo blijkt daaruit dat de subsidieregeling voor energiebesparing en het gebruik van duurzame energie "zeer succesvol is gebleken".

Lees verder

Bestuur Kledingbank Limburg is bij gedeputeerde ontboden

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP) heeft het dagelijks bestuur van de Kledingbank Limburg ontboden.

Ze wil horen of de onderling ruziënde bestuursleden de organisatie nog wel in de hand hebben en in hoeverre de continuïteit van de kledingbank gevaar loopt. De deputé is bezorgd over het al maanden slepende conflict tussen het dagelijks bestuur, de directeur en twee leden van het algemeen bestuur.

Lees verder

Vragen SP over provinciesteun helikoptervluchten RTL

De statenfractie van de SP heeft vragen over de helikoptervluchtjes waarmee televisiezender RTL bekende Nederlanders invliegt voor het in Valkenburg opgenomen programma RTL Breakfast Club.

De afstand Hilversum - Valkenburg is wat RTL betreft zo groot, dat deze voor de gasten van het ontbijtprogramma alleen per helikopter te overbruggen is. De provincie steekt 2 ton in RTL Breakfast Club in de hoop het toerisme naar Limburg aan te jagen.

Lees verder
10 juli 2015

Voorjaarsnota 2015

De Voorjaarsnota 2015 is de eerste invulling van het coalitieakkoord 2015-2019. Het is de bedoeling dat we hiermee inzicht krijgen in hoe en wanneer het college de ambities uit het coalitieakkoord gaat waarmaken. Bij een aantal zaken wordt al concrete uitwerking genoemd. Andere zaken vragen wat meer tijd en krijgen hun uitwerking later dit jaar, of in 2016. In veel gevallen wordt duidelijk welke richting het college op wil gaan.

Lees verder
10 juli 2015

SP blij met project Gezonde Basisschool

Foto: De Gezonde Basisschool van de Toekomst / degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

De SP is blij met het project ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’. Bij dit project komen onderwijs, beweging en gezonde voeding samen.

Lees verder

'Maak declaraties gedeputeerden volledig inzichtelijk'

De declaraties van gedeputeerden moeten weer volledig inzichtelijk worden. Dat staat in een motie van de SP die vrijdag wordt ingediend in het Limburgs Parlement.

Lees verder
1 juli 2015

Declaraties moeten transparant zijn

Foto: Toine van Bergen / toinevanbergen.blogspot.com

In een artikel in Dagblad de Limburger van 1 juli wordt ingegaan op de declaratieregels voor bestuurders van de provincie. Daarin staat dat de provincie voortaan declaraties censureert uit angst voor nieuwe affaires. Het gaat hierbij om een aanpassing van de regels die nog door het vorige college is gedaan, na de affaire rondom Mark Verheijen. De SP is hierover altijd heel helder geweest. Declaraties moeten transparant zijn, zodat gecontroleerd kan worden of de bestuurders zich aan de regels houden. Daarnaast vindt de SP dat bestuurders zich sober moeten opstellen als ze gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen zijn. Het gaat immers om publiek geld en daarmee moet zuinig worden omgegaan.

Lees verder

SP wil ingrijpen bij jeugdzorg

De SP in het Limburgs Parlement vindt dat de provincie actief moet ingrijpen bij gemeenten waar het mis gaat met de opvang van kinderen met psychische problemen.

De coalitiepartij reageert in schriftelijke vragen op een onderzoek van de GGZ Nederland. Volgens dat onderzoek moeten dergelijke kinderen steeds langer wachten op hulp.
Van de instellingen die psychische hulp bieden aan kinderen heeft 20 procent langere wachtlijsten dan vorig jaar. En de verwachting is dat die nog verder groeit, aldus het onderzoek.

Lees verder

Pagina's