h

MEERDERHEID STATEN STEMT VOOR DE SP MOTIE BELANGEN DE PEEL

17 november 2023

MEERDERHEID STATEN STEMT VOOR DE SP MOTIE BELANGEN DE PEEL

Foto: Marianne Winthagen

Afgelopen vrijdag 10-11 heeft een meerderheid van de Staten ingestemd met de motie van statenlid Jorge Wolters Gregório die aandacht vraagt om de belangen van De Peel zeker te stellen.

Want het ministerie van Defensie is de mogelijkheid aan het onderzoeken om Vliegbasis De Peel te reactiveren om er de F16 en F35 straaljagers te stationeren. Een ongewenste ontwikkeling die al een paar jaar in de lucht hangt en die veel onrust en onzekerheid veroorzaakt onder omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties, gemeenten en de provincie. Naast overlast zoals geluid en schade voor de gezondheid voor omwonenden en bedrijven zoals stoeterijen, komt ook de grote opgave bij het natuurherstel in gevaar. Want de Peel is een zeer kwetsbaar gebied zoals ook in een onderzoeks-rapport van de Zuidelijke Rekenkamer is geconcludeerd.  

Jorge: “Het is onacceptabel om in de buurt van zo’n kwetsbaar natuurgebied, in een omgeving waar boeren moeten worden uitgekocht om stikstofruimte vrij te maken voor noodzakelijke woningbouw en natuurherstel, een vliegbasis voor straaljagers te gaan reactiveren. Het besluit hiervoor heeft het ministerie onlangs weer voor een paar maanden opgeschort omdat het proces nu onderdeel is geworden van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Hierbij worden de wensen van Defensie naast die van alle andere ministeries op het gebied van onder andere wonen, energie, natuur en landbouw gezet in een bepaald gebied. Het is aan de ene kant goed nieuws dat er nu integraal naar het gebied wordt gekeken. Maar aan de andere kant blijven de betrokkenen hierdoor nog langer in onzekerheid zitten want het is het nog geen gelopen race.
Voor ons is het van belang om vinger aan de pols te houden, vandaar deze motie waarin we het College vragen om het proces inzichtelijk te maken en er bij het ministerie op aan te dringen dat een dergelijke ontwikkeling in De Peel absoluut niet wenselijk is.”

Kijk hier voor de tekst van de motie:
Gewijzigde Motie 3002 Wolters Gregório c.s. inzake Belangen de Peel Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier