h

Nieuws uit 2023

19 december 2023

SP STATENFRACTIE BLIJFT VINGER AAN DE POLS HOUDEN T.A.V. ONTWIKKELINGEN BIJ MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

Foto: Marianne Winthagen

Vorig jaar rond deze tijd heeft een meerderheid van Provinciale Staten, tegen de zin van de SP, het besluit genomen om vliegveld MAA open te houden onder diverse voorwaarden en uitgangspunten.
De SP fractie heeft zich hierbij wel als taak gesteld om de vinger aan de pols te houden en daar waar afgeweken wordt van de gemaakte afspraken en uitgangspunten op de trom te slaan. Zoals het terugbrengen van het aantal Ernstig Gehinderden, het voldoen aan natuur- en milieuregels, het verkrijgen van alle vergunningen en het draaien van een financieel gezonde exploitatie.
Een door de Partij voor de Dieren, in de vergadering van Provinciale Staten op 15-12-23, ingediende motie om een onafhankelijke marktverkenning naar de economische haalbaarheid van MAA te laten uitvoeren, gezien de drastisch dalende vervoerscijfers van zowel vracht als passagiers heeft de SP (nog) niet gesteund.

Lees verder
21 november 2023

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

Foto: Marianne Winthagen

'De winst van alle bedrijven was vorig jaar zelfs groter dan alles wat zij hebben  uitbetaald aan salarissen aan werkende mensen.’                                                                                                                              Maandag 20 november hingen 11 SP-afdelingen in Limburg een banner op om aandacht te vragen voor het stijgende aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Op verschillende plekken zoals viaducten, bruggen en flatgebouwen verscheen een banner met de tekst ‘230.000 kinderen in armoede’ met daarop een kinderpleister en bijpassende tekst ‘pleisters helpen niet, SP stemmen wel’. De partij vindt dat de afgelopen jaren vooral pleisters zijn geplakt, in plaats van dat het probleem bij de wortels werd aangepakt.

Lees verder
17 november 2023

VEEL ENTHOUSIASME IN DE STATEN VOOR ONZE MOTIE STIMULEREN VAN ZORGBUURTHUIZEN

Foto: Marianne Winthagen

De motie Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen van Statenlid Jorge Wolters Gregório is op één stem na op 10-11 jl. unaniem aangenomen in Provinciale Staten. Met deze motie roepen we het College op om vanuit  het Leefbaarheidsfonds extra aandacht te hebben voor het opzetten van Limburgse  zorgbuurthuizen zodat onze samenleving aan de slag kan met het opzetten van kleinschalige zorg in wijk en dorp.  En om ook met het Rijk, dat het realiseren van zorgbuurthuizen als bijzonder kansrijk ziet, in overleg te treden hoe wij aanvullend budget kunnen krijgen om onze regeling kracht bij te zetten.

Lees verder
17 november 2023

GROTE STEUN VOOR DE MOTIE STRUCTURELE AANPAK ARMOEDEBESTRIJDING

Foto: Marianne Winthagen

De door Statenlid Cynthia Smeets op vrijdag 10-11 ingediende motie om tot een structurele aanpak te komen van armoedebestrijding kan op grote steun van Provinciale Staten rekenen.

Lees verder
17 november 2023

MEERDERHEID STATEN STEMT VOOR DE SP MOTIE BELANGEN DE PEEL

Foto: Marianne Winthagen

Afgelopen vrijdag 10-11 heeft een meerderheid van de Staten ingestemd met de motie van statenlid Jorge Wolters Gregório die aandacht vraagt om de belangen van De Peel zeker te stellen.

Lees verder
17 november 2023

SP MOTIE ZORGEN VOOR ONZE ZORG WORDT RUIM GESTEUND IN PROVINCIALE STATEN

Foto: Marianne Winthagen

De door SP Statenlid Cynthia Smeets ingediende motie ‘Zorgen voor onze zorg’ is afgelopen vrijdag door alle partijen in Provinciale Staten gesteund met uitzondering van de PVV en FvD.

Lees verder

Pagina's

U bent hier