h

FvD buigt voor CDA. Limburg krijgt nepreferendum.

30 september 2020

FvD buigt voor CDA. Limburg krijgt nepreferendum.

Foto: Wikipedia

De Limburgers de mogelijkheid geven om aan de noodrem te trekken als de provincie een besluit neemt dat inwoners echt niet willen. Dat was het idee. En dat is gesneuveld in schoonheid. We moeten het doen met een nepreferendum: met hoge drempels en zonder echte beloftes van partijen om zich aan de uitslag te houden. FvD en CDA gingen akkoord met een referendum waarmee de Limburgers er op achteruit gaan volgens de SP. Is dat nou de winst die een vernieuwingspartij als FvD voor ogen had?

Met deze referendumverordening moet maar liefst 52,6 procent van de Limburgers komen stemmen, dat zijn 458.499 mensen. Anders is de uitslag niet geldig. Van die half miljoen mensen, moet dan meer dan de helft ook nog eens tegen een genomen besluit van Provinciale Staten stemmen. De voorstanders blijven dus waarschijnlijk gewoon thuis, zodat de opkomstdrempel niet gehaald wordt. Voordat je überhaupt een referendum kunt houden, moeten eerst binnen 6 weken maar liefst 26.500 mensen een handtekening zetten voor de aanvraag. Ook dat is volgens ons een erg grote drempel. Met andere woorden: het lijkt alsof Limburg nu uitgebreidere mogelijkheden krijgt, maar eigenlijk is dit een nepreferendum omdat het vrijwel onhaalbaar is.   

Marc van Caldenberg: “We hebben een enorme handreiking gedaan aan partijen door met een voorstel te komen om de drempel te verlagen. Want eigenlijk vinden wij dat drempels er zijn voor mensen die geen verandering willen. Wij vinden dat voor het invoeren van dit correctief referendum breed draagvlak moet zijn, dat ontbrak vandaag volledig. Ook zien we dat juridische binding op dit moment nog niet mogelijk is. Maar de optie van zelfbinding, waarbij politici beloven zich aan de uitslag te houden, geeft ons echt onvoldoende vertrouwen. Zeker toen CDA , VVD, PVV en GroenLinks aangaven zich daar helemaal niet op vast te willen leggen. Als ze die belofte al niet kunnen doen, dan houdt het echt op.”

We zijn zeker weten voor een referendum, maar dan wel een reëel en écht bindend referendum. Die vernieuwing gaat niet vanuit Limburg komen, daarvoor zullen we moeten wachten op een landelijke wetswijziging.

Reactie toevoegen

U bent hier