h

SP wil Gouverneur Bovens horen over rekenkamerrapport inzet oud-politici

11 september 2020

SP wil Gouverneur Bovens horen over rekenkamerrapport inzet oud-politici

Foto: SP

Na onthullingen in de Limburger en het NRC over de goedbetaalde klusjes voor ex-politici in Limburg waarbij aanbestedingsregels worden overtreden, de gedragscode geschonden wordt en belangenverstrengeling op de loer ligt, willen de Staten de onderste steen boven krijgen. De Zuidelijke Rekenkamer deed uitgebreid onderzoek. De resultaten zijn er inmiddels en afgelopen vrijdag zouden die worden besproken met de Statenleden. Gouverneur Theo Bovens, die verantwoordelijk is voor het toezien op en bevorderen van de integriteit in Limburg, kreeg in het rapport kritiek. 

Hij heeft tot op heden in beperkte mate een leidende rol vervuld in reactie op mediaberichten en onrust, ondanks zijn wettelijke zorgplicht voor bestuurlijke integriteit binnen de provincie. De hardnekkige beeldvorming rond integriteit in het provinciale beleid wordt hiermee niet doorbroken en hiermee wordt geen blijk gegeven van diepgaande zelfreflectie en bewustzijn over de gevoeligheid van gemaakte keuzes.  De Zuidelijke Rekenkamer is bovendien van mening dat College en Gouverneur op een verdedigende manier reageren op de onrust, met de nadruk op de rechtmatigheid en het handelen binnen de regels. 

Opvallend was daarom dan ook de afwezigheid van Bovens. Hierdoor ontbrak voor Provinciale Staten de mogelijkheid om hem vragen te stellen. 
SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg: “Het is van belang dat de Gouverneur verantwoording komt afleggen aan het Limburgs Parlement. Er liggen stevige aantijgingen en een stevig rapport van de Rekenkamer over het handelen van het College en de Gouverneur. Voordat we ons oordeel geven willen we de uitleg van de gouverneur horen.”

Reactie toevoegen

U bent hier