h

SP WIL GRIP OP INVESTERINGEN

21 juni 2024

SP WIL GRIP OP INVESTERINGEN

Foto: Marianne Winthagen

De SP vindt het belangrijk dat de provincie bewust kiest bij het nemen van besluiten over miljoenen investeringen. En daarom vroeg statenlid Cynthia Smeets vandaag bij de Provinciale Staten vergadering met een aangenomen amendement op een kritisch rapport van de zuidelijke rekenkamer ‘grip op investeringen’ aan het college van gedeputeerde Staten, om meer grip op onze investeringen te nemen door een duidelijke inhoudelijke en financiële grens te definiëren bij grote investeringen en deelnemingen met publiek geld. Daarnaast vroeg ze het college ook om toekomstige risico’s van deelnemingen goed in kaart te brengen, te bewaken en hier transparant over te zijn. Ze zei daarover: “Het gaat bij investeringen tenslotte niet om kleingeld, maar om serieus geld van onze Limburgers waar we grip op moeten willen hebben en houden.”

Lees hier de volledige woordvoering van Cynthia Smeets:

Dank voorzitter,

Investeren vraagt ook om te leren. En dat is precies wat het ZRK rapport ons hier biedt. Een wijze les over het systeem en het kader waar vanuit wij onze investeringen en deelnemingen doen. De SP, wilt de ZRK hiervoor bedanken. Want het geeft inzicht en daarmee een houvast om grip te krijgen en te houden. Maar het is ook een tik op de vingers voor PS en voor GS. Waarbij ons geadviseerd wordt om de controle op onze investeringen en deelnemingen scherper te krijgen. We hebben met elkaar nog veel te leren over controle, grip en transparantie.

En we zien dat op basis van de aanbevelingen van de ZRK GS ook bereid is om hieraan te werken. Maar ik wil GS vragen om toe te zeggen om op basis van de aanbevelingen die zij overneemt en waar geen tijd aan gekoppeld is (A2, A5,A7,A9 en A10) hier PS na de zomer schriftelijk te informeren over de wijze waarop zij dit punt heeft opgepakt. Wij willen hierop actie zien van GS.

Kaderstelling

Voor ons gaat het niet om de drie investeringen die onderzocht zijn, want het laat immers een systeem zien dat veel breder gaat dan de drie individuele projecten en dat vraagt van PS om haar kaderstelling te verscherpen en afspraken te maken over toezicht.

Wij zijn blij met de toezegging die de gedeputeerde gedaan heeft om samen met ons te spreken over de evaluatie van het sis 3.0, de investeringsstrategie en het uitvoeringskaders sis 4.0. Wij zijn dan ook van mening dat we hier nog scherper zullen moeten vastleggen op welke wijze wij inhoudelijke en financiële grenzen willen vastleggen bij deelnemingen en investeringen, maar ook hoe we willen sturen op risico’s en informatievoorzieningen van en naar deelnemingen.

Wij dienen amendement 181 in waarin wij het college de opdracht geven om de richtlijnen voor inhoudelijke en financiële grenzen in sis 4.0 verder uit te werken. Zodat PS meer houvast heeft bij haar besluitvorming en deelnemingen en investeringen hieraan kunnen worden getoetst.

Risicobeheersing en risicomanagement

De SP wenst veel meer dan nu het geval is aan de voorkant van de risico’s te komen. En die risico-inschatting minder bij de uitvoerende organisaties te laten. Daarom geeft het amendement 181 in lijn met toezegging 9525 het college ook de opdracht om met ons die risico’s voor bestaande deelnemingen te bespreken.

Dat mag ons echter niet ontslaan om bij reële risico’s of financiële tegenvallers ook het gesprek te voeren over wat wij acceptabele risico’s vinden en wat niet. Het gaat tenslotte niet om kleingeld, maar om serieus geld van onze Limburgers waar we grip op moeten willen hebben en houden.

Tot zover voorzitter mijn eerste termijn.

Kijk voor het volledige Amendement 181 Smeets c.s. inzake Grip op Investeringen hier:

Reactie toevoegen

U bent hier