h

Brede steun voor SP-motie maatregelenpakket corona

29 juni 2020

Brede steun voor SP-motie maatregelenpakket corona

Tijdens de laatste statenvergadering diende de SP een zeer breedgedragen motie in om een uitgebreid maatregelenpakket voor de gevolgen van het coronavirus op te zetten. Op ons initiatief spraken 9 van de 11 politieke partijen afgelopen week met vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Dat heeft geleid tot een succesvol voorstel: alle partijen, behalve de PVV, steunen de motie. “Ik ben heel blij dat we na hard werken dit maatregelenpakket voor elkaar hebben gekregen, want de noodzaak onder de Limburgers is groot”, aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg.

Diverse sectoren hebben deelgenomen aan de gesprekken: vanuit de zorg, het MKB en de Limburgse werkgeversverenigingen, de cultuursector, sport, gemeenschapsvoorzieningen, banken en de horeca. Daaruit kwam een veelheid aan voorstellen naar boven. Die hebben we gebundeld in een motie, met vier categorieën aan maatregelen. Het college van Gedeputeerde Staten neemt de motie over. Bij een aantal zaken bekijken zij nog of ze concreet uitvoering kunnen geven aan voorstellen. Marc zegt: “Er moesten in Limburg extra stappen gezet worden om deze crisis het hoofd te bieden. Nu hebben we een eerste stap gezet, maar er is nog meer nodig om met rechtvaardigheid uit deze crisis te komen. Daar gaan we mee aan de slag.”

In het maatregelenpakket komt onder andere aan de orde: onderzoeken of er voor kleine ondernemers compensatie kan komen, deelnemen aan het coronaproof maken van sport-, cultuur- en gemeenschapsaccommodaties, lobbyen bij het Rijk voor onder andere voldoende zorgpersoneel en BTW-maatregelen. De provincie zal ook coördineren en communiceren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan: met scholen en werkgevers het gesprek aangaan zodat stages gevolgd kunnen blijven worden en er genoeg plekken zijn. Maar ook om meer helderheid te geven aan burgers, verenigingen en bedrijven waar zij terecht kunnen voor ondersteuning om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De hele motie kun je hier lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier