h

Nieuws uit 2013

1 juli 2013

Schrappen verloskundige zorg Orbis onacceptabel

De Limburgse Statenfractie van de SP is fel gekant tegen de sluiting van de 24-uurs verloskundige zorg in het Orbis-ziekenhuis. De aangekondigde sluiting is een onacceptabele verschraling van het zorgaanbod in de Westelijke Mijnstreek en zal leiden tot onnodige gevaarlijke situaties voor moeders en kinderen.

Lees verder
14 juni 2013

SP lanceert plan voor stimulering van woningmarkt en bouwsector

De SP in Limburg wil de Limburgse woningmarkt en bouwsector ondersteunen met een investeringsfonds van 200 miljoen euro. Door de economische crisis wordt met name de bouwsector hard getroffen. Ook de woningmarkt is gestagneerd, terwijl er grote vraag is naar degelijke betaalbare huurwoningen. De provincie heeft grote financiële reserves verkregen door de verkoop van Essent. Wat de SP betreft wordt er daarom nu flink geïnvesteerd in sociale woningbouw. Dat geeft de bouwsector een enorme impuls en zal de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten, alsmede de huurlasten verlagen.

Lees verder
31 mei 2013

Economische impact WK Wielrennen zwaar overdreven

“De extra inkomsten die het WK Wielrennen 2012 heeft opgeleverd bedragen maar de helft van wat beweerd wordt.” Tot die conclusie komt SP-Statenlid en onderzoeker Edwin Bus op basis van het eerder dit jaar gepresenteerde onderzoek van de provincie naar de economische effecten. Naar aanleiding van het WK Wielrennen 2012 dat plaatsvond in Zuid-Limburg werd in opdracht van de provincie een evaluatierapport opgesteld, waaruit blijkt dat de economische impact van het evenement 29 miljoen euro bedraagt. De SP is van mening dat het rapport eenzijdig was en dat het enkel gepresenteerd werd om het miljoenentekort te rechtvaardigen. Het met veel trompetgeschal gepresenteerde onderzoek vormde voor de SP aanleiding om nader onderzoek te doen naar de totstandkoming van de in het rapport gepresenteerde cijfers en de conclusies die daarop gebaseerd zijn.

Lees verder
27 mei 2013

SP wil opheldering over provinciale handelsmissie China

De Statenfractie van de SP in Limburg heeft het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk om opheldering gevraagd over de handelsmissies naar China. In 2010 probeerde de provincie Limburg al handelsbetrekkingen aan te gaan met China voor de Limburgse landbouw. Naar aanleiding van een nieuwe poging dit jaar wil de SP concreet weten wat de handelsmissies inhouden en op welke wijze deze de belangen van Limburg dienen. Ook wil de SP weten met welke middelen de provincie de handelsmissies wil faciliteren.

Lees verder
27 mei 2013

Miljoenen voor het miljoenenlijntje?

Het plan van het college van GS om voor 10,5 miljoen euro het spoor van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) over te nemen om het bedrijf daarmee te redden, is in de commissievergadering van 24 mei besproken. De SP heeft nog geen ja of nee tegen dit plan gezegd. Eerst willen we dat een aantal zaken beter onderzocht worden.

Lees verder
25 mei 2013

Behoud banen op Luchthaven Maastricht Aachen Airport

Alle seinen staan op rood voor Luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA). Al jaren kampt de luchthaven met verliezen. Begin mei 2013 bleek dat de in 2002 geprivatiseerde luchthaven in het geheim al ten minste 3,75 miljoen euro steun had gekregen van de provincie om de exploitatieverliezen te dekken, oftewel om de rekeningen te kunnen blijven betalen. De SP sloeg alarm en op initiatief van de SP vond tijdens de Statenvergadering van 17 mei een interpellatiedebat plaats.

Lees verder

Pagina's

U bent hier