h

SP wil verlaging particulier vastrecht WML in ruil voor geldlening

25 november 2013

SP wil verlaging particulier vastrecht WML in ruil voor geldlening

De provincie wil een lening van 20 miljoen euro verstrekken aan WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). Het geld is afkomstig uit de opbrengsten van de verkoop van Essent-aandelen (1,2 miljard). Tijdens een commissievergadering op vrijdag 22 november spraken de fracties van Provinciale Staten hierover. In de ogen van de SP is die lening overbodig, omdat WML een gezond en rendabel bedrijf is waarvan de gemeenten en de provincie de enige aandeelhouders zijn. Als de provincie de lening daadwerkelijk gaat verstrekken dan moeten de Limburgse burgers daar volgens de SP rechtstreeks profijt van hebben. In 2012 verhoogde WML het vastrecht met 16 euro. Volgens de SP kan dat weer worden verlaagd.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat het verstrekken van de lening vooral dient om te voorkomen dat de provincie haar eigen vermogen moet beleggen bij het Rijk, omdat er een nieuwe wet is die dit zogenaamde ‘schatkistbankieren’ verplicht. De meeste partijen in Limburg zien het niet zitten dat de provincie mee moet doen aan het schatkistbankieren. Daarom kan WML rekenen op een lening van 20 miljoen euro en hoeft Mark Rutte niet te rekenen op solidariteit vanuit Limburg voor de crisisbestrijding. Aangezien een meerderheid zich voor het verstrekken van de lening heeft uitgesproken wil de SP dat er op zijn minst een voordeel voor de burger in zit. De SP stelde daarom een verlaging van het particulier vastrecht voor.

“Het provinciebestuur wil instemming van Provinciale Staten om geldleningen te kunnen verstrekken en ook dat dit gezien wordt als publieke taak. Maar het is niet de taak van de provincie om als bankier of investeringsmaatschappij op te treden. Als de drinkwatervoorziening nu echt in de knel zou komen dan zijn de provincie en de gemeenten verantwoordelijk om deze publieke voorziening in stand te houden. Maar dat is niet het geval. Deze lening zien wij als het wegsluizen van 20 miljoen euro, simpelweg om deze niet te hoeven beleggen bij het Rijk. Daarom wil het provinciebestuur dit nog voor 1 januari 2014 regelen, want dan gaat de nieuwe wet van kracht”, aldus woordvoerder Math Voncken.

U bent hier