h

Opheldering nodig over nevenfuncties Koopmans

16 oktober 2020

Opheldering nodig over nevenfuncties Koopmans

Foto: SP

Met verbazing lezen wij in de artikelen in NRC Handelsblad en NRC Next van 14 oktober 2020 dat er onduidelijkheid is met betrekking tot nevenfuncties van gedeputeerde Koopmans en mogelijke belangenverstrengeling. Met onze vergadering over integriteit nog in het achterhoofd, begrijpt u ongetwijfeld onze ongerustheid en gevoelde noodzaak deze kwestie op te helderen.

In de artikelen stelt gedeputeerde Koopmans dat hij niet verplicht was om zijn bij de KvK ingeschreven adviesbureau te vermelden op zijn nevenfunctielijst, omdat “de inschrijving zelf geen nevenfunctie is”.

Wij stelden het college een aantal kritische vragen, onder andere of zij op de hoogte waren van dit adviesbureau en de inkomsten. 

We wachten de antwoorden van het college af en hopen dat die opheldering verschaffen. 

Lees hier de artikelen
Limburgse gedeputeerde in de fout met adviesbedrijf
Het verzwegen bedrijf van de Limburgse Napoleon
Lees hier onze schriftelijke vragen

Reactie toevoegen

U bent hier