h

GROTE STEUN VOOR DE MOTIE STRUCTURELE AANPAK ARMOEDEBESTRIJDING

17 november 2023

GROTE STEUN VOOR DE MOTIE STRUCTURELE AANPAK ARMOEDEBESTRIJDING

Foto: Marianne Winthagen

De door Statenlid Cynthia Smeets op vrijdag 10-11 ingediende motie om tot een structurele aanpak te komen van armoedebestrijding kan op grote steun van Provinciale Staten rekenen.

Cynthia: “Bestaanszekerheid en armoedebestrijding staan bij de SP al jarenlang boven aan de agenda. Ik ben blij dat deze belangrijke thema’s inmiddels zijn doorgedrongen bij alle partijen in de politiek, niet alleen landelijk maar ook hier in Limburg. Met de motie willen we bereiken dat er als onderdeel van de Sociale Agenda in samenspraak met maatschappelijke organisaties een provinciaal plan komt dat is gericht op structurele bestrijding van de armoede in Limburg. Want zo’n rijke provincie als de onze is koploper op het gebied van armoede, met zo’n 1.500 huishoudens die zijn aangewezen op de voedselbank en 1 op de 8 kinderen die opgroeien in armoede. En dat worden er volgens de verwachtingen alleen maar meer. Dat is voor ons onacceptabel, dus armoedebestrijding is meer dan ooit nodig en moet ook bij de Provincie Limburg hoog op de agenda staan.”

Klik voor de hele motie op:
2e Gewijzigde Motie 3000 Smeets c.s. inzake structurele aanpak armoedebestrijding Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier